Ombudsman 3. LF UK


Mgr. Iveta Čermáková

Kontaktní osoba pro ombudsmanku UK

Zástupkyně přednosty Ústavu jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK


Kontaktní osoba v záležitostech v oblasti práv studentů, účastníků programu celoživotního vzdělávání, akademických pracovníků nebo jiných pracovníků 3. lékařské fakulty UK.


Mgr. Iveta Čermáková se dlouhodobě věnuje výuce lékařské češtiny pro cizince.


Na 3. LF UK si zakládáme na přátelském a otevřeném prostředí, které je naší velikou devizou. Abychom takové prostředí udrželi a kultivovali, dovolte nám představit oblasti, kterým se kontaktní osoba pro ombudsmanku UK věnuje a se kterými by vám mohla být nápomocná.


Jedná se zejména o podněty týkající se:


  • nevhodného chování na pracovišti či ve studijní skupině vykazujícího známky psychického nátlaku, šikany, diskriminace, sexuálního obtěžování

  • nerovného zacházení, střetu zájmů nebo nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici

  • nedůvodných průtahů a případů, kdy se zdá, že příslušný orgán nekoná

  • situací, kdy je komunikace neefektivní a věc je třeba řešit nestranně


Hlavním úkolem kontaktní osoby pro ombudsmanku UK je tedy:


  • poskytovat pomoc všem studujícím a zaměstnancům, kteří se na ni obrátí, případně je odkázat na jiné fakultní orgány nebo jim doporučit jiné řešení

  • pomocí mediace hledat ve vymezených oblastech řešení sporů, která by byla akceptovatelná pro obě zúčastněné strany

  • zprostředkovat komunikaci mezi ombudsmankou UK a vedením 3. LF a v této souvislosti poskytovat ombudsmance UK součinnost


Kontaktní osoba pro ombudsmanku UK neřeší podněty:


  • bez řádného písemného zpracování

  • spadající do agendy jiných fakultních orgánů či oddělení


Iveta Čermáková dodává: „V případě potřeby se na mě neváhejte kdykoli obrátit. Pokusím se udělat vše pro to, abych vám diskrétně a efektivně pomohla najít přijatelné řešení vaší situace.“


Kontakt:


 iveta.cermakova@lf3.cuni.cz

 +420 26710 2954


Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav jazyků a lékařské terminologie

Ruská 91

100 00 Praha 10

Poslední změna: 15. únor 2024 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor