• E-zdroje

E-zdroje

Aktuální nabídka volných přístupůThieme - MedOne Plastic Surgery


Vyzkoušejte MedOne Plastic Surgery nakladatelství Thieme - více informací na https://www.aip.cz/produkty/3113-thieme-medone-plastic-surgery/


Thieme MedOne Plastic Surgery je online zdroj, který zpřístupňuje všechny zdroje vydavatelství Thieme zaměřené na plastickou chirurgii na jednom místě. Obsahuje klíčové operační techniky popsané „krok za krokem“, videa, případové studie, mix elektronických knih, více než 83 000 obrázků pro použití např. v prezentacích (pouze pro edukační účely), 2 200 videí, kvízy (Q&A) a vyhledávání současně v článcích v časopisech Thieme a v databázi PubMed. Sekce Learn from the Masters obsahuje videa, ve kterých vystupuje 58 světově uznávaných odborníků, kteří popisují a předvádějí operační techniky.


Přístupné do 31. 7. 2022Emerald

Až do 30.11. 2022 mají všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy dočasně přístup ke kolekci e-knih z mnoha vědeckých disciplín na platformě Emerald. Platforma také umožňuje přistupovat do plných textů článků z časopisů z oblasti managementu a inženýrství. V rámci licence pro Univerzitu Karlovu jsou zpřístupněny vybrané časopisy s omezením na roky 2011 a 2012 avšak platforma má k dispozici i volně dostupné tituly.

Tato rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu (EBA), což znamená, že uživatelé mají dostupnou celou kolekci knih na platformě Emerald a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Tyto knihy budou vyhledatelné v UKAŽ již brzy.


Přístupné do 30. 11. 2022


Karger Fast Facts – online příručky z oboru lékařství

Karger Fast Facts je kolekce online příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny. Každý z průvodců obsahuje důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupeno je mnoho lékařských specializací, k některým příručkám jsou dostupné i krátké kvízy.


Více informací včetně návodů i videa a přístupové odkazy najdete na Portálu elektronických zdrojů UK.


Tento zdroj je dostupný formou trvalého přístupu a postupně by měl být obohacován o nové příručky.

SpringerLink – rozsáhlá plnotextová databáze e-knih

Využijte více než 500 klíčových titulů e-knih, které nakladatelství Springer dočasně zpřístupnilo zdarma na platformě SpringerLink.

Kromě toho volně zpřístupňuje také řadu lékařských učebnic v německém jazyce o pohotovostním ošetřovatelství.


Seznam zpřístupněných titulů najdete v záznamu SpingerLink na Portále e-zdrojů UK (PEZ).Coronavirus Research Database – otevřený zdroj


Plnotextová databáze Coronavirus Research Database poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19). Její obsah pokrývá všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS).

Obsah se stále rozšiřuje, průběžně jsou doplňovány nové publikace a informace.


Přístup do databáze je nyní umožněn uživatelům z UK – odkazy pro přístup najdete jako vždy na PEZ UK.
Poslední změna: 1. červenec 2022 09:05 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám