Zápis studentů ke studiu

Zápis v akademickém roce 2022/2023

Zápis do 1. ročníku

Zápis se bude konat na děkanátu v zasedací místnosti prof. Radany Königové (místnost č. 223), děkanát 3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10.


  • 14. září 2022, 9.00 hod.

  • 23. září 2022, 9.00 hod.


Zápis je možný po domluvě na odd. adm. vědy a výzkumu i v jiném termínu.


Studenti při zápisu předloží:

- doklad o ukončení studia (pokud nebyl odevzdán)

- 1 pasovou fotografii

- studenti v prezenční formě studia číslo bankovního účtu pro zasílání stipendia

- zahraniční studenti s vízovou povinností povolení k pobytu
Za odd. adm. vědy a výzkumu Hana Vlčková a Tereza Jizbová, DiS.


Poslední změna: 12. červenec 2022 13:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor