Referát pro zahraniční styky

Aktuálně

17. května 2018

Absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří se chystají absolvovat v období září 2018 až březen 2019. Výjezdy jsou možné ode dne následujícího po absolutoriu do 31.5.2019 (včetně návratu).


16. května 2018

Interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu

V rámci podpory rozvoje mezinárodní spolupráce 3. LF UK byla vyhlášena interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu (hrazení cestovních výdajů – letenky, jízdenky, ubytování) s názvem "Akademické mobility 3. LFUK". V rámci této soutěže je možné žádat o příspěvky zejména na:

• Studentské mobility mimo program ERASMUS+

• Zaměstnanecké mobility mimo program ERASMUS+

• Úhradu cestovních nákladů v rámci programu CEEPUS

• Další aktivity (např. podporu hostujících profesorů, společné studijní programy)


11. května 2018

Finanční podpora MŠMT pro česko-polské projekty mobility

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče, kterou je předložený kompletní návrh projektu.


10. května 2018

Post-doc fond Univerzity Karlovy - podpora pro excelentní zahraniční post-doc pracovníky na Vašem pracovišti

K dosažení vyššího počtu perspektivních zahraničních vědeckých pracovníků a posílení vědecké excelence na naší fakultě si Vás dovoluji požádat o součinnost v rámci výzvy v projektu Univerzity Karlovy „Fond post-doc pobytů Univerzity Karlovy“, který nabízí podporu pro excelentní zahraniční post-doc pracovníky na Vašem pracovišti. Projekt spočívá v uhrazení mzdových nákladů na úrovni platu obvyklého v renomovaných zahraničních pracovištích po dobu maximálně dvou let (se zahájením práce od 1.1.2019).


10. května 2018

Newsletter OZV květen 2018

Novinky z OZV RUK.


24. dubna 2018

Summer School in Aarhus - Mother-Child Health

Multidisciplinary summer school in August 2018 in Aarhus, Denmark.

The subject is mother-child health, and the course covers a range of relevant topics from different disciplines. Participants will be taught by distinguished researchers in the field. The course is held on the 6.-10. of August and is FREE OF CHARGE.


24. dubna 2018

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku: 24. května 2018 12.00!


24. dubna 2018

City Internships

I am pleased to announce our Q2 round of scholarship opportunities for current students (of all years).

We have two contest categories: The first provides four different contests for students to participate in individually, with each contest providing a fully-sponsored place on the 8-week Global Explorer Program to the winner.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do zahraničí přes Akademickou informační agenturu (AIA)

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí pro pedagogy i studenty (vybrané státy v rámci celého světa).


26. února 2018

Možnosti výjezdů do střední a jihovýchodní Evropy přes program CEEPUS

Informace o možnostech výjezdů do zemí střední a jihovýchovní Evropy pro pedagogy i studenty.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do Rakouska a na jazykové kurzy v rámci programu AKTION

Informace o aktivitách programu AKTION určených pro akademiky i studenty. Kromě stipendií na studijní a výzkumné pobyty či podpory projektů lze využít i jazykové kurzy německého jazyka.


26. února 2018

Stipendia (1 - 2 roky) pro post-doky a PhD studenty: Marie Skłodowska-Curie Actions na University of Graz

You are a highly qualified and motivated PostDoc looking for funding to do research abroad? This is how the University of Graz will help you to apply for an Individual Fellowship (IF) within the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs)


23. února 2018

SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME - mobilita pro studenty i akademické pracovníky na výjezdy do Švýcarska i příjezdy ze Švýcarska na 3. LF UK

Náhrada programu Erasmus+ (Švýcarsko je vyňato) pro studentské i akademické mobility do/ze Švýcarska. Řídí se stejnými principy a podobnými podmínkami jako mobilita v rámci Erasmus+. Podrobné informace na https://www.movetia.ch/en/ a dále přímo na Referátu pro zahraniční styky 3. LF UK.


23. února 2018

Summer Schools - University of Angers, France

International Summer Schools at University of Angers offer the opportunity to develop academic skills in a great environment. Each program includes lectures, workshops, applied visits and an attractive social program.


13. února 2018

ERASMUS+ pro vědecko-pedagogické pracovníky

Možnost žádat o podporu k účasti na zahraničním výukovém pobytu či školení pro VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ pracovníky v rámci programu ERASMUS+. Více na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-546.html


13. února 2018

University of Eastern Finland Summer School, 13-24 August 2018

Akce nabízí řadu kurzů na úrovni magisterského studia v různých oblastech, včetně medicíny a přírodních vědArchiv aktualit, RSS kanálDůležité odkazy

Předpisy

 

MobilitaPoslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor