Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

20. září 2023

Fond internacionalizace - výzva k přihlašování

Rádi bychom Vás informovali o Fondu internacionalizace (dříve pod názvem Akademické mobility), který umožňuje financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů, a dále odborných aktivit zahraničních hostů na 3. LF.


20. září 2023

Fond mobility - podzimní kolo 2023

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. Dále je možné financovat pobyty zahraničních hostů na 3. LF. Podporovány jsou pouze fyzické výjezdy, nikoliv online aktivity.


18. září 2023

4EU+ shared online courses

From shared courses, joint degree programmes, joint educational activities, summer and winter schools to in-person and virtual events – at 4EU+, every student can get involved. These are all part of our commitment to bolstering your advancement, enabling your active involvement, and enriching your academic journey.


7. září 2023

AKTION ČR-Rakousko: termíny, webinář pro zájemce

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v délce 1-5 měsíců.

O výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v ČR pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce.


25. srpna 2023

One-year scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria 2024/25

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


9. srpna 2023

Dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus LS 2023/2024

Informace o dodatečném výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v letním semestru 2023/2024.


8. srpna 2023

UZH Global Strategy and Partnerships Funding

Nabídka financování spolupráce s University of Zurich - Travel Fund, Seed Fund, Project Fund.


28. července 2023

MUC Andrea Větříčková hovoří o svém studiu v Zürichu

Na propagačním videu University of Zürich hovoří o svých zkušenostech se studiem ve Švýcarsku i naše medička Andrea Větříčková ze 4. ročníku. Ta strávila celý akademický rok 2022/2023 v Zürichu v rámci Swiss-European Mobility Programme. Chceš být jako Andrea? Sleduj naše mobilitní nabídky!


1. června 2023

Stipendia Vlády SR pro studenty, doktorandy a akademické pracovníky VŠ v ČR

Slovenská akademická informační agentura si dovoluje nabídnout: možnosť získať štipendium slovenskej vlády pre českých študentov, doktorandov a VŠ učiteľov/výskumníkov/umeleckých pracovníkov cez program Národný štipendijný program SR.


3. dubna 2023

3. LF zahájila v roce 2022 tři nové tzv. cotutelle

Rádi bychom se s Vámi podělili o informaci, že 3. lékařská fakulta v roce 2022 zahájila tři nové tzv. cotutelle, což je doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce probíhající na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční vysokou školou.


30. března 2023

Zapojení University of Geneva do 4EU+ aktivit

Jistě jste již zaregistrovali, že University of Geneva vstoupila do aliance 4EU+. S radostí Vám oznamujeme, že se University of Geneva zapojí rovněž do výměny studentů.


28. března 2023

3. LF opět nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci počtu výjezdů Erasmus

Vážení kolegové, vážení studenti, rádi bychom s Vámi sdíleli informaci, že 3. LF i v akademickém roce 2021/2022 opět předstihla ostatní lékařské fakulty UK v rámci počtu výjezdů Erasmus.


28. března 2023

Programy Fulbrightovy komise na rok 2024/2025

V aktualitě naleznete informace o:

-Stipendia Fulbrightova programu pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

-Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025


27. února 2023

3. LF uspěla se třemi akademickými a jedním studentským minigrantem 4EU+

Gratulujeme paní profesorce Moťovské, panu docentu Duškovi, panu docentu Gojdovi a MUC Kostinovi k získání 4EU+ minigrantů. 3. LF se tímto stala nejaktivnější lékařskou fakultou UK v rámci 4EU+ minigrantů.


21. února 2023

AIA DZS - stipendijní pobyty v Gruzii

Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli nabídku Akademické informační agentury DZS o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii - pro studenty i pedagogy.


30. srpna 2022

Stipendia Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Rádi bychom Vám představili aktivity Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, která podporuje vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívá k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporuje potřebné a nadané studující na českých veřejných vysokých školách.


16. března 2021

Výjezdy v rámci aliance 4EU+

Rádi bychom Vás informovali, že se rektoři následujících univerzit: Sorbonne University, Heidelberg University, University of Warsaw, University of Copenhagen, University of Milan, University of Geneva, Charles University dohodli na bližší spolupráci, jejíž součástí je i výměna studentů všech oborů (pokud se požadovaný obor na konkrétní partnerské univerzitě vyučuje) a také pedagogů.


10. ledna 2020

"Za vzděláním do zahraničí" - nabídka stipendia

Stipendium je určeno pro studenty bakalářského nebo magisterského stupně vysokých škol v ČR a SR do 25 let (včetně), kteří budou studovat v programu Erasmus nebo v rámci jiného krátkodobého studijního programu, po jehož skončení se vracejí zpět na mateřskou univerzitu. Přednostně podporujeme studenty technických oborů a mediky.


Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 20. červen 2023 13:29 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor