Zápis studentů ke studiu

Zápis v akademickém roce 2019/2020

Zápis do 1. ročníku

Zápis se bude konat ve dnech 16. září 2019 od 9.00 hod. a 17. září 2019 od 13.00 hod. v Sále prof. Radany Königové (místnost č. 223, děkanát 3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10.


Náhradní termín 30. září 2019 od 9.00 hod.


Zápis je možný po domluvě na odd. adm. vědy a výzkumu i v jiném termínu.


Studenti předloží doklad o ukončení studia (pokud nebyl odevzdán), 1 fotografii, studenti v prezenční formě studia i číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia.


Zápis do vyšších ročníků

Zápis se bude konat ve dnech 9. - 30. září 2019 odd. adm. vědy a výzkumu.


  • pondělí až čtvrtek: 9 - 12, 13 - 15 hod.

  • pátek: 9 - 12 hod. 


Zápis je možný po domluvě na odd. adm. vědy a výzkumu i v jiném termínu.

K zápisu přineste:

  • Index

  • Roční hodnocení vypracované v SISu a schválené předsedou oborové rady.za odd. adm. vědy a výzkumu  Hana Vlčková


Poslední změna: 2. červenec 2019 11:20 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor