Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017


Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 23. května 2017. Konference bude podobně jako v předchozích letech rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference (http://svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 9. 4. 2017.


Veškeré další informace a podrobnosti naleznete na stránkách konference http://svk.lf3.cuni.cz a na její facebookové stránce https://www.facebook.com/SVKlf3/?fref=ts.


Své dotazy prosím zasílejte na adresu .


Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK
Poslední změna: 10. březen 2017 13:29 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor