Aktuality

20. září 2023

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


21. září 2023

Pozvánka na zasedání akademické obce 3.LF UK 2.10.2023

Dovolujeme si pozvat Vás na zasedání akademické obce 3. LF UK, které se bude konat dne 2. 10. 2023 v 15:15 hodin v Syllabově posluchárně 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10. Zasedání se koná při příležitosti zahájení akademického roku. Těšíme se na setkání s Vámi.


20. září 2023

Fond mobility - podzimní kolo 2023

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


18. září 2023

4EU+ shared online courses

From shared courses, joint degree programmes, joint educational activities, summer and winter schools to in-person and virtual events – at 4EU+, every student can get involved. These are all part of our commitment to bolstering your advancement, enabling your active involvement, and enriching your academic journey.


18. září 2023

Den duševního zdraví na UK - 10. října 2023

Datum 10. 10. je Mezinárodním dnem duševního zdraví.

Univerzita Karlova pro vás připravuje bohatý program věnovaný právě duševní pohodě, psychickým problémům a péči o duševní zdraví. Těšíme se na vás!


18. září 2023

Kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2023/2024

Pro zimní semestr akademického roku 2023/24 Ústav jazyků organizačně zajišťuje specializované jazykové kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Informační schůzka, na které se domluví čas výuky, bude 5.10.2023 v 15.30 v pav. X, m. 512, areál FNKV. Zápis do kurzů bude ukončen 11.10.2023. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden,


9. září 2023

Začíná 26. ročník Cen Wernera von Siemense

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce byl vyhlášen. „Od vítězů předchozích ročníků Ceny Wernera von Siemense často slyším, že jim ocenění pomohlo v další vědecké a akademické kariéře nebo získávání grantů. Těším se, že i v tomto ročníku uvidíme špičkové práce a nominace jedinečných osobností,“ uvedl k zahájení letošního ročníku soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2023.


8. září 2023

Den otevřených dveří Hygienické stanice hl.m. Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek dne 28. září 2023 od 9:00 do 15:00


7. září 2023

AKTION ČR-Rakousko: termíny, webinář pro zájemce

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v délce 1-5 měsíců.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v ČR pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce.


25. srpna 2023

One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


16. srpna 2023

Tomáš Pelikán v Antwerpách

Student Tomáš Pelikán nám píše z Belgie


15. srpna 2023

Andrej Jasovský v Herzzentrum v Drážďanech

Student 4. ročníku Všeobecného lékařství Andrej Jasovský nám napsal z Drážďan


10. srpna 2023

CESNET nabízí studentům několik služeb pro jejich efektivnější práci

CESNET nabízí studentům několik služeb napřímo pro jejich efektivnější práci a vzájemnou komunikaci a spolupráci. Jde o eduroam, owncloud pro ukládání dat, FileSender pro přenos dat, výpočetní služby a služby pro distanční komunikaci a spolupráci. Tyto služby jsou zálohované, bez omezení rychlosti stahování a bez reklam.


9. srpna 2023

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2023/2024

Informace o dodatečném výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v letním semestru 2023/2024.


28. července 2023

MUC Andrea Větříčková hovoří o svém studiu v Zürichu

Na propagačním videu University of Zürich hovoří o svých zkušenostech se studiem ve Švýcarsku i naše medička Andrea Větříčková ze 4. ročníku. Ta strávila celý akademický rok 2022/2023 v Zürichu v rámci Swiss-European Mobility Programme. Chceš být jako Andrea? Sleduj naše mobilitní nabídky!


1. června 2023

Stipendia Vlády SR pro studenty, doktorandy a akademické pracovníky VŠ v ČR

Slovenská akademická informační agentura si dovoluje nabídnout: možnosť získať štipendium slovenskej vlády pre českých študentov, doktorandov a VŠ učiteľov/výskumníkov/umeleckých pracovníkov cez program Národný štipendijný program SR.


3. dubna 2023

3. LF zahájila v roce 2022 tři nové tzv. cotutelle

Rádi bychom se s Vámi podělili o informaci, že 3. lékařská fakulta v roce 2022 zahájila tři nové tzv. cotutelle, což je doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce probíhající na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční vysokou školou.


30. března 2023

Zapojení University of Geneva do 4EU+ aktivit

Jistě jste již zaregistrovali, že University of Geneva vstoupila do aliance 4EU+. S radostí Vám oznamujeme, že se University of Geneva zapojí rovněž do výměny studentů.


30. března 2023

Fulbrightova stipendia 2024/25

Rádi bychom Vás upozornili na otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2024/25, včetně termínů přihlášek a série specializovaných webinářů. Upozorňujeme také na krátkodobé a dlouhodobé možnosti hostování amerických odborníků na naší fakultě.


28. března 2023

3. LF opět nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci počtu výjezdů Erasmus

Vážení kolegové, vážení studenti, rádi bychom s Vámi sdíleli informaci, že 3. LF i v akademickém roce 2021/2022 opět předstihla ostatní lékařské fakulty UK v rámci počtu výjezdů Erasmus.


28. března 2023

Programy Fulbrightovy komise na rok 2024/2025

V aktualitě naleznete informace o:

-Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

-Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025


27. února 2023

3. LF uspěla se třemi akademickými a jedním studentským minigrantem 4EU+

Gratulujeme paní profesorce Moťovské, panu docentu Duškovi, panu docentu Gojdovi a MUC Kostinovi k získání 4EU+ minigrantů. 3. LF se tímto stala nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci 4EU+ minigrantů.


21. února 2023

AIA DZS - stipendijní pobyty v Gruzii

Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli nabídku Akademické informační agentury DZS o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii - pro studenty i pedagogy.


13. ledna 2023

Navázání Erasmus spolupráce se Stage Malta

Dovolujeme si informovat, že 3. lékařská fakulta navázala spolupráci s institucí "Stage Malta", která zajišťuje stáže v rámci celého území Maltské republiky.


20. prosince 2022

Faktografický portál Amboss na 3. LF UK prodloužen od 1.1.2023

Od 1.1. 2023 je na 3. LF prodloužen přístup k faktografickému portálu Amboss v anglickém jazyce. Portál zpřístupňuje interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře. Přístup je limitován počtem licencí.


5. listopadu 2021

Nabídka pro absolventy na stáž do Německa

Nabídka zprostředkování stáže v Německu.


16. března 2021

Výjezdy v rámci aliance 4EU+

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne University, Heidelberg University, University of Warsaw, University of Copenhagen, University of Milan, University of Geneva, Charles University dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor