Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

22. května 2019

Vyhlášení XII. výzvy Fondu post-doc

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů PhD studia, na pozice akademických pracovníků s možností nástupu od 1. ledna 2020. Tito by se stali řešiteli vybraného tématu na Vašem pracovišti, kde by působili ve stanoveném projektu po dobu maximálně dvou let.


20. května 2019

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Japonsko

Japonsko nabízí stipendium v délce 18-24 měsíců: Studijní a výzkumné pobyty pro DSP, akademické pracovníky, absolventy MSP (případně i absolventy BSP) nebo studenty posledního ročníku MSP (případně i BSP).

Japonsko nabízí také stipendium k absolvování vysokoškolského studia v délce 5-7 roků pro absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků na VŠ.


12. dubna 2019

Akademické mobility – výzva

Finanční prostředky jsou určeny výhradně na podporu mezinárodní spolupráce:

1)výjezdové mobility studentů na zahraniční instituce za účelem studia nebo realizace praxe vyplývající ze studijního programu

2)zaměstnanecké mobility na zahraniční instituce

3)podporu hostujících zahraničních vyučujících

a další aktivity na rozvoj internacionalizace univerzity.


10. dubna 2019

NAWA Programmes - postdoc, Polsko

NAWA - National Agency for Academic Exchange has announced call for applications for the Ulam Programme. In frame of the progamme non-Polish citizens with postdoc degree can come to Poland for 6-24 months to conduct research, teach at host institution, complete postdoctoral fellowship or obtain materials for research or scientific publication.


10. dubna 2019

Graz Conference 2019: one-day Symposium in Vienna

The Graz Conference is trying something new this year: A one-day symposium on Interprofessional Education in the Health Sciences. For the first time we are teaming up with the University of Applied Sciences in Vienna and the meeting will take place on their campus.


1. dubna 2019

18th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS), Graz, Rakousko

We are glad to invite you to the 18th European Doctoral Conference in Nursing Science (EDCNS), which will be held at the Medical University of Graz, Austria, on September 19th – 21st 2019. We would kindly ask you to inform your colleagues and PhD and nursing students about the conference by making the enclosed invitation cards accessible to them.


1. dubna 2019

Nabídka stipendií DAAD pro ČR

-Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a postdoc

-Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

-Stipendia pro umělce a architekty - pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele

-Nová pozvání pro bývalé stipendisty

-Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa


28. března 2019

PROM Programme Offer - Medical University of Silesia in Katowice, Polsko

The purpose of the Programme is to improve competences of doctoral students, academic Staff from Poland and abroad, including those from outside the EU, to acquire and broaden their knowledge about available modern researching techniques, scientific achievements and analysis methods of complemented data by taking part in the scholarship exchange. The participation in the project will allow to choose the way of research work of the PhD candidate or to collect necessary materials for the dissertation/scientific work, thereby, to accomplish doctorate/ academic work or to publish an article or to get a certificate confirming the acquired skills.


28. března 2019

Výzva Fondu pro podporu strategických partnerství - 2. vlna 2019

Vážení zástupci klinik a ústavů, dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení druhé výzvy Fondu strategických partnerství pro rok 2019. Jedná se o výzvu mimořádnou - podporu pouze aktivit spojených se vzdělávací činností.


28. února 2019

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020, které se bude konat 20. března 2019 od 15:00 hod v kanceláři 205 (3. LF, 2. patro).


11. února 2019

Druhé kolo výběrového řízení ke stipendijním pobytům v Rumunsku v ak. roce 2019/2020

Je vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v délce 2 až 9 měsíců a na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele v délce do jednoho měsíce.


11. února 2019

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury a o některých nabídkách dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol - pro studenty i učitele.


11. února 2019

Minigranty pro realizaci/iniciaci projektů v rámci univerzitní sítě 4EU+

Dovolujeme si Vás informovat, že je otevřena soutěž o "minigranty" na podporu projektů v rámci meziuniverzitní sítě 4EU+ (včetně přípravy projektů, výměny pracovníků, organizace workshopů, apod.). Termín podání přihlášek na rektorát je 31.3.2019.


8. února 2019

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Lotyšsko (letní školy)

Nabídka letních škol (včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele.  


8. února 2019

4th International Summer School of Medical Law and Bioethics on “Medical Law and the Internet”

Nabídka letní školy v Řecku pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců. Zaměstnanci mohou přes Referát pro zahr. styky zažádat o grant "Erasmus Training" (z těchto prostředků ale nelze hradit registrační poplatek).


7. února 2019

Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - Slovensko

Informace o stipendijních pobytech pro studenty i pedagogy na Slovensku.


5. února 2019

Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o podporu aktivit studentů a podporu aktivit klinik a ústavů.


5. února 2019

Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.


5. února 2019

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

• studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

• pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

• studium zahraničních studentů na UK

• účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

• krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


5. února 2019

Výzva Joint Seed Money Funding – projekty s Univerzitou Curych

Výzva se týká následujících typů projektů:

• Intensive research workshops

• Short term research stays (for established as well as junior researchers)

• Research-oriented teaching / short intensive graduate seminars

• Mobility for the preparation of joint research proposals


15. ledna 2019

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.


15. ledna 2019

Strategické uskupení CENTRAL – Open Call for Proposals 2019

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2019. Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit - Univerzity Karlovy, Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity Varšava a ELTE Univerzity v Budapešti, a podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu.


18. prosince 2018

EEA Grants - spolupráce s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem

Rádi bychom Vás informovali o EEA Grants určených na spolupráci s univerzitami na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku - určeno pro kliniky a ústavy.


17. prosince 2018

Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


5. prosince 2018

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv

Informace o nabídce stipendijních pobytů pro pedagogy i studenty - Albánie, Bulharsko, Egypt, Gruzie, Lotyšsko, Makedonie, Mongolsko, Rumunsko, Ukrajina, Čína.


3. prosince 2018

Fond pro podporu strategických partnerství UK – 2019

Výzva pro podávání návrhu projektů financovaných z Fondu pro podporu strategických partnerství UK pro rok 2019. Tato výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK s výjimkou aktivit v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou v Curychu a společné výzvy uskupení CENTRAL, které budou mít svá vlastní výběrová řízení vyhlášená později.


12. listopadu 2018

Zimní škola „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study”, Kitasato, Japonsko

Rádi bychom Vám předali velmi zajímavou nabídku pro studenty medicíny účastnit se týdenní „Cross-cultural Interdisciplinary Case Study” na Kitasato University v Japonsku. Letní, resp. zimní škola probíhá již čtvrtým rokem. V příštím roce to bude v termínu 25. února – 1. března 2019. Stipendium kryje náklady na letenku (zajistí přímo Kitasako University), ubytování na kolejích a stravu v době pobytu.


9. listopadu 2018

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● IZRAEL

· Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia

· Letní kursy hebrejštiny

Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA).


9. listopadu 2018

University of Bordeaux - Recruitment Opportunities

The University of Bordeaux is pleased to announce, within the framework of its "Initiative of Excellence", the launch of several recruitment opportunities.


9. listopadu 2018

Stipendia do Ruska, Německa, Švýcarska, Maďarska

Nabídka stipendijních pobytů pro pedagogy i studenty.


9. listopadu 2018

Nový ročník Ceny Wernera von Siemense

Český Siemens zahájil 21. ročník prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů.


9. listopadu 2018

Výzva Erasmus+ pro předkládání návrhů projektů pro rok 2019

Informace k Výzvě Erasmus+ pro předkládání návrhů projektů pro rok 2019 - určeno pro kliniky a ústavy.


30. října 2018

Výběrová řízení v akademickém roce 2018/2019 - studentské mobility v rámci meziuniverzitních dohod

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod na partnerské univerzity v Německu, JAR, Norsku, Slovensku a Izraeli.


23. října 2018

Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

Dovolte nám upozornit kliniky a ústavy na zajímavou možnost podávat návrhy do tzv. Kreditové mobility Erasmus+, což je relativně nový mechanismus, jak lze financovat vyjíždějící i přijíždějící studentské i učitelské mobility do zemí mimo Evropu (tedy také např. USA, Kanada, Austrálie, asijské země, africké země, atd…).


16. října 2018

French PhD scholarships - call for application 2019

These scholarships are intended for PhD students of Czech universities who wish to achieve, in any field of studies, either:

- a co-supervised PhD thesis (“cotutelle“) with a French university

- a short stay for a period of one to three months in a French research laboratory


11. října 2018

Výběrové řízení Erasmus - praktické stáže v LS 2018/2019

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2018/2019 (tj. od cca od ledna 2019 do 30.9.2019).


10. října 2018

Nabídka stipendií - Akademická informační agentura

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií na základě mezinárodních smluv a na blížící se termín odevzdání přihlášek.


10. října 2018

Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce - kalendářní rok 2019

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů za účelem krátkodobých (jedno- až třítýdenních) výzkumných, studijních a přednáškových pobytů na zahraničních partnerských univerzitách.


3. října 2018

Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Informace o otevření nové výzvy k podávání přihlášek na Masaryk Distinguished Chair v Izraeli. Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.


3. října 2018

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


27. září 2018

Fulbrightovy programy na rok 2019 - 2020

Radi bychom Vam na zacatku noveho akademickeho roku pripomneli blizici se terminy uzaverky stipendii Fulbrightovy komise na akademicky rok 2019/20 a nabidli dalsi aktuality z nasi cinnosti.


26. září 2018

Semináře pro zájemce o výjezd do zahraničí

Informace o mobilitních seminářích pořádaných IPSC UK.


26. září 2018

Podpora internacionalizace UK

Informace o nové aktivitě, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.


18. září 2018

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2019/2020

Informace o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/2020.


29. srpna 2018

Pozvánka na "Central European Joint Infoday on Centralised Actions of the Erasmus+ Programme"

Rádi bychom Vás pozvali na Central European Joint Infoday on Centralised Actions of the Erasmus+ Programme, který je určen primárně potenciálním předkladatelům projektů v tzv. centralizovaných aktivitách ve vysokoškolském sektoru vzdělávání (Budování kapacit, Společné magisterské studium Erasmus Mundus, Jean Monnet a Znalostní aliance). Pokud se Vaše klinika/ústav/pracoviště zajímá o některou z těchto aktivit a hodláte předkládat žádost o grant v centralizovaných aktivitách, doporučujeme Vám seminář navštívit.


27. srpna 2018

Nové výzvy v rámci fondů Evropského hospodářského prostoru

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává v rámci 3. etapy 2014 - 2021 Program Vzdělávání. Vysoké školy se mohou hlásit do těchto projektových aktivit: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit a projekty na podporu inkluzivního vzdělávání. Vyhlášení prvních výzev se plánuje na konec roku 2018.


27. srpna 2018

AKTION ČR - Rakousko - Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendia jsou určena studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců (výjimka platí pro studenty lékařských oborů v magisterských programech, kteří nezpracovávají diplomovou práci) a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.


7. srpna 2018

Dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus LS 2018/2019

Informace k dodatečnému výběrovému řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v LS 2018/2019.


6. srpna 2018

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Informace o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy.


2. srpna 2018

Mexiko - vyhlášení stipendijní nabídky pro rok 2019

Informace o nabídce stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).


20. července 2018

Summer School 2019 - Global perspective on Health and Welfare, Jönköping, Sweden

The aim of the course is to provide knowledge and understanding of the global situation related to health and welfare. The course includes elements such as:

-Cultural aspects related to health and welfare

-Impact of common diseases/disabilities in diverse cultural contexts from different

professional perspective.

-Complexity and impact of social determinants of health in different countries

-Socio-economic factors and their influence on health and the relevance for different

profession’s perspective

-Perspectives on health and welfare in community development


20. července 2018

Změna termínu pro podání přihlášek na studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních dohod

Dovolujeme si Vás informovat o změně termínu pro podání přihlášek na studentskou mobilitu v rámci meziuniverzitních dohod na letní semestr 2018/2019 (Arménie, Ázerbájdžán, Bulharsko, Finsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Norsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina) na 27. srpna.


19. července 2018

Prestižní Salzburské lékařské semináře 2019

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové koordinuje za Českou republiku projekt Salzburských seminářů, který nabízí lékařům již od roku 1993 unikátní formu postgraduálního vzdělávání pod záštitou nadace The American Austrian Foundation.


17. května 2018

Absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří se chystají absolvovat v období září 2018 až březen 2019. Výjezdy jsou možné ode dne následujícího po absolutoriu do 31.5.2019 (včetně návratu).


16. května 2018

Interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu

V rámci podpory rozvoje mezinárodní spolupráce 3. LF UK byla vyhlášena interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu (hrazení cestovních výdajů – letenky, jízdenky, ubytování) s názvem "Akademické mobility 3. LFUK". V rámci této soutěže je možné žádat o příspěvky zejména na:

• Studentské mobility mimo program ERASMUS+

• Zaměstnanecké mobility mimo program ERASMUS+

• Úhradu cestovních nákladů v rámci programu CEEPUS

• Další aktivity (např. podporu hostujících profesorů, společné studijní programy)


11. května 2018

Finanční podpora MŠMT pro česko-polské projekty mobility

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče, kterou je předložený kompletní návrh projektu.


10. května 2018

3rd ASEF Young Leaders Summit on "Ethical Leadership", 15-19 Oct 2018, Brussels

Nabídka pro studenty na účast na mezinárodním setkání mladých lídrů "Ethical Leadership“, které se uskuteční v říjnu v Bruselu v rámci sítě ASEF, jejíž je UK členem. Veškeré náklady včetně ubytování a stravy jsou hrazeny z projektu.


10. května 2018

Post-doc fond Univerzity Karlovy - podpora pro excelentní zahraniční post-doc pracovníky na Vašem pracovišti

K dosažení vyššího počtu perspektivních zahraničních vědeckých pracovníků a posílení vědecké excelence na naší fakultě si Vás dovoluji požádat o součinnost v rámci výzvy v projektu Univerzity Karlovy „Fond post-doc pobytů Univerzity Karlovy“, který nabízí podporu pro excelentní zahraniční post-doc pracovníky na Vašem pracovišti. Projekt spočívá v uhrazení mzdových nákladů na úrovni platu obvyklého v renomovaných zahraničních pracovištích po dobu maximálně dvou let (se zahájením práce od 1.1.2019).


24. dubna 2018

Summer School in Aarhus - Mother-Child Health

Multidisciplinary summer school in August 2018 in Aarhus, Denmark.

The subject is mother-child health, and the course covers a range of relevant topics from different disciplines. Participants will be taught by distinguished researchers in the field. The course is held on the 6.-10. of August and is FREE OF CHARGE.


24. dubna 2018

Summer School of Molecular Medicine - Jena, Germany

We have prolonged the deadline till May 15, 2018.


24. dubna 2018

Stipendia pro studium v zahraničí - Bakala Foundation

Rádi bychom Vám představili nadaci Zdeňka a Michaely Bakalových, která nabízí talentovaným a cílevědomým studentům stipendia pro studium na prestižních zahraničních univerzitách. Za 11 let své existence poskytla stipendium 129 studentům. Nejvíce z nich si pro studium vybralo Velkou Británii či USA (např. Cambridge, Oxford, Londýn, Harvard aj.).


24. dubna 2018

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku: 24. května 2018 12.00!


24. dubna 2018

City Internships

I am pleased to announce our Q2 round of scholarship opportunities for current students (of all years).

We have two contest categories: The first provides four different contests for students to participate in individually, with each contest providing a fully-sponsored place on the 8-week Global Explorer Program to the winner.


18. dubna 2018

Medical Elective in Iran-Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) is pleased to offer a multitude of medical elective programs to students from across the world. SUMS Medical Electives represent a unique opportunity for medical students, allowing them to experience healthcare in a setting unfamiliar to that in which they are accustomed to studying, and also provides the opportunity for medical students to develop their skills by observing and participating in a healthcare delivery system overseas.


18. dubna 2018

Jižní KOREA "DUO Korea Fellowship Programm"

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín Programu „DUO-Korea Fellowship Program“, který umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.


11. dubna 2018

Newsletter IPSC

Vaší pozornosti doporučujeme semináře:

-Možnosti studia ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe

-Možnosti studia ve Skandinávii

-Možnosti studia v Austrálii a na Novém Zélandě


5. dubna 2018

Německo - výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD

Nabídka krátkodobých stipendií do Německa:

-„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

-„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

-„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


28. března 2018

Vědecká výstava Dresden-Prague Science Unlimited

10.4. - 4.5.2018, Ovocný trh, Praha 1.

Vědecká výstava je projektem 26 drážďanských výzkumných institucí. Cílem výstavy je představit vybraná vědecká témata a současný stav bádání a jeho výsledky. V roce 2016 byla výstava poprvé uvedena v Drážďanech. Poté se přesunula do Londýna a Vratislavi, nyní se uskuteční také v Praze. V rámci doprovodného programu je připravena celá řada akcí, pořádaných partnery strategie DRESDEN-concept ve spolupráci s pražskými univerzitami a institucemi.


26. března 2018

Nabídka stipendií do Itálie

Nabídka stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. Nabídka je určena pro: Master’s Degree, PhD program, Research under academic supervision, Italian Language and Culture Courses aj.


22. března 2018

MAĎARSKO - stipendia pro VŠ učitele - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY

Nabídka stipendijních pobytů pro VŠ učitele v Maďarsku.


14. března 2018

Výpadek aplikace pro podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Vážení kolegové, vážení studenti, aplikace je od 14.3. 12:15 funkční, uzávěrka podávání žádostí se nemění.


9. března 2018

22nd Graz Konference - Maribor 5-7 April 2018

Studenti mohou žádat o financování pobytu na této konferenci z Podpory internacionalizace na UK: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-686.html?news=5645&locale=CZ


9. března 2018

Výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2018/2019

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2018/2019 (tj. od léta 2018 do 30.9.2019). Výběrové řízení proběhne dne 18.4. od 14:00


8. března 2018

LERU Doctoral summer school at KU Leuven 9-13 July 2018

O financování účasti na této letní škole lze žádat např. z Podpory internacionalizace na UK: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-686.html?news=5645&locale=CZ


8. března 2018

Stipendijní pobyty na Taiwanu - i pro Ph.D. studenty

Nabídka stipendií na Taiwanu:

-Taiwan Scholarship Programme

-Huayu Enrichment Scholarship

(i pro Ph.D. studenty)


6. března 2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - krátkodobé studentské výjezdy (letní školy, konference aj.)

Vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy).


6. března 2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - organizace letních škol

Vážení akademičtí pracovníci, vážení zástupci studentských spolků, dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky.


1. března 2018

Job offer: provost at the West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University

Job offer for active and authoritative professors: post of provost at the West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University.


1. března 2018

Nabídka online kurzu italského jazyka

Nabídka online kurzu italštiny pro úplné začátečníky. Pořádá Italský kulturní institut.


27. února 2018

University of Zurich Summer School/Scholarships

This summer school looks at the development of Switzerland into one of the richest and most globalized countries in the world. Find out how Switzerland became an international finance center, how some Swiss companies evolved into big transnational corporations and how they manage to export Swissmade goods under the condition of a strong currency, the Swiss Franc.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do zahraničí přes Akademickou informační agenturu (AIA)

Informace o možnostech výjezdů do zahraničí pro pedagogy i studenty (vybrané státy v rámci celého světa).


26. února 2018

Možnosti výjezdů do střední a jihovýchodní Evropy přes program CEEPUS

Informace o možnostech výjezdů do zemí střední a jihovýchovní Evropy pro pedagogy i studenty.


26. února 2018

Možnosti výjezdů do Rakouska a na jazykové kurzy v rámci programu AKTION

Informace o aktivitách programu AKTION určených pro akademiky i studenty. Kromě stipendií na studijní a výzkumné pobyty či podpory projektů lze využít i jazykové kurzy německého jazyka.


26. února 2018

Stipendia (1 - 2 roky) pro post-doky a PhD studenty: Marie Skłodowska-Curie Actions na University of Graz

You are a highly qualified and motivated PostDoc looking for funding to do research abroad? This is how the University of Graz will help you to apply for an Individual Fellowship (IF) within the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs)


26. února 2018

Podpora pro vytvoření studentských edukačně-výzkumných skupin v rámci projektu CENTRAL-Kollegs

Central-Kollegs jsou formou vědou-inspirovaného učení (research-based learning) zaměřenou na mladé vědecké pracovníky (PhD studenty nebo mladé post-doky), kteří vytvoří společný krátkodobý projekt se studenty bakalářského a magisterského studia v rámci své mateřské i partnerských univerzit (University of Warsaw, University of Vienna, Eötvös Loránd University, Humboldt University v Berlíně). Více informací v přílohách nebo nás prosím kontaktujte přímo.


23. února 2018

SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME - mobilita pro studenty i akademické pracovníky na výjezdy do Švýcarska i příjezdy ze Švýcarska na 3. LF UK

Náhrada programu Erasmus+ (Švýcarsko je vyňato) pro studentské i akademické mobility do/ze Švýcarska. Řídí se stejnými principy a podobnými podmínkami jako mobilita v rámci Erasmus+. Podrobné informace na https://www.movetia.ch/en/ a dále přímo na Referátu pro zahraniční styky 3. LF UK.


23. února 2018

MOBILITA PRO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY: týdenní pracovní pobyt v Řecku v rámci mezinárodní dohody

Jedná se o stipendium pro akademické pracovníky poskytované na základě mezinárodní dohody (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/ - viz Řecko). Uzávěrka pro podání žádostí na na 3. LF UK je do 20. března 2018


23. února 2018

Summer Schools - University of Angers, France

International Summer Schools at University of Angers offer the opportunity to develop academic skills in a great environment. Each program includes lectures, workshops, applied visits and an attractive social program.


23. února 2018

Summer school - University of Ljubljana, Slovenia

The University of Ljubljana, Faculty of Medicine is organising its first summer school in July 2018. The topic of the summer school is: Summer Schools in Medical Health Care (Cultural Competences, doctor-patient communication, and minority health). The summer schools is opened for the medical students.


23. února 2018

International Conference of Life Sciences The COINS 2018

This conference is the brainchild of the Vilnius university’s Life sciences center Students representation, and is organized by students for students. This is a unique opportunity to discuss, learn and share your scientific experience, find new partners and meet key experts.


15. února 2018

Intercultural Training at ELTE Budapest, 11-15 June 2018

The training program aims to promote intercultural communicational skills and competence especially for those who engage in intercultural encounters in their everyday work, who have a lot of experience but feel that they need to further develop their skills to be more successful.


15. února 2018

Návrh na spolupráci - Belgorod State University

Nabídka spolupráce s Belgorod State National Research University - v případě zájmu nás prosím co nejdříve kontaktujte.


14. února 2018

Share your good practice in education innovation!

The Education Innovation Working Group of CG has launched a project with the aim of sharing information on innovative approaches to teaching and learning. The project intends to facilitate knowledge transfer and foster possible collaborations among member universities by creating a special webpage on Good Practices of Teaching & Learning Innovation.

We invite you to contribute to this project by filling the template below with key information on a case of education innovations you have been involved and are ready to disseminate.


14. února 2018

Call for students' applications: PhD student positions, Graz

The Medical University of Graz and the Austrian Science Fund (FWF) offer PhD positions in the international PhD programs in “Inflammatory Disorders in Pregnancy” (DP-iDP), “Molecular Medicine” (MolMed) and “Advanced Medical Biomarker Research” (AMBRA).


14. února 2018

Evropské univezitní sítě - spolupráce se Sorbonne, Paříž

Univerzita Karlova přijala návrh rektora Sorbonnské univerzity k vytvoření strategické sítě. V současné době jsou toto cestou vyzvána pracoviště naší fakulty, která by měla zájem o spolupráci v rámci navrhované sítě, aby tento zájem vyjádřili a připojili se tak k přípravám vzniku takovéto sítě.


13. února 2018

ERASMUS+ pro vědecko-pedagogické pracovníky

Možnost žádat o podporu k účasti na zahraničním výukovém pobytu či školení pro VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ pracovníky v rámci programu ERASMUS+. Více na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-546.html


13. února 2018

University of Eastern Finland Summer School, 13-24 August 2018

Akce nabízí řadu kurzů na úrovni magisterského studia v různých oblastech, včetně medicíny a přírodních věd13. února 2018

Studijní stipendium GFPS - Německo, termín do 20.3.2018

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.


12. února 2018

Výzva k podávání žádostí o financování z Fondu mobility

Rádi bychom Vás informovali o možnosti financování odborných zahraničních cest akademických pracovníků a studentů z Fondu mobility Univerzity Karlovy. V případě Vašeho zájmu Vás vyzýváme k přihlášení se dle následujících instrukcí.

7. února 2018

Univerzit of Zurich - Charles University: Call for proposals 2018 - Joint Seed Money Funding

The funding shall enable UZH and CU faculties and researchers to identify complementary strengths, facilitate the use of synergies, and promote the development of outstanding future projects in research and teaching.

The following formats are possible:

• Intensive research workshops

• Short term research stays (for established as well as young researchers)

• Research-oriented teaching / short intensive graduate seminars

• Mobility for the preparation of joint research proposals

Download Application Form


7. února 2018

Coimbra Group 3-minute video competition - PhD Thesis

Možnost účasti PhD studentů v soutěži o

nejlepší 3 minutovou prezentaci disertační práce v rámci Coimbra Group6. února 2018

IPSC připravilo na jaro nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


2. února 2018

POLSKO - stipendia na základě mezivládní dohody - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY

Dovolujeme si Vás informovat, že u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2018/2019, a proto přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do středy 28.2.2018 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.3. října 2017

Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové.


31. července 2017

Fond mobility - zimní semestr 2017

Vážení, dovolujeme si vás informovat o novém podávání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mobility UK. V letošním roce byla spuštěna elektronická aplikace na podávání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mobility na webových stránkách Univerzity Karlovy. Termín pro podání žádostí v aplikaci je pro naši fakultu nejpozději do 10.října 2017 do 15:00 hodin. Více zde.


11. dubna 2017

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA.


2. března 2017

Fond mobility, letní semestr 2017 - pozor změna!

Vážení, dovolujeme si vás informovat o novém podávání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mobility UK v letním semestru 2017. V pátek 3. března 2017 ve 12:00 hod. bude spuštěna aplikace na podání žádostí do Fondu mobility na adrese http://www.cuni.cz/UK-247.html

 

Termín pro podání  žádostí v aplikaci je pro naši fakultu nejpozději do 23. března 2017 do 15:00 hodin. Formulář žádosti studenti vyplní elektronicky, zašlou na REKTORÁT UK a vytisknou. Vytištěnou verzi studenti předají vč. příloh (motivační, doporučující, akceptační dopis…) na Referát pro zahraniční styky 3. LF UK také do 23.března 2017 do 15:00 hodin.

 

V případě nejasností se obracejte na odbor pro zahraniční styky RUK zahranicni@ruk.cuni.cz


23. února 2017

Juvenes pro Medicina 2017 conference

19. - 20. 5. 2017

Universytet medyczny w Lódzi, Polsko

Abstract Submission 1. 2. 2017 - 27. 3. 2017


15. února 2017

Semináře IPSC o možnostech studia v zahraničí, letní semestr 2017

Jednotlivé, tematicky laděné semináře pro vás IPSC připravuje nejen ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi či odborníky, kteří se danou problematikou zabývají, ale i přímo se studenty, kteří již mají se studiem v zahraničí praktické a osobní zkušenosti. Dozvíte se v nich nejen to, jaké možnosti se vám nabízejí, ale poradíme také, jak se na takový studijní pobyt připravit.


10. ledna 2017

UNICA Student Conference 2017

We would like to inform you that that in order to offer Universities more time for the selection of Students to participate in the UNICA Student Conference 2017, the deadline for submitting the names of Student Delegates, Academic Tutors (responsible for the background preparation of student delegates) and Contact Persons (responsible for practical matters) has been extended to Friday, 3 February 2017.


4. října 2016

Studijní stipendium GFPS na letní semestr 2017

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech oborů semestrální stipendium na studium na vysokých školách v Německu. Cílem stipendia je podpořit především první zahraniční výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Vyplněné žádosti posílejte do 31. 10. 2016. Bližší informace najdete v příloze.


24. srpna 2016

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2016/2017

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí  v rámci meziuniverzitní dohody studentům a doktorandům Univerzity Karlovy čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na letní semestr akademického roku 2016/2017. Stipendium je určeno pro studenty vyšších ročníků a doktorandů všech studijních oborů s výjimkou studentů zubního lékařství a farmacie. Termín podání přihlášek je do 5. října 2016


27. července 2016

Nabídka stipendií do Mexika

Vážení studenti, z pověření MŠMT bychom Vás rádi upozornili na nabídky stipendií do Mexika na základě mezinárodní smlouvy. Nabízeny jsou studijní nebo výzkumné pobyty (na rok 2017) pro české studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů. Podrobnou informaci o této nabídce najdete na http://www.dzs.cz. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016.


19. července 2016

Fond mobility - zimní semestr 2016

Dovolujeme si vás informovat o termínu pro podávání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mobility UK v zimním semestru 2016. Veškeré informace o Fondu mobility naleznete na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-43.html. Termín pro odevzdání žádostí je nejpozději do 11. října 2016 na Referát pro zahraniční styky 3. LF UK


19. července 2016

Vyhledávač stipendií

Vážení kolegové, z RUK jsme obdrželi informaci o novém stipendiu na Nový Zéland a také vyhledávači stipendií na studijní pobyty nad rámec Erasmus pro využití Vámi či Vašimi kolegy jako informační zdroj pro studenty. Více o tomto vyhledávači stipendií také na http://www.eurodesk.cz/studium/european-funding-guide.


19. dubna 2016

Postgraduální stipendia - Japonsko

Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců – Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2017. Zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 20. května 2016 do 12.00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.


11. února 2016

Argentina Scholarships

Nabídka rektorátu UK. Deadline pro přihlášky 31.3.2016


28. ledna 2016

European Doctoral Olympics Sports

Nabídka rektorátu UK. Podrobnosti v detailu aktuality.


26. ledna 2016

Badensko-Württemberská stipendia 2016-17

Nabídka rektorátu UK. Studenti si musí podat žádost přímo na vybranou školu ke dni 31. března 2016. Doporučujeme studentům, aby si ověřili přesné údaje přímo na jimi vybrané vysoké škole v regionu Badensko-Württemberska. Stipendium je na jeden semestr či akademický rok.
Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor