Transfer technologií (TT)

 1. Transferem Technologií na UK, který zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK - (CPPT) se rozumí:

    a. 

  Monitoring a podpora vědeckých výsledků s komerčním potenciálem,

    b. 

  Podpora komercializace odborných kompetencí fakulty (odborné služby),

    c. 

  Pomoc při ochraně duševního vlastnictví vzniklého na fakultě,

    d. 

  Podpora smluvního výzkumu fakulty s komerčními partnery,

    e. 

  Podpora vzniku a provozu fakultních spin-off firem.

 2. Role Technologických Skautů na fakultách UK:

    a. 

  monitoring vědeckých výsledků s komerčním potenciálem a reporting CPPT

    b. 

  zprostředkování služeb CPPT akademickým pracovníkům fakulty

 3. Aktivity Technologických Skautů na 3. LF UK:

    a. 

  Monitorovat vědeckou činnost na fakultě, a to především v těch týmech, které směřují ke komercializaci / transferu svých výsledků a aktivně vyhledávat výsledky vhodné průzkumu potenciálu pro přenos do poznatků či technologií do praxe.

    b. 

  Aktivně zprostředkovávat akademikům setkání a spolupráci se zástupci domácí i zahraniční aplikované sféry, např. s místními inovačními centry a malými a středními podniky aktivními v oblasti inovací a dané oblasti výzkumu

    c. 

  Poskytnout poradenství ohledně ochrany DV či zprostředkovat kontakt na CPPT v tomto směru, zajistit potřebné kontakty na patentovou a právní podporu

    d. 

  Aktivně se podílet na vyhledávání a jednání s potenciálními zájemci o produkty dle požadavků vědeckého týmu, a to ve spolupráci s a pod metodickým vedením CPPT, případně se podílet na přípravě a realizaci marketingového plánu

 4. Kontakt na Technologické Skauty 3. LF UK:

  • MUDr. Josef Fontana, , tel.: +420 267102410

  • Tomaš Sychra, , tel.: +420 777 976 862

  • Mgr. Michal Zima, , tel. +420 724271319Poslední změna: 30. říjen 2018 16:39 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor