Sekce pro studium a výuku

V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku či jednoho z členů jeho týmu nepřetržitě na +420 724 292 312Proděkan pro studium a výuku

MUDr. David Marx, Ph.D.


Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnes 1. LF UK), od roku 1984 pracuje jako lékař Kliniky dětí a dorostu FNKV, od roku 1990 jako odborný asistent této kliniky. V létech 1991-1992 působil na Institute of Childrens´Health University of Birmingham, UK. Od počátku 90. let minulého století se kromě klinické práce věnuje i oblasti řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Je předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví, předsedou podvýboru pro mezinárodní standardy ve zdravotnictví Joint Commission International a ředitelem Spojené akreditační komise, o.p.s. Na 3. LF UK vede Kabinet veřejného zdravotnictví. Od roku 2001 do roku 2010 byl předsedou Akademického senátu 3. LF UK, od roku 2003 do roku 2010 byl členem Akademického senátu UK.


+ 420 267 102 176

+ 420 602 260 244

Úřední hodiny pro studenty

Studenti fakulty, kteří mají potřebu svou záležitost projednat s proděkanem pro studium a výuku MUDr. Davidem Marxem, PhD., mají stanoveny úřední hodiny ve středu od 14-18 hodin a v pátek od 7-11 hodin a to po telefonickém objednání na tel. č. 267 102 177, případně po objednání mailem na (děkanát, 1.p., dveře č. 240). Kontakt mailem je možný na .


V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku či jednoho z členů jeho týmu nepřetržitě na tel. +420 724 292 312.


Zástupci proděkana pro studium a výuku

Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.


Studovala na Lékařské fakultě hygienické (dnes 3.LF UK). V roce 1974 obhájila hodnost CSc., a v roce 1986 se habilitovala  v oboru  epidemiologie. Od roku 1965 až dosud pracuje na 3. LF UK  na Ústavu epidemiologie. 1965-1989 byla členkou Výzkumné skupiny pro bakteriální rezistenci SZÚ, v letech  1990 - 2003  pak ve  Výzkumné skupině Přírodní ohniskovosti nákaz, v  Národní referenční laboratoři pro Lymeskou borreliózu SZÚ, spolupracující  centrum WHO. Byla členkou Akademického senátu 3.LF UK a v letech 2003-2010 studijní proděkankou pro magisterský studijní program.


+ 420 267 102 337

+ 420 736 629 833


Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK a dále biochemii a historii a filosofii vědy, technologie a mediciny na University of Cambridge. Od roku 2009 učí biochemii na 3.LF UK a zkoumá poruchy mitochondriální funkce.


+ 420 267 102 625

+ 420 722 576 390


Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.


Vystudoval 3. LF UK. Od promoce (1999) pracuje ve FNKV – zpočátku na 2. interní klinice, aktuálně na oddělení klinické hematologie. Asistentem imunologie na 3. LF UK od roku 2005. V letech 2002-2005 absolvoval vědeckou stáž v laboratoři INSERM v Paříži ukončenou obhajobou PhD v oboru imunologie (Universtite Paris V, 2005). Zabývá se patofyziologií imunitního systému.


+ 420 604 619 579


PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


Vystudovala magisterské studium pedagogika – péče o nemocné na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracovala jako sestra na jednotce intenzivní péče, učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole Ruská v Praze 10. Od roku 1994 se podílela na výuce modulu ID Nemocný člověk v anglickém kurikulu na 3.LF UK, od roku 2002 působí jako odborná asistentka v Ústavu lékařské etiky. Přednostkou Ústavu ošetřovatelství se stala v roce 2007. V období 2004  - 2007 byla šéfredaktorkou časopisu pro zdravotnické pracovníky Diagnóza v ošetřovatelství. V roce 2004 absolvovala studijní stáž na University of Virginia (UVA) a na Virginia Commonwealth University (VCU), USA.


+ 420 267 102 942

+ 420 603 337 585Studijní oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

  • Po: 7.30 – 12.00

  • Út: 13.00 – 15.30

  • Stř: 7.30 – 18.00

  • Čt: 7.30 – 12.00

  • Pá: 7.30 – 12.00


Vedoucí Studijního oddělení

Monika Marková


Po absolvování Gymnázia Voděradská v Praze 10 pracovala jako sekretářka OHS Praha 2, po návratu z mateřské dovolené pracovala na různých administrativních pozicích, a to především v menších stavebních firmách. Od srpna 2011 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty.


+420 267 102 205

+420 725 812 057

Místnost 209b, 2. patro, budova č. 19


Studium v českém jazyce


Jan Hudák


Referent pro I. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství


Po absolvování Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10, obor Technické zařízení budov, pracoval jako stavební technik a mistr ve stavební firmě zaměřující se na sanaci a likvidaci azbestového nebezpečí. Od dubna 2015 na studijním oddělení.


+420 26710 2207

Místnost 207, 2. patro, budova č. 19


Jana Kováříková


Referentka pro II., III. a IV. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství


Po ukončení studia hygienické nástavby pracovala jako asistentka hygieny výživy na OHS Praha 9. Dále byla zaměstnána na administrativních pozicích v různých oblastech, převážně pak v mediálních agenturách. Od února 2016 je na studijním oddělení 3. lékařské fakulty UK.


+420 26710 2193

místnost 209, 2. patro, budova č. 19


Kateřina Zburníková


Referentka pro V. - VI. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství


Po ukončení studia střední zdravotnické školy - oboru dětská sestra pracovala jako asistentka na finančním oddělení. Po návratu z mateřské dovolené byla zaměstnána na administrativní pozici v agentuře zabývající se sociologickým průzkumem a následně v zákaznické podpoře mediální skupiny MAFRA. Od května 2017 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty UK.


+420 26710 2208

místnost 209, 2. patro, budova č. 19


Ing. Zuzana Šafránková


Referentka pro bakalářská prezenční a kombinovaná studia Fyzioterapie, Veřejné zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dentální hygienistka


Studovala na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, kde v květnu 2016 absolvovala obor Podnikání a administrativa. Od února 2017 pracuje na studijním oddělení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


+420 26710 2207

místnost 207, 2. patro, budova č. 19


Rut Fialová


Provozně technická referentka, referentka pro studenty CŽV a U3V


Po ukončení studia na gymnáziu a poté na střední zdravotnické škole pracovala jako zdravotní laborantka v menších pražských nemocnicích. Na studijním oddělení od října 2012.


+420 26710 2177

místnost 240, 2. patro, hlavní budova Ruská 87Studium v anglickém jazyce


Daniela Lvová


Referentka pro III. - VI. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství, studium v anglickém jazyce


Daniela Lvová - absolventka Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové v oboru Výpočetní technika, programování. Po téměř dvaceti letech v administrativě, z toho deseti ve státní správě je od prosince 2016 členem týmu studijního oddělení 3. LF UK.


+420 26710 2206

místnost 205, 2. patro, budova č. 19


Bc. Miriam Křížová


Referentka pro I. - II. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství, studium v anglickém jazyce


Po ukončení studia na gymnáziu pracovala  pro Památkový ústav středních Čech. Po mateřské dovolené od roku 2001 pracovala jako lektorka angličtiny v pražských jazykových školách. V roce 2009 ukončila bakalářský studijní program na katedře Pedagogiky FF UK v Praze. Od září 2016 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty.


+420 26710 2189

místnost 205, 2. patro, budova č. 19


Poslední změna: 2. leden 2018 01:22 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor