Úřední deska

Vyvěšování zpráv na úřední desce se řídí směrnicí děkana č. 12/2005, kterou se stanoví rozsah a odpovědnost při zveřejňování informací na úřední desce fakulty


Adresa

Adresa pro doručování písemností v listinné (analogové) podobě

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Tato adresa je shodná s adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích.

Podatelna

Pracovní doba: v pracovní dny 7,00 - 11,00 hodin, 11,30 - 14,00 hodin

Elektronická adresa podatelny:

Datová schránka UK: identifikátor piyj9b4


Úřední deska podle správního řádu

Oznámení o nedoručených rozhodnutích podle ZVŠ

Oznámení o uložení písemnosti - Svobodová Martina08.01.2018
Oznámení o uložení písemnosti - Lissovaya Yekaterina II.08.06.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Karanasheva Inna19.05.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Kuk Valeriya12.05.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Rashidova Masma03.05.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Lissovaya Yekaterina03.05.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Vážný Lukáš03.05.2017
Nenad - oznámení o uložení písemnosti19.04.2017
Haugum - oznámení o uložení písemnosti19.04.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Kuk Valeriya, výzva k uhrazení poplatku04.04.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Karanasheva Inna, Thiik Bul Yak Cithiik04.04.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Sousa13.02.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Čepelková Klára06.02.2017
Oznámení o uložení písemnosti - Krištufová Hana05.02.2017

Personální záležitosti

Přijímací řízení

Věda a výzkum

Doktorské studium


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor