Studentská vědecká konference 3. LF UK 2024


Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 21. května 2024. Tradičně bude konference rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. O rozdělení příspěvků do jednotlivých sekcí rozhodne odborná hodnotící komise.


Registrace abstrakt

Elektronický systém pro vkládání abstrakt je právě otevřen na adrese https://svk.lf3.cuni.cz/abstrakt.


Aby bylo možno provést rozdělení příspěvků do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 31.3.2024.

Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2024 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Pro více informací sledujte stránky svk.lf3.cuni.cz, kde najdete bližší instrukce k tvorbě abstraktu a aktuální informace o konferenci.

 

 

 

 Poslední změna: 13. únor 2024 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor