• E-zdroje

E-zdroje

Aktuální nabídka volných přístupůKarger Fast Facts – online příručky z oboru lékařství

Karger Fast Facts je kolekce online příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny. Každý z průvodců obsahuje důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty ve stručné a přehledné podobě. Zastoupeno je mnoho lékařských specializací, k některým příručkám jsou dostupné i krátké kvízy.


Více informací včetně návodů i videa a přístupové odkazy najdete na Portálu elektronických zdrojů UK.


Tento zdroj je dostupný formou trvalého přístupu a postupně by měl být obohacován o nové příručky.Coronavirus Research Database – otevřený zdroj


Plnotextová databáze Coronavirus Research Database poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19). Její obsah pokrývá všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS).

Obsah se stále rozšiřuje, průběžně jsou doplňovány nové publikace a informace.

Poslední změna: 4. leden 2023 10:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám