Národní plán obnovy - Next Generation EU


Tři pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se stala součástí Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění „CarDia“.


Ve 2. pololetí roku 2022 zahájil činnost Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (akronym „CarDia“). Bližší informace o projektu viz https://cardia.ikem.cz/


Jedná se o spojení špičkových výzkumných pracovišť 4 renomovaných institucí: Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Univerzity Karlovy (UK - 3.LF a 1.LF), Akademie věd České republiky (Fyziologický ústav a Ústav organické chemie a biochemie) a Masarykovy univerzity. Projekt je podpořen Národním plánem obnovy (financován EU z programu Next Generation EU). Na 3.LF řešení projektu probíhá na Kardiologické klinice 3.LF UK a FNKV, na Ústavu patofyziologie 3.LF UK a na Interní klinice 3.LF UK a FNKV.


Program CarDia řeší celkem 7 velkých témat moderní medicíny, v pěti z nich participuje 3. LF UK:


Prevence obezity, diabetu a kardiovaskulárních komplikací

Vedoucí pracovní skupiny WP1 při Interní klinice:

doc. MUDr. Jan Gojda, PhD.Nové možnosti léčby diabetu a obezity a jejich komplikací

Vedoucí pracovní skupiny WP2 při Ústavu patofyziologie:

doc. MUDr. Jan Polák, PhD., MBA.


Srdeční selhání podmíněné obezitou a diabetem

Vedoucí pracovní skupiny WP5 při Ústavu patofyziologie:

doc. MUDr. Jan Polák, PhD., MBA.
Poruchy srdečního rytmu a jejich souvislost s metabolickými onemocněními

Vedoucí pracovní skupiny WP4 při Kardiologické klinice:

doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, PhD.Časná ateroskleróza a aterotrombóza jako její akutní zvrat

Vedoucí pracovní skupiny WP6 při Kardiologické klinice:

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.

Fakultním koordinátorem celého projektu je prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.
Administraci projektu má na starosti Ing. Jitka Miškovská,

 +420 267 102 223

 


Seznam publikací vzniklých při řešení projektu

Publikace budou průběžně doplňovány po jejich zveřejnění formou odkazů na „open access“ (pokud ho daný časopis umožňuje). První odborné články byly již koncem roku 2022 poslány k recenzím do předních odborných časopisů.

Poslední změna: 1. únor 2024 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor