• Média

Média

Kontakty pro získání oficiálního vyjádření fakulty

Poskytování informací je v gesci děkana a příslušných proděkanů fakulty.


Kontakty pro získání vyjádření odborníků

Odborníci přednášející na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Vám rádi poskytnou vyjádření k tématům Vašich článků, zpráv či reportáží. Kontakt Vám zprostředkuje manažerka pro PR a média.
prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy


Telefon: +420 267162340


Ing. Marta Reichlová

Kontakt pro média


Telefon: +420 267102217

Místnost 205


Kontakty na zaměstnance fakultyPoslední změna: 19. leden 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor