Aktuality

29. března 2023

Oznámení o posunu realizace jarního kola Podpory internacionalizace UK

Na základě rozhodnutí vedení UK bude příjem žádostí o finanční prostředky POINT odložen. Dosavadní termín příjmu žádostí od 1. do 30. dubna tedy není platný. Předpokládáme, že nové kolo bude otevřeno od začátku června a doporučujeme sledovat naše stránky. Děkujeme za pochopení.


28. března 2023

3. LF opět nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci počtu výjezdů Erasmus

Vážení kolegové, vážení studenti, rádi bychom s Vámi sdíleli informaci, že 3. LF i v akademickém roce 2021/2022 opět předstihla ostatní lékařské fakulty UK v rámci počtu výjezdů Erasmus.


28. března 2023

Série workshopů CPPT o uplatňování vědeckých poznatků v praxi

Chcete lépe porozumět tématu inovací ve vědě? A to i v humanitních oborech? Zapište si kurz Management vědy a inovací. Chcete přijít na nová řešení, která zlepší život lidem kolem vás, a to skrze svůj výzkum? Zajímá Vás, jaký reálný přínos může mít téma, kterým se teď zabýváte ve Vašich bakalářkách, diplomkách či dizertačkách?


28. března 2023

Programy Fulbrightovy komise na rok 2024/2025

V aktualitě naleznete informace o:

-Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

-Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025


28. března 2023

Pozvánka na Fulbright webináře

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.


27. března 2023

Nabídka studijního pobytu - Curych

Na základě spolupráce 3. LF a Universität Zürich v rámci Swiss-European Mobility Programme (obdoba programu Erasmus pro Švýcarsko) si dovolujeme nabídnout možnost studovat jeden semestr medicíny na Universität Zürich. Výuka je v německém jazyce, student obdrží stipendium.


16. března 2023

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2023/2024

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2023/2024 (tj. od léta 2023 do 30.9.2024).


14. března 2023

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


6. března 2023

Erasmus ve finském Kuopiu

Píše nám Amálie Pokorná ze 4. ročníku: „V rámci programuErasmus jsem měla možnost vyjet na University of Eastern Finland do Kuopia.Nakombinovala jsem si kurzy na univerzitě s měsíční praxí na gynekologicko -porodnickém oddělení, protože se o tento obor zajímám a chtěla jsem poznatrozdíly mezi jejich a naším systémem. Byla jsem jako jediný student součástítýmu, takže jsem měla možnost naučit se spoustu praktických věcí od vyšetřenípacientky, odebírání vzorků, ultrazvuku až po asistence u operací.


27. února 2023

3. LF uspěla se třemi akademickými a jedním studentským minigrantem 4EU+

Gratulujeme paní profesorce Moťovské, panu docentu Duškovi, panu docentu Gojdovi a MUC Kostinovi k získání 4EU+ minigrantů. 3. LF se tímto stala nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci 4EU+ minigrantů.


27. února 2023

V Kampusu Hybernská vzniklo nové Centrum péče o duši

Centrum péče o duši, které sídlí v Kampusu Hybernská, nabízí široce pojaté duchovní doprovázení, jenž dává péči o duši dialogický charakter. Probíhá formou osobní konzultace s některým z našich odborníků. Můžete sdílet svoje osobní otázky a problémy týkající se spirituality, hledání smyslu života a hodnot, které tento smysl podporují.


23. února 2023

Nabídka placené letní vědecké stáže v Izraeli

Jedná se o nabídku placené letní vědecké stáže v Izraeli. Více informací naleznete zde: https://overseas.huji.ac.il/academics/summer-and-short-term-programs/summer-courses/summer-internship/


23. února 2023

The Geneva Challenge 2023: The Challenges of Loneliness

The Geneva Challenge pořádaná institutem Graduate Institute of International and Development Studies je projektem určeným pro magisterské studenty, který má za cíl podpořit mezioborovou analýzu řešení problémů v rámci pokroku lidského rozvoje na základě určeného tématu. V letošním roce je zvoleným tématem „Výzvy osamělosti“ (The Challenges of Loneliness). Na toto téma mají studenti zpracovat své návrhy založené na výše zmíněné analýze.


22. února 2023

Nabídka ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 14.4.2023

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí.


21. února 2023

AIA DZS - stipendijní pobyty v Gruzii

Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli nabídku Akademické informační agentury DZS o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii - pro studenty i pedagogy.


21. února 2023

Nabídka stipendia - TCHAJ-WAN - Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program

Jedná se o nabídku dvou typů stipendií ke studiu na Tchajwanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Nabídka programů je zveřejněna na stránkách DZS: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to nejpozději do 31. března 2023.


14. února 2023

Semináře Interní kliniky, letní semestr 2022/2023

Zveme Vás na Semináře Interní kliniky, které se konají vždy v pondělí v 14.30 – 15.15 hod.v posluchárně Interní kliniky v přízemí pavilonu S1 v areálu FNKV, Praha 10, Šrobárova 50. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


10. února 2023

AKTION ČR-Rakousko: webináře pro zájemce o stipendium a projekty spolupráce

Pokud plánujete v zimním semestru 2023/2024 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR-Rakousko, který se uskuteční on-line 21. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams. 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR-Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 27. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams.    


10. února 2023

Vyšla dlouho očekávaná učebnice řecko-latinské terminologie

V nakladatelství Karolinum právě vyšla dlouho očekávaná učebnice řecko-latinské terminologie Essential Medical Terminology: Your Lifeboat in the Sea of Terms autorů Petra Honče, Jany Přívratské a Kristiny Hellerové z Ústavu jazyků 3. LF UK.  Publikace, která je ušita na míru zahraničním studentům lékařských fakult, najde využití při výuce a je též vhodná k samostudiu.


18. ledna 2023

Univerzita Karlova má od 1. ledna 2023 svou ombudsmanku

Na Univerzitě Karlově vznikla nově pozice ombudsmana UK. Od 1. ledna 2023 tuto funkci vykonává PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., na kterou se mohou studentky, studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci UK písemně obracet s nejrůznějšími podněty týkajícími se například nevhodného zacházení na univerzitě.


18. ledna 2023

2023 UBC Vancouver Summer Program - Medicine

We were super ecstatic to host students from Charles University last summer in the Medicine Vancouver Summer Program (VSP). For VSP 2023, your students can select from 13 course packages, including three new course package offerings, which are offered fully in-person between the June 2023 session (June 2, 2023-July 2, 2023) or during the July 2023 session (July 14 – August 14, 2023). 


17. ledna 2023

Call for applications for the Medical Specialty Scholarship 2023 - Mexiko

Rádi bychom s Vámi sdíleli nabídku Velvyslanectví Mexika v České republice: výzvu k podávání žádostí o stipendium pro lékařské obory AMEXCID 2023 adresovanou studentům zdravotnických oborů.


13. ledna 2023

Navázání Erasmus spolupráce se Stage Malta

Dovolujeme si informovat, že 3. lékařská fakulta navázala spolupráci s institucí "Stage Malta", která zajišťuje stáže v rámci celého území Maltské republiky.


10. ledna 2023

Akademie věd ČR - JSPS Postdoctoral Fellowship - Japonsko (vyhlášení výběrového řízení)

Rádi bychom s Vámi sdíleli informaci o výběrovém řízení JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na stáže pro zahraniční postdoky.


20. prosince 2022

Faktografický portál Amboss na 3. LF UK prodloužen od 1.1.2023

Od 1.1. 2023 je na 3. LF prodloužen přístup k faktografickému portálu Amboss v anglickém jazyce. Portál zpřístupňuje interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře. Přístup je limitován počtem licencí.


10. listopadu 2022

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv na 2023/2024

Stipendia, která naleznete v nabídce Akademické informační agentury (AIA), jsou udělována na základě závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou financovaná buď Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nebo z rozpočtů států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o spolupráci ve školství a ve vědě. Udělováním stipendií partnerské země podporují vzájemnou výměnu studentů, akademiků a vědců, a přispívají tak ke globálnímu sdílení zkušeností, dovedností, idejí a kreativních podnětů.


5. listopadu 2021

Nabídka pro absolventy na stáž do Německa

Nabídka zprostředkování stáže v Německu.


16. března 2021

Výjezdy v rámci aliance 4EU+

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne University, Heidelberg University, University of Warsaw, University of Copenhagen, University of Milan, University of Geneva, Charles University dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor