Aktuality

1. prosince 2020

Nabídka aktivit Main-Kinzig-Kliniken, Německo

Main-Kinzig-Kliniken, výuková nemocnice Goethe-Universität Frankfurt, nabízí našim studentům/absolventům se znalostí německého jazyka nejrůznější aktivity: Praktikum/Erasmuspraktikum/Hospitation, Integrations- und Orientierungskurs, Summer Camps a další.


26. listopadu 2020

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2021-2024

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2021-2024, které proběhly na 3. LF ve dnech 24. a 25. 11. 2020.


20. listopadu 2020

Výsledky Studentské vědecké konference 2020

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2020 proběhla vzhledem k současné epidemiologické situaci ve formě, která se naprosto lišila od všech předchozích ročníků.

To s sebou přineslo zcela nové výzvy pro organizační tým, kterému patří v letošním roce obzvlášť velké poděkování.

Konferenci se nám i tak podařilo posunout o krok blíže budoucnosti. Ať už to byly letos zatím nevyužité obrazovky pro posterovou sekci, nebo webová aplikace vytvořená studenty UK na míru SVK, která se nakonec stala platformou, kde se celá konference odehrávala.


29. září 2020

Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2020/2021

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.


26. března 2020

E-zdroje s volnými přístupy pro studenty a pedagogy

Z důvodu přerušení výuky na lékařských fakultách nabídlo několik společností volné přístupy ke svým elektronickým zdrojům jak studentům tak pedagogům.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


28. ledna 2019

Výjezdy do Paříže, Heidelbergu, Varšavy – Erasmus v rámci 4EU Plus

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne Université, Paříž; Universität Heidelberg, Heidelberg; Uniwersytet Warszawski, Varšava; Univerzita Karlova, Praha dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor