Zápis studentů ke studiu

Zápis v akademickém roce 2018/2019

Zápis do 1. ročníku

Zápis se bude konat ve dnech 24. – 27. září 2018 (9 - 12, 13 - 15 hod.) na odd. vědy 3. LF UK.


Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.


Studenti předloží doklad o ukončení studia (pokud nebyl odevzdán), 2 fotografie, studenti v prezenční formě studia i číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia.

Zápis do vyšších ročníků

Zápis se bude konat ve dnech 17. - 27. září 2018 na odd. vědy 3. LF UK


  • pondělí až čtvrtek: 9 - 12, 13 - 15 hod.

  • pátek: 9 - 12 hod. 


Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.

K zápisu přineste:

  • Index

  • Roční hodnocení vypracované v SISu a schválené předsedou oborové rady.za odd. vědy 3. LF UK  Hana Vlčková


Poslední změna: 21. září 2018 10:49 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor