• Studenti
  • Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami


Kdo jsou studenti se speciálními vzdělávacími potřebami?


Studenti se speciálními potřebami jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiného psychického onemocnění.


3. lékařská fakulta poskytuje uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatření rektora č. 9/2013 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Podrobné informace naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-60.html


Kontaktní osoby na 3. lékařské fakultě:


Daniela Lvová, vedoucí studijního oddělení

+420 267 102 205

+420 725 812 057


PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., zástupce proděkana pro studium a výuku

+420 267 102 194

+420 724 292 312


Další informace:Poslední změna: 16. srpen 2022 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor