Aktuality

19. března 2019

Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. Upozorňujeme, že z provozních důvodů se ruší seminář UZ periferních nervů dne 19. 3.


12. února 2019

Onkologie: Učební text pro studenty 3. LF UK, 2. zcela přepracované vyd.

Kolektiv autorů z Radioterapeutické a onkologické kliniky připravil pro studenty 3. ročníku 3. LF UK novou verzi učebnice onkologie, která zpracovává nejnovější informace z oblasti radiační a klinické onkologie. Materiál je vhodný nejen ke zkoušce z onkologie ve 3. ročníku, ale může být užitečný i ve vyšších ročnících event. v lékařské praxi.


11. února 2019

Stipendia University of Macau, Čína

Nabídka stipendií pro mezinárodní studenty od University of Macau. Stipendium je určeno pro studenty s dobrým prospěchem. Studovat lze v portugalském, anglickém a čínském jazyce.


8. února 2019

4th International Summer School of Medical Law and Bioethics on “Medical Law and the Internet”

Nabídka letní školy v Řecku pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců. Zaměstnanci mohou přes Referát pro zahr. styky zažádat o grant "Erasmus Training" (z těchto prostředků ale nelze hradit registrační poplatek).


7. února 2019

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Slovensko

Informace o stipendijních pobytech pro studenty i pedagogy na Slovensku.


5. února 2019

Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.


28. ledna 2019

Výjezdy do Paříže, Heidelbergu, Varšavy – Erasmus v rámci 4EU Plus

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne Université, Paříž; Universität Heidelberg, Heidelberg; Uniwersytet Warszawski, Varšava; Univerzita Karlova, Praha dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


15. ledna 2019

International Conference Juvenes Pro Medicina

We are honoured to announce the 57th Polish and 15th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 24-25 May 2019 in Lodz, Poland. This Training & Scientific Conference for students and young doctors has been organised for over 50 years by Students’ Scientific Association at the Medical University of Lodz. Last year’s edition assembled over 600 young scientists from Poland and beyond because English is the official language of the conference.


15. ledna 2019

Nabídka stipendií na letních školách Univerzity Curych 2019

Z pozice strategického partnerství jsme od Univerzity Curych obdrželi nabídku stipendií na jejich letní školy 2019. Více informací v aktualitě.


20. července 2018

Summer School 2019 - Global perspective on Health and Welfare, Jönköping, Sweden

The aim of the course is to provide knowledge and understanding of the global situation related to health and welfare. The course includes elements such as:

-Cultural aspects related to health and welfare

-Impact of common diseases/disabilities in diverse cultural contexts from different

professional perspective.

-Complexity and impact of social determinants of health in different countries

-Socio-economic factors and their influence on health and the relevance for different

profession’s perspective

-Perspectives on health and welfare in community development


16. července 2018

Nebojte se Erasmu

aneb Ukážeme vám, z čeho máte strach zbytečně. Článek publikovaný v online magazínu iForum Univerzity Karlovy byl připraven ve spolupráci s absolventy Erasmu ze 3. LF.


Archiv aktualit, RSS kanál


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor