Studentská vědecká konference 3. LF UK 2018


Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 22. května 2018. Konference bude podobně jako v předchozích letech rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího.

Program a sborník abstraktProgram konference
Program konference
  Sborník abstrakt a detailní program
Sborník abstrakt a detailní program


Přednášky čestných hostů v rámci SVK

9:45 – 10:15

Syllabova posluchárna


Od těžké k jemné chemii

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Čestný host

 

13:15 – 13:45

Syllabova posluchárna


Mých 33 let s HIV

prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

Vyzvaná přednáška


Science Slam


13:45 – 14:15

Burianova posluchárna


Science Slam na Univerzitě Karlově


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2018

Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Ve všech sekcích bylo finančně oceněno 1.-3. místo s finanční odměnou ve výši: 1. místo 10 000 Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo – 2 000,- Kč. Výjimkou byla bakalářská posterová sekce, kde bylo uděleno jen 1. místo v hodnotě 5 000,- Kč vzhledem k nízkému počtu soutěžících. Kromě cen určených odbornými komisemi byla podobně jako v předchozích letech udělena i cena děkana v hodnotě 10 000,- Kč. Dalším, méně formálním, oceněním byla cena diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli přednáškovou či posterovou prezentaci. Vítěz zvolený diváky, stejně tak jako vylosovaný hlasující divák, obdrželi iPAD. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260389/SVV/2018), který se nám podařilo získat od Univerzity Karlovy.


Výsledky a podrobnou zprávu naleznete v tomto článku.


Další informace


Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK
Poslední změna: 5. červen 2018 09:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor