Kariéra na 3. LF


Kariérní řád

Od 1.9. vešel v platnost nový Kariérní řád 3. LF. Cílem řádu je transparentně definovat základní strategii personální politiky 3. LF UK pro zaměstnávání akademických pracovníků a vědeckých pracovníků a stanovit pravidla pro jejich profesní a kariérní růst. Mimo to poskytnout stávajícím i potenciálním budoucím pracovníkům srozumitelné a jasné požadavky na jejich práci a nastolit způsob jejich odborného hodnocení, které povede k celkovému zvyšování kvality pedagogické, vědecké a tvůrčí činnosti.
Poslední změna: 9. září 2022 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor