Aktuality

26. března 2020

E-zdroje s volnými přístupy pro studenty a pedagogy

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídlo několik společností volné přístupy ke svým elektronickým zdrojům jak studentům tak pedagogům.


26. března 2020

Zrušení jarního kola Fondu mobility a Podpory internacionalizace

Kolegium rektora konané dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení jarního kola Fondu mobility UK a také o zrušení jarního kola Podpory internacionalizace UK (POINT) pro rok 2020. Jarní kola obou soutěží se tedy letos nekonají, podzimní kola však zůstávají i nadále v platnosti dle avizovaných termínů.


26. března 2020

Studentská soutěž iMed Conference’s Innovate Competition

Tato soutěž je pořádaná v rámci studentského projetu NOVA Medical School a je určena pro studenty medicíny, kteří v týmech pracují na svém výzkumu. Studenti jsou vyzváni k tomu, aby porotě představili svůj současný projekt a originální nápad, založený na jejich výzkumu.


22. března 2020

Výběrové řízení - praktické stáže 2020/2021

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2020/2021 (tj. od léta 2020 do 30.9.2021). Výjezdy budou umožněny pouze v případě příznivé epidemiologické situace.


22. března 2020

Slovo děkana ke STUDENTŮM 3.LF UK k současné mimořádné situaci

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení studenti, ocitli jsme se společně ve velmi složité situaci, jakou nikdo z nás nepamatuje. Nemoc Covid-19 způsobená novým typem koronaviru se šíří světem a nerespektuje žádné hranice. Lidé na celém světě mají obavy jak o své zdraví, tak o své ekonomické jistoty. Jak jistě víte, naše fakulta byla mezi prvními, kdo přistoupil k tvrdým nepopulárním opatřením, což se navenek projevilo 5. března rozhodnutím o zrušení našeho plesu, na který jsme se všichni těšili. Velice Vám děkuji, že jste toto opatření přijali klidně a s pochopením. O pár dnů později k podobně tvrdým opatřením sáhla i vláda České republiky. Je velice potěšitelné, že občané ČR přísná restriktivní opatření v naprosté většině podporují a jsou velmi disciplinovaní. Díky včasnému (přinejmenším v porovnání s ostatními státy EU) přijetí těchto opatření a díky disciplinovanosti a rovněž ohleduplnosti občanů se zatím zdá, že tato nemoc u nás nastupuje pomaleji než ve většině států EU. To je velmi důležité pro to, aby naše zdravotnická zařízení byla schopna nápor nemocných zvládat. Může se však stát, že se tímto postupem trvání restriktivních opatření prodlouží. Je nutno to vnímat tak, že za záchranu životů našich spoluobčanů budeme všichni platit daň v podobě možná delšího trvání restriktivních opatření. Tohle všechno ale jistě víte. Dovolte mi proto přejít ke konkrétním opatřením a plánům vedení fakulty pro nadcházející období.


18. března 2020

Používání osobních ochranných prostředků v lůžkové péči

Nabízíme vám tréninkový materiál, který společně vytvořilo Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha, Oddělení nemocniční hygieny a Klinika infekčních nemocí, Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice, Praha a Ústav ošetřovatelství 3. LF UK. Materiál popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků a je vytvořen podle všech aktuálních doporučení WHO a ECDC. Doporučujeme k tréninku všem zainteresovaným osobám, i studentům!


17. března 2020

Úřední hodiny studijního oddělení

Upozorňujeme studenty, že úřední hodiny studijního oddělení jsou do 24. 3. 2020 upraveny takto: Pondělí a středa 9,00 - 12,00 hod.


16. března 2020

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu v ČR (16. 3. 2020)

Věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím k opatřením, zavedeným v posledních dnech na UK.


11. března 2020

E-learning a knihovny na UK od 11. 3. 2020

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK.


11. března 2020

COVID-19 v odborné literatuře – volný přístup

S ohledem na vypuknutí nákazy v Číně a postupující epidemii koronaviru Covid-19 ve světě poskytla některá vydavatelství pro lékaře, vědce i laickou veřejnost bezplatný přístup ke všem článkům, které s koronaviry souvisí.


9. března 2020

Pozvánka na infoseminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německo)

Srdečně Vás zveme na informační seminář pro žadatele o stipendium DAAD (Německá akademická výměnná služba) - čtvrtek 26. března 2020 od 14 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1.


3. března 2020

Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2019/2020

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


1. března 2020

Nařízení děkana ve věci možné nákazy virem Covid 19 (koronavirus)

Děkan fakulty informuje o nařízeních Hygienciké stanice hl. m. Prahy ve věci možné nákazy virem Covid 19. Přednosta Kliniky infekčních nemocí 3.LF prof. Jiří Beneš pověřen vyřizováním odborných dotazů ze strany studentů a zaměstnanců.


27. února 2020

Med Uni Graz - PhD Positions: Call for Applications

The Medical University of Graz has opened a new call for PhD-positions. The thesis projects focus on aspects of inflammation, metabolic and cardiovascular diseases that integrate basic research and clinically-oriented sciences utilizing a wide spectrum of state-of-the-art techniques.


16. ledna 2020

Summer School 2020 Jönköping University, Sweden

The application on-line to JU’s Summer School courses is now open! Your students are welcome.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


28. ledna 2019

Výjezdy do Paříže, Heidelbergu, Varšavy – Erasmus v rámci 4EU Plus

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne Université, Paříž; Universität Heidelberg, Heidelberg; Uniwersytet Warszawski, Varšava; Univerzita Karlova, Praha dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor