Úpravy vzdělávacích programů

Věstník 1/2024

Věstníkem 1/2024 vydaným 31.1.2024 se ruší platnost kurzů:


  • kurz „Lékařská první pomoc“,

  • kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“,

    původně kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“,

  • kurz „Radiační ochrana“

  • kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti“,

    původně kurz „Prevence škodlivého užívání návykových látek


Věstníkem 1/2024 se ruší platnost výše uvedených kurzů i v případě, že kurzy byly absolvovány před datem vydání Věstníku 1/2024.


Věstník 1/2024


Věstník 16/2023

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Gynekologie a porodnictví, zveřejněném ve Věstníku MZČR 4/2019.

Úpravy jsou platné pro lékaře zařazené do oboru Gynekologie a porodnictví po 1.7.2017.


Věstník 16/2023

Věstník 12/2023

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Soudní lékařství, zveřejněném ve Věstníku MZČR 3/2019 a 1/2022. Úpravy jsou platné pro lékaře zařazené do oboru Soudní lékařství po 1.7.2017.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Lékařská mikrobiologie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018. Úpravy jsou platné pro lékaře zařazené do oboru Lékařská mikrobiologie od 1.1.2024.


Věstník 12/2023

Věstník 11/2023

Vydání nového vzdělávacího programu specializačního oboru Maxilofaciální chirurgie. Dle nového vzdělávacího programu postupují lékaři zařazení do oboru Maxilofaciální chirurgie od 1.7.2023.


Věstník 11/2023

Věstník 10/2023

Oprava vzdělávacího programu specializačního oboru Klinická biochemie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018.


Věstník 10/2023

Věstník 3/2023

Úprava části upraveného vzdělávacího programu specializačního oboru Pediatrie, zveřejněného ve Věstníku MZČR 5/2022.


Věstník 03/2023

Věstník 9/2022

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Hygiena a epidemiologie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Dětská a dorostová psychiatrie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 5/2019.


Věstník 9/2022

Věstník 5/2022

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Pediatrie, zveřejněném ve Věstníku MZ ČR 3/2019. Úpravy jsou platné pro lékaře zařazené do oboru Pediatrie od 9.5.2022. Lékaři zařazení do oboru Pediatrie od 1.7.2017 do 8.5.2022 mohou specializační vzdělávání dokončit dle vzdělávací programu zveřejněného ve Věstníku MZČR 3/2019 nebo dle upraveného vzdělávacího programu Pediatrie zveřejněného ve Věstníku MZČR 5/2022.


Věstník 05/2022

Věstník 1/2022

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Gynekologie a porodnictví, zveřejněném ve Věstníku MZČR 4/2019.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Infekční lékařství, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Oftalmologie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, zveřejněném ve Věstníku MZČR 2/2019.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, zveřejněném ve Věstníku MZČR 11/2018.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Neurologie, zveřejněném ve Věstníku MZČR 5/2019.

Úprava vzdělávacího programu specializačního oboru Soudní lékařství, zveřejněném ve Věstníku MZČR 3/2019.

Úpravy jsou platné pro lékaře zařazené do výše uvedených oborů  po 1.7.2017.


Věstník 1/2022


Poslední změna: 12. únor 2024 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor