Referát pro zahraniční a vnější vztahy - Aktuality

Aktuálně

25. ledna 2024

Fond mobility - jarní kolo 2024

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


27. února 2024

International Summer Scientific Practice 2024 in Kaunas, Lithuania

Lithuanian University of Health Sciences (located in Kaunas, Lithuania) is pleased to offer a unique opportunity for health sciences students to participate in the International Summer Scientific Practice 2024. This program provides an engaging platform for students to delve into various scientific research topics.


26. února 2024

International Scholarships – Master's Degree in Neurosciences - Institute of Neuroscience (Spain)

Nabídka šesti mezinárodních stipendií na roční Masters Program in Neurosciences ve španělském Instituto de Neurociencias při Universidad Miguel Hernandez. Nabídka je určena pro studenty s ukončeným Bc. nebo Mgr. vzděláním v oborech biologie, biomedicína, medicína, biochemie, molekulární biologie, farmacie a/nebo souvisejících oborech, kteří plánují zahájit výzkumnou kariéru v oblasti neurověd.


23. února 2024

Bordeaux Summer Schools

Open to graduate and doctoral students as well as young researchers: Philosophy in biology and medicine; Neural circuits of pain: from physiology to pathology; Cardiac electrophysiology; Percutaneous interventions in congenital heart diseases; Introduction to experimental neuroscience; etc.


22. února 2024

Stipendia na výjezdy do zahraničí od Nadace Sophia

Nadace Sophia podporuje vzdělávání zejména těmito formami: 1)podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení, 2)vytváření a poskytování stipendií, 3)podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí, 4)podpora publikační činnosti, 5)podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů.


22. února 2024

“France Excellence Europa” scholarship programme

Are you currently in your last year of Bachelor's degree or 1st year of Master's degree and considering going abroad for the rest of your studies? Have you thought about France? The third edition of the "France Excellence Europa" scholarship program has just been launched and allows students from 26 European Union countries to get a scholarship to study at the Master's level in a French higher education institution.


22. února 2024

Výzva CENTRAL Workshops 2024

CENTRAL-Workshops are networking projects for groups of researcher of the CENTRAL universities in order to initiate new joint collaboration (incl. innovative teaching/training for young researchers) or to consolidate existing collaboration. CENTRAL-Workshop projects will fund one or two, 2-3 day meetings at one of the involved CENTRAL partner universities (or two, if two meetings will be held).


19. února 2024

University of Tartu nabízí letní školu zaměřenou na komunikaci s pacientem

The objective of the course is to enable learners to acquire evidence-based basic knowledge of person/patient-centred communication and counselling and create conditions for their application in standard situations and get an idea of ​​how to develop their communication skills further.


19. února 2024

University of Tartu nabízí letní školu zaměřenou na diagnostiku

The course includes biochemical-, immunological-, genetic laboratory, instrumental assessments, theory discussions, practical measurements, and interpretation. Additionally, multimorbid patients' case-based discussions and treatment procedures are performed or viewed as well.


16. února 2024

MUC Andrea Větříčková hovoří o svém studiu v Zürichu

Na propagačním videu University of Zürich hovoří o svých zkušenostech se studiem ve Švýcarsku i naše medička Andrea Větříčková z 5. ročníku. Ta strávila celý akademický rok 2022/2023 v Zürichu v rámci Swiss-European Mobility Programme ("Erasmus pro Švýcarsko"). Chceš jet taky? Přihlašování probíhá v rámci výběrového řízení Erasmus, viz https://www.lf3.cuni.cz/3LF-541.html. Čas máš do 12.3.!


12. února 2024

PhD positions at Med Uni Graz, Austria

The Medical University of Graz has opened a call for applications for 18 PhD positions in the field of molecular medicine, with a special focus on cancer research, immunology, lipid metabolism, cardiovascular research and pregnancy.


12. února 2024

ESMO Courses in Medical Oncology for Medical Students 2024

These annual four-day residential courses are open to 4th and 5th year medical students undergraduates worldwide. 60 seats are available and selected students will receive free registration, free accommodation and a travel grant.


6. února 2024

Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2024/2

Milí studenti, milí pedagogové, uvažujete o studijním pobytu v zahraničí nebo třeba letní škole? Pak právě pro vás připravujeme tento přehled, abyste si mohli vybrat dle vašich preferencí. Ke klasickým nabídkám na letní kurzy, pobyty pro studenty a pedagogy nyní přibylo i několik ad hoc nabídek studia zprostředkovaných našimi zahraničními partnery.


6. února 2024

Universidade da Coruña nabízí zajímavé letní školy

Universidade da Coruña ve Španělsku nabízí letní školy "Immunology and bioinformatics", "Journey Through the Brain: Unveiling Neuroanatomy, Disorders, Hypoperfusion, Hormones, and Ethical Frontiers" a další. K letní škole je možné si přidat kurz španělštiny.


5. února 2024

JLU Virtual International Programme (VIP) - Summer Semester 2024

Justus Liebig University Giessen nabízí v rámci virtuální mobility kurzy německého jazyka, kurz Emergency medicine and Traumatology, Global Health a další. Kurzy jsou zdarma.


2. února 2024

Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Studenti, vyučující a vědci českých veřejných vysokých škol se mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury ucházet o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku. Česko-bavorská vysokoškolská agentura Vás také zve na online akci „Za studiem do Bavorska“, která se koná v úterý 27. 2. 2024 v 16 hod. na platformě Zoom.


2. února 2024

Stipendia AKTION na pobyty v Rakousku

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.


1. února 2024

International Student Congress at Med Uni Graz, Austria

The International Student Congress (ISC) is a prestigious annual event organized by students at the Medical University of Graz. Each year, it attracts around 200 students from over 45 nations, offering a platform for interdisciplinary and intercultural exchange. Participants include students from all medically relevant fields, ranging from medicine to pharmacy and biomedical engineering. Primarily attended by students in the final stages of their studies, the congress also welcomes professionals newly entering the field. The 10th edition of the congress will take place from May 29th – June 1st, 2024. Abstract submission is open until February 29th, 2024.


31. ledna 2024

4EU+PharmacoEpi (advanced course): an integrated 4EU+ Pharmacoepidemiology educational course

Dovolujeme si vás upozornit, že kurz farmakoepidemiologie 4EU+PharmacoEpi (advanced course): an integrated 4EU+ Pharmacoepidemiology educational course pořádaný v rámci Aliance 4EU+ je i letos otevřen pro PhD studenty, ale i další studenty a zájemce, např. bioinformatiky, lékaře, farmaceuty. Vyučujícími jsou zahraniční odborníci a pedagogové ze Sorbonny, Milána, Kodaně, Heidelbergu a další.


30. ledna 2024

Nabídka online kurzů anglického a německého jazyka

Universität Hamburg nabízí online kurzy anglického a německého jazyka. Kurzy jsou zdarma.


29. ledna 2024

Summer courses - French language and culture

Rennes 2 University nabízí letní kurzy francouzštiny:

1)French language and culture courses (3 weeks)

2)Preparatory programme for study at a French university – Courses in French language and culture and/or for university study (2 or 4 weeks)


26. ledna 2024

Intensive German language summer program for beginners

International Summer University with 4-week intensive German language classes will take place from 5th - 30th August in Lüneburg, Germany! In addition to the German classes, we have put together a cultural and leisure program. Accommodation is available in our student residences. Our program coordinator Anja Stegert (isu@leuphana.de) will be happy to answer any questions you may have!


23. ledna 2024

Navázání cotutelle spolupráce s Toulouse III University

Dovolujeme si Vás informovat, že 3. lékařská fakulta UK navázala novou spolupráci v oblasti cotutelle s Toulouse III University - Paul Sabatier. Doktorát pod dvojím vedením zde bude realizovat naše studentka doktorského studia Fyziologie a patofyziologie člověka.


18. ledna 2024

4EU+ výzva pro studentské minigranty pro rok 2024

Studujete na UK a chtěli byste spolu s mezinárodním týmem rozvinout svůj projektový nápad? Právě pro vás jsou určené 4EU+ studentské minigranty! Univerzita Karlova prostřednictvím tohoto programu už potřetí podpoří studentské týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+. Můžete žádat o financování aktivit v oblasti vědy, vzdělávání a třetí role univerzity do výše 150 000 Kč.


2. ledna 2024

4EU+ shared online courses

From shared courses, joint degree programmes, joint educational activities, summer and winter schools to in-person and virtual events – at 4EU+, every student can get involved. These are all part of our commitment to bolstering your advancement, enabling your active involvement, and enriching your academic journey.


14. prosince 2023

4EU+ výzva pro akademické minigranty pro rok 2024

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci UK mohou i pro rok 2024 v tomto projektovém schématu žádat o finanční podporu spolupráce s kolegy na alespoň dvou dalších 4EU+ univerzitách (tj. Heidelberg Universität, Paris-Panthéon-Assas University, Sorbonne Université, Københavns Universitet, Université de Genève, Università degli Studi di Milano a Uniwersytet Warszawski).


13. prosince 2023

Akademie věd ČR - JSPS Postdoctoral Fellowship - Japonsko (vyhlášení výběrového řízení)

Rádi bychom Vás informovali o výběrovém řízení JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na stáže pro zahraniční postdoky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2024 (tzn. nejdříve 2. dubna 2018).


11. prosince 2023

University of British Columbia - Faculty of Medicine Vancouver Summer Program 2024

Nabídka letní školy pro studenty medicíny na University of British Columbia v Kanadě. Letní škola je vhodná pro studenty 2. – 3. ročníků.


6. prosince 2023

2024/25 University of St Andrews Global Fellowship Scheme

Dovolujeme si Vás informovat, že Univerzita v St Andrews vyhlásila výzvu na Global Fellowship Scheme, v jehož rámci přijímá přihlášky na návštěvy plánované v akademickém roce 2024/25. Tento prestižní program nabízí stipendia vědcům z různých koutů světa, kteří mají zájem až o měsíční pobyt v St Andrews. Global Fellows zde budou mít jedinečnou příležitost k výzkumu, studiu, navazování nových spoluprací, rozvoji stávajících partnerství, posunu ve své výzkumné práci a k zamyšlení se v inspirativním akademickém prostředí.


30. listopadu 2023

Nabídka kurzů a konferencí Evropské organizace pro molekulární biologii

Tomáš Pelikán z 5. ročníku se online účastnil konference Evropské organizace pro molekulární biologii a všem tuto aktivitu doporučuje!


13. října 2023

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích

Rádi bychom vám poskytli nedávno zveřejněné materiály k široké a různorodé nabídce pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku se stipendii udělovanými na základě mezinárodních smluv.


30. března 2023

Zapojení University of Geneva do 4EU+ aktivit

Jistě jste již zaregistrovali, že University of Geneva vstoupila do aliance 4EU+. S radostí Vám oznamujeme, že se University of Geneva zapojí rovněž do výměny studentů.


21. února 2023

AIA DZS - stipendijní pobyty v Gruzii

Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli nabídku Akademické informační agentury DZS o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii - pro studenty i pedagogy.


30. srpna 2022

Stipendia Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Rádi bychom Vám představili aktivity Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která podporuje vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívá k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporuje potřebné a nadané studující na českých veřejných vysokých školách.


16. března 2021

Výjezdy v rámci aliance 4EU+

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne University, Heidelberg University, University of Warsaw, University of Copenhagen, University of Milan, University of Geneva, Charles University dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 20. červen 2023 13:29 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor