Aktuality

7. srpna 2018

Dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus LS 2018/2019

Informace k dodatečnému výběrovému řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v LS 2018/2019.


6. srpna 2018

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Informace o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy.


18. září 2018

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2019/2020

Informace o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/2020.


14. září 2018

Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 17. - 27. 9. 2018

Ve dnech zápisu do akademického roku 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 27. 9. 2018 platí v souvislosti s vydáním Příkazu děkana č. 16/2018 úřední hodiny Po - Pá: 8.00 - 13.00 hodin.


6. září 2018

Webová EKG učebnice opět zprovozněna

Vážení studenti, webová EKG učebnice, s kterou vyjádřila spokojenost řada studentů v minulých letech, a která byla (nevím proč) činností hackerů poškozena, byla nyní zrekonstruována a v české verzi je k dispozici na adrese www.ucebnice-ekg.cz. Kromě vysvětlení principu EKG a teoretické části je k dispozici více než 120 reálných EKG křivek. doc. MUDr. P. Osmančík, PhD


31. srpna 2018

Nabídka praxe - Galilee Community General Hospital, Uganda

Informace o možnosti praxe v Galilee Community General Hospital v Kampale, Uganda. Stáž je vhodná pro studenty veřejného zdravotnictví i jiných oborů.


27. srpna 2018

Nové výzvy v rámci fondů Evropského hospodářského prostoru

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v rámci 3. etapy 2014 - 2021 Program Vzdělávání. Vysoké školy se mohou hlásit do těchto projektových aktivit: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit a projekty na podporu inkluzivního vzdělávání. Vyhlášení prvních výzev se plánuje na konec roku 2018.


27. srpna 2018

International postdoctoral programme of the Université libre de Bruxelles

The Université libre de Bruxelles opens its international postdoctoral programme IF@ULB, cofunded by the H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE COFUND action. Over the next five years, the ULB will launch three calls to recruit 63 international postdoctoral researchers in all fields of research. Each fellowship will be granted for 2 years and will include an individual career development programme. This programme is a unique opportunity for postdoctoral researchers to develop their career in a renowned university in the heart of Europe.


27. srpna 2018

AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.


6. srpna 2018

PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed)

The Medical University of Graz offers PhD positions in the international PhD program “Molecular Medicine” (MolMed).

The PhD studies provide an in-depth, multidisciplinary training in biomedical research in a stimulating international environment. The thesis projects focus on aspects of inflammatory, metabolic and cardiovascular diseases, cancer and stem cells, as well as novel therapeutic targets and the development of medical biomarkers and therapies, and integrate basic research and clinically-oriented sciences utilizing a wide spectrum of state-of-the-art techniques.


6. srpna 2018

Stáž v Českém centru Paříž

České centrum Paříž hledá stážisty/stážistky s různým zaměřením. Začátek stáže ideálně od září 2018, dále pak od ledna 2019.

Stáž 1 - zaměření na kulturu a administrativu

Stáž 2 - zaměření na grafiku a fotografii

Stáž 3 - zaměření na knihovnictví a informační studia


20. července 2018

Summer School 2019 - Global perspective on Health and Welfare, Jönköping, Sweden

The aim of the course is to provide knowledge and understanding of the global situation related to health and welfare. The course includes elements such as:

-Cultural aspects related to health and welfare

-Impact of common diseases/disabilities in diverse cultural contexts from different

professional perspective.

-Complexity and impact of social determinants of health in different countries

-Socio-economic factors and their influence on health and the relevance for different

profession’s perspective

-Perspectives on health and welfare in community development


20. července 2018

Studentská soutěž Domu zahraniční spolupráce

Určeno pro absolventy programu Erasmus - vytvořte koláž nebo komiks o tom, jak jste překonali své obavy před cestou za studiem nebo stáží v zahraničí.


20. července 2018

Nabídka jazykových kurzů - AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ a další

Nabídka EEC-ITIS Malta Tourism and Languages Institute, Malta.

Language Courses - Learn English, German, French, Italian, Maltese, Japanese, Russian, Spanish.


16. července 2018

Nebojte se Erasmu

aneb Ukážeme vám, z čeho máte strach zbytečně. Článek publikovaný v online magazínu iForum Univerzity Karlovy byl připraven ve spolupráci s absolventy Erasmu ze 3. LF.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do zahraničí přes Akademickou informační agenturu (AIA)

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí pro pedagogy i studenty (vybrané státy v rámci celého světa).


26. února 2018

Možnosti výjezdů do střední a jihovýchodní Evropy přes program CEEPUS

Informace o možnostech výjezdů do zemí střední a jihovýchovní Evropy pro pedagogy i studenty.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do Rakouska a na jazykové kurzy v rámci programu AKTION

Informace o aktivitách programu AKTION určených pro akademiky i studenty. Kromě stipendií na studijní a výzkumné pobyty či podpory projektů lze využít i jazykové kurzy německého jazyka.


Archiv aktualit, RSS kanál


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor