PRVOUK (2012-2016)

Ukončené projekty PRVOUK 2012-2016

Obecné informace o programech PRVOUK naleznete na stránkách Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/uk-3885.htmlProgramy PRVOUK

Hlavním řešitelem a koordinátorem je 3. LF UK

UK kód programu

řešitelské součásti UK


název programu


koordinátor programu

P 31

LF3

Iniciální stadia diabetu, obezity a dalších metabolických onemocnění

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (LF3)

P 32

LF3

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. (LF3)

P 33

LF3

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (LF3)

P 34

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (LF3)

P 35

LF3, LF1, LF2

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (LF3)


3. LF UK je spoluřešitelem

UK kód programu

řešitelské součásti UK


název programu

koordinátor programu,

člen rady za 3. LF

P 02

PřF, COŽP, FHS, MFF, PF, PedF, LF3

Environmentální výzkum

prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.(PřF)

prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (LF3) - člen rady

P 27

LF1, LF3

Komplexní onkologický program

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (LF1)

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. (LF3) - člen rady

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. (LF3) - člen rady

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. (LF3) - člen rady

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (LF3) - člen rady - koordinátor za 3.LF

P 28

LF1, LF2, LF3, LFHK

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (LF1)

doc. MUDr. Eva Gojišová (LF3) - člen rady

P 38

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (FTVS)

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (LF3) - člen rady
  Poslední změna: 14. únor 2019 13:00 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Kontakty

  3. lékařská fakulta

  Univerzita Karlova

  Ruská 87, 100 00 Praha 10


  tel.: +420 267 102 111

  IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


  Další kontakty a bankovní spojení  Jak k nám


  Váš názor