• Fakulta
  • Časopisy 3. lékařské fakulty

Časopisy 3. lékařské fakulty

Vita Nostra Revue

http://www.lf3.cuni.cz/vnr


Fakulta vydává v českém jazyce intelektuálně zaměřený čtvrtletník Vita Nostra Revue, který byl opakovaně hodnocen mezi nejlepšími periodiky na Univerzitě Karlově a je čten i mimo ni. Časopis obsahuje články vztahující se k nejrůznějším společenským, vědeckým či kulturním otázkám, rozhovory s významnými osobnostmi a také reflektuje život na fakultě. Vychází od roku 1992. Neprodejné, k volné distribuci.


Vita Nostra Servis

http://www.lf3.cuni.cz/vns


Interní týdenní zpravodaj 3. lékařské fakulty o aktuálních fakultních událostech a informacích


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor