Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

29. března 2023

Oznámení o posunu realizace jarního kola Podpory internacionalizace UK

Na základě rozhodnutí vedení UK bude příjem žádostí o finanční prostředky POINT odložen. Dosavadní termín příjmu žádostí od 1. do 30. dubna tedy není platný. Předpokládáme, že nové kolo bude otevřeno od začátku června a doporučujeme sledovat naše stránky. Děkujeme za pochopení.


28. března 2023

3. LF opět nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci počtu výjezdů Erasmus

Vážení kolegové, vážení studenti, rádi bychom s Vámi sdíleli informaci, že 3. LF i v akademickém roce 2021/2022 opět předstihla ostatní lékařské fakulty UK v rámci počtu výjezdů Erasmus.


28. března 2023

Programy Fulbrightovy komise na rok 2024/2025

V aktualitě naleznete informace o:

-Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

-Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025


28. března 2023

Pozvánka na Fulbright webináře

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2024/2025 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.


27. března 2023

Nabídka studijního pobytu - Curych

Na základě spolupráce 3. LF a Universität Zürich v rámci Swiss-European Mobility Programme (obdoba programu Erasmus pro Švýcarsko) si dovolujeme nabídnout možnost studovat jeden semestr medicíny na Universität Zürich. Výuka je v německém jazyce, student obdrží stipendium.


21. března 2023

Nové 4EU+ výzvy k financování

Jedná se o call SEED4EU+, který se zaměřuje na projekty jak v rámci vědy a výzkumu, tak v rámci vzdělávání. 

Druhý call 4EU+ Visiting Professors se zaměřuje na pobyty hostujících akademiků v rámci univerzit 4EU+. 


14. března 2023

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


2. března 2023

Výzva pro podávání společných projektů s University of St Andrews (Velká Británie)

Univerzita Karlova a University of St Andrews vytvořily společný program počátečního financování s cílem usnadnit spolupráci v rámci našeho strategického partnerství.

Možné formáty spolupráce mohou zahrnovat:

-Intenzivní výzkumné semináře

-Pedagogické workshopy (např. spolupráce v oblasti online nebo jiných kurzů)

-Krátkodobé výzkumné pobyty

-Letní/zimní programy

-Projekty společného mezinárodního online vzdělávání (COIL)


27. února 2023

3. LF uspěla se třemi akademickými a jedním studentským minigrantem 4EU+

Gratulujeme paní profesorce Moťovské, panu docentu Duškovi, panu docentu Gojdovi a MUC Kostinovi k získání 4EU+ minigrantů. 3. LF se tímto stala nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci 4EU+ minigrantů.


23. února 2023

Nabídka placené letní vědecké stáže v Izraeli

Jedná se o nabídku placené letní vědecké stáže v Izraeli. Více informací naleznete zde: https://overseas.huji.ac.il/academics/summer-and-short-term-programs/summer-courses/summer-internship/


23. února 2023

The Geneva Challenge 2023: The Challenges of Loneliness

The Geneva Challenge pořádaná institutem Graduate Institute of International and Development Studies je projektem určeným pro magisterské studenty, který má za cíl podpořit mezioborovou analýzu řešení problémů v rámci pokroku lidského rozvoje na základě určeného tématu. V letošním roce je zvoleným tématem „Výzvy osamělosti“ (The Challenges of Loneliness). Na toto téma mají studenti zpracovat své návrhy založené na výše zmíněné analýze.


21. února 2023

AIA DZS - stipendijní pobyty v Gruzii

Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli nabídku Akademické informační agentury DZS o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii - pro studenty i pedagogy.


21. února 2023

Nabídka stipendia - TCHAJ-WAN - Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program

Jedná se o nabídku dvou typů stipendií ke studiu na Tchajwanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Nabídka programů je zveřejněna na stránkách DZS: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to nejpozději do 31. března 2023.


10. února 2023

AKTION ČR-Rakousko: webináře pro zájemce o stipendium a projekty spolupráce

Pokud plánujete v zimním semestru 2023/2024 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR-Rakousko, který se uskuteční on-line 21. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams. 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR-Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 27. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams.    


18. ledna 2023

2023 UBC Vancouver Summer Program - Medicine

We were super ecstatic to host students from Charles University last summer in the Medicine Vancouver Summer Program (VSP). For VSP 2023, your students can select from 13 course packages, including three new course package offerings, which are offered fully in-person between the June 2023 session (June 2, 2023-July 2, 2023) or during the July 2023 session (July 14 – August 14, 2023). 


17. ledna 2023

Call for applications for the Medical Specialty Scholarship 2023 - Mexiko

Rádi bychom s Vámi sdíleli nabídku Velvyslanectví Mexika v České republice: výzvu k podávání žádostí o stipendium pro lékařské obory AMEXCID 2023 adresovanou studentům zdravotnických oborů.


10. ledna 2023

Akademie věd ČR - JSPS Postdoctoral Fellowship - Japonsko (vyhlášení výběrového řízení)

Rádi bychom s Vámi sdíleli informaci o výběrovém řízení JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) na stáže pro zahraniční postdoky.


10. listopadu 2022

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv na 2023/2024

Stipendia, která naleznete v nabídce Akademické informační agentury (AIA), jsou udělována na základě závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou financovaná buď Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nebo z rozpočtů států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o spolupráci ve školství a ve vědě. Udělováním stipendií partnerské země podporují vzájemnou výměnu studentů, akademiků a vědců, a přispívají tak ke globálnímu sdílení zkušeností, dovedností, idejí a kreativních podnětů.


30. srpna 2022

Stipendia Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Rádi bychom Vám představili aktivity Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která podporuje vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívá k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporuje potřebné a nadané studující na českých veřejných vysokých školách.


16. března 2021

Výjezdy v rámci aliance 4EU+

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne University, Heidelberg University, University of Warsaw, University of Copenhagen, University of Milan, University of Geneva, Charles University dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor