Sekce pro studium a výuku

V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku či jednoho z členů jeho týmu nepřetržitě na +420 724 292 312


Proděkan pro studium a výuku

MUDr. David Marx, Ph.D.


+ 420 267 102 176

+ 420 602 260 244

>


> osobní stránka

> zástupci proděkana

> úřední hodiny pro studentyStudijní oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

V souvislosti s pokynem rektora UK k omezení provozní doby studijních oddělení fakult dochází s účinností od 19.10.2020 do odvolání k následující změně:


1)      Úřední hodiny Studijního oddělení fakulty jsou:

  • úterý 13:00 - 16:00

  • čtvrtek 07:30 - 12:00


2)      Provoz Studijního oddělení zůstává zachován, prosím vyřizujte ta podání, která lze elektronickou poštou bez nutnosti osobního kontaktu.


3)      V případě neodkladných záležitostí, které je nutno vyřídit osobně mimo úřední hodiny se obracejte telefonicky na příslušného referenta či na vedoucí studijního oddělení.


Vedoucí Studijního oddělení

Monika Marková


Po absolvování Gymnázia Voděradská v Praze 10 pracovala jako sekretářka OHS Praha 2, po návratu z mateřské dovolené pracovala na různých administrativních pozicích, a to především v menších stavebních firmách. Od srpna 2011 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty.


+420 267 102 205

+420 725 812 057

Místnost 209b, 2. patro, budova B


Studium v českém jazyce


Jan Hudák


Referent pro I. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství a přijímací řízení


Po absolvování Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze 10, obor Technické zařízení budov, pracoval jako stavební technik a mistr ve stavební firmě zaměřující se na sanaci a likvidaci azbestového nebezpečí. Od dubna 2015 na studijním oddělení.


+420 26710 2191

Místnost 207, 2. patro, budova B


Jana Kováříková


Referentka pro II., III. a IV. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství


Po ukončení studia hygienické nástavby pracovala jako asistentka hygieny výživy na OHS Praha 9. Dále byla zaměstnána na administrativních pozicích v různých oblastech, převážně pak v mediálních agenturách. Od února 2016 je na studijním oddělení 3. lékařské fakulty UK.


+420 26710 2193

místnost 209, 2. patro, budova B


Kateřina Zburníková


Referentka pro V. - VI. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství


Po ukončení studia střední zdravotnické školy - oboru dětská sestra pracovala jako asistentka na finančním oddělení. Po návratu z mateřské dovolené byla zaměstnána na administrativní pozici v agentuře zabývající se sociologickým průzkumem a následně v zákaznické podpoře mediální skupiny MAFRA. Od května 2017 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty UK.


+420 26710 2194

místnost 209, 2. patro, budova B


Ing. Markéta Sovová


Referentka pro bakalářská prezenční a kombinovaná studia Fyzioterapie, Veřejné zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dentální hygienistka, Dentální hygiena, Všeobecné  ošetřovatelství, Nutriční terapie a pro navazující magisterský studijní program Intenzivní péče


Vystudovala magisterský studijní obor Hospodářská a kulturní studia při Provozně ekonomické fakultě na České zemědělské univerzitě v Praze. V průběhu studia podnikala v oblasti realitní činnosti a od září 2020 je členem týmu studijního oddělení 3. LF UK.


+420 26710 2192

místnost 207, 2. patro, budova BStudium v anglickém jazyce


Daniela Lvová


Referentka pro III. - VI. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství, studium v anglickém jazyce


Daniela Lvová - absolventka Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové v oboru Výpočetní technika, programování. Po téměř dvaceti letech v administrativě, z toho deseti ve státní správě je od prosince 2016 členem týmu studijního oddělení 3. LF UK.


+420 26710 2190

místnost 205, 2. patro, budova B


Ing. Pavla Blaszczyková


referentka pro I. - II. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství, studium v anglickém jazyce


Vystudovala magisterský studijní obor Hospodářská kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity a od září 2020 působí na studijním oddělení 3. lékařské fakulty UK.


+420 26710 2189

místnost 205, 2. patro, budova B


Poslední změna: 30. listopad 2020 10:46 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor