Zápis studentů ke studiu

Zápis v akademickém roce 2021/2022

Zápis do 1. ročníku

Zápis se bude konat na děkanátu v Sále prof. Radany Königové (místnost č. 223, děkanát 3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10. ve dnech


  • 20. září 2021 od 13.00 hod.

  • 22. září 2021 od 09.00 hod.


Zápis je možný po domluvě na odd. adm. vědy a výzkumu i v jiném termínu.


Studenti předloží doklad o ukončení studia (pokud nebyl odevzdán), 1 fotografii, studenti v prezenční formě studia i číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia.Za odd. adm. vědy a výzkumu Hana Vlčková a Tereza Jizbová, DiS.


Poslední změna: 25. říjen 2021 13:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor