Změny ve vzdělávacích programech

Věstníkem 3/2023 MZČR byla upravena teoretická část vzdělávacího programu Pediatrie 2019


Více v detailu aktuality a na stránkách MZČR https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-3-2023/
Úprava vzdělávacího programu Pediatrie 2019


Věstníkem 5/2022 byl 9.5. 2022 vydán upravený vzdělávací program Pediatrie. Dle stanoviska MZČR ze dne 30.8.2022 lze upravený vzdělávací program uplatňovat pouze vůči uchazečům o atestaci zařazených do specializačního vzdělávání dle § 19 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, až po zveřejnění upraveného vzdělávacího programu. Splnění požadavků co do obsahu a rozsahu vzdělávacího programu ze strany lékaře se posuzuje vůči příslušnému vzdělávacímu programu, kterým je vzdělávací program, který byl v jím vybraném oboru specializačního vzdělávání zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako poslední.


https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-5-2022/
Úprava vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 2019, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 2018, Neurologie 2019 a Soudní lékařství


Věstníkem 1/2022 byly zveřejněny úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví 2019, Infekční lékařství 2018, Oftalmologie 2018, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství 2019.


https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-1-2022/Poslední změna: 24. únor 2023 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor