PRVOUK

Řešené projekty PRVOUK

Instrukce a obecné informace o programech PRVOUK pro řešitele a koordinátory naleznete na stránkách Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/uk-3885.htmlProgramy PRVOUK

Hlavním řešitelem a koordinátorem je 3. LF UK

UK kód programu

řešitelské součásti UK


název programu


koordinátor programu

popis a personální obsazení

P 31

LF3

Iniciální stadia diabetu, obezity a dalších metabolických onemocnění

prof. MUDr.

Michal Anděl, CSc. (LF3)

WHOIS UK

P 32

LF3

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr.

Jaroslav Feyereisl, CSc. (LF3)

WHOIS UK

P 33

LF3

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba

prof. MUDr.

Martin Krbec, CSc. (LF3)

WHOIS UK

P 34

LF3, LF1

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr.

Richard Rokyta, DrSc. (LF3)

WHOIS UK

P 35

LF3, LF1, LF2

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr.

Petr Widimský, DrSc. (LF3)

WHOIS UK

WHOIS UK - evidence v centrální personální aplikaci. Aktualizace za 3. LF provádí odd. vědy a personální odd. podle podkladů od koordinátorů.

3. LF UK je spoluřešitelem

UK kód programu

řešitelské součásti UK


název programu

koordinátor programu,

člen rady za 3. LF

popis a personální obsazení

P 02

PřF, COŽP, FHS, MFF, PF, PedF, LF3

Environmentální výzkum

prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.(PřF)

prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (LF3) - člen rady

WHOIS UK

P 27

LF1, LF3

Komplexní onkologický program

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (LF1)

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. (LF3) - člen rady

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. (LF3) - člen rady

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. (LF3) - člen rady

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (LF3) - člen rady - koordinátor za 3.LF

WHOIS UK

P 28

LF1, LF2, LF3, LFHK

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (LF1)

doc. MUDr. Eva Gojišová (LF3) - člen rady

WHOIS UK

P 38

FTVS, LF1, LF2, LF3

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc. (FTVS)

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (LF3) - člen rady

WHOIS UK

WHOIS UK - evidence v centrální personální aplikaci. Aktualizace za 3. LF provádí odd. vědy a personální odd. podle podkladů od koordinátorů.Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor