Úřední deska

Vyvěšování zpráv na úřední desce se řídí směrnicí děkana č. 12/2005, kterou se stanoví rozsah a odpovědnost při zveřejňování informací na úřední desce fakulty


Adresa

Adresa pro doručování písemností v listinné (analogové) podobě

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Tato adresa je shodná s adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích.

Podatelna

Úřední hodiny: Po-Pá 7:30-8:30, 10:00-11:00, 11:30-14:00

Elektronická adresa podatelny:

Datová schránka UK: identifikátor piyj9b4

Úřední deska podatelny


Úřední deska podle správního řádu

Opatření děkana

Opatreni dekana o radnem a nahradnim zapisu do pregradualniho studia pro AR 2023_202415.08.2023

Oznámení o uložení zásilky

oznámení o uložení zásilky ze dne 16.05.202316.05.2023

Dopňovací řízení pro ak. rok 2021-2022

Příkaz 2021-16 Doplňovací řízení pro akademický rok 2021-202229.07.2021


Personální záležitosti

Přijímací řízení

Věda a výzkum

Doktorské studium

Poskytování informací

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Poslední změna: 28. březen 2023 14:42 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor