• Studenti
  • Péče o duševní zdraví studenta

Péče o duševní zdraví studenta


Studium na vysoké škole je velmi příjemnou etapou života – presto se může stát, že změna studijního prostředí, změna studijního stylu, jiné pracovní tempo, či řada dalších příčin, které se studiem bezprostředně nesouvisí mohou u studentů vést k depresím, úzkostným stavům, poruchám příjmu potravy, poruchám spánku, poruchám koncentrace či sebehodnocení, či jiným příznakům duševní nepohody. Většinou se jedná o terapeuticky dobře zvládnutelné stavy – od září 2021 je na naší fakultě v provozu Kontaktní místo pro duševní zdraví studentů, kde působí 4 terapeuti (kvalifikovaní psychologové a psychiatři), kterýkoli student či studentka se mohou snadno objednat k vyšetření prostřednictvím aplikace: https://tkp.lf3.cuni.cz/.

Vyšetření i následná péče jsou bezplatné a pochopitelně plně důvěrné (tým Kontaktního místa bez souhlasu klientů s fakultou žádné informace nesdílí). V případě akutních psychických obtíží lze využít služby některého pražského centra krizové intervence, např. v PN Bohnice - https://bohnice.cz/krizova-pomoc/, kde funguje i krizová linka. Kdykoli lze vyhledat pomoc na nonstop studentské SOS lince.Poslední změna: 16. únor 2023 16:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor