Referát pro zahraniční styky

Aktuálně

Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy.

Termíny podávání přihlášek


  1. Podávání přihlášek pro níže uvedené tři kategorie bude ukončeno k 20. 10. 2017:


    Pokud se rozhodnete podat přihlášku do jedné z níže uvedených kategorií, prosím o její zaslání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové: , (tel. č.: 267 102 363, linka 2363), do předmětu zprávy uveďte heslo „Cena-Siemens 2017 + kategorie, v níž podáváte nominaci“, a to do 20. října 2017. V případě, že se budete přihlašovat sami, prosím jen o zaslání informace na uvedený e-mail s oznámením - jméno + kategorie, do níž se uchazeč nominoval.  2. Podávání přihlášek pro zbylé 2 kategorie bude ukončeno k 27. 11. 2017:    U těchto dvou kategorií se uchazeči přihlašují přímo přes webové stránky.


Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen, ani počet nominací za univerzitu.


Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1 000 000 Kč v následujících kategoriích, a navíc 5 000 Kč získá ten, kdo doporučí vítěze.

Přehled cen

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu


300 000 Kč


Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace


300 000 Kč


Nejlepší diplomová práce


1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší disertační práce


1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce

2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší pedagogický pracovník100 000 Kč


Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“


20 000 Kč studentka


Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“


20 000 Kč student

Doporučení vítěze5 000 Kč doporučující
Archiv aktualit, RSS kanál


Proděkan pro mezinárodní vztahy a akademickou mobilitu

Doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.


 

Referentka

pro zahraniční styky

Růžena Dvořáková

 


tel. 267 102 485

martin.celko@lf3.cuni.cz

místnost 336, 3.patro


 


tel. 267 102 180

ruzena.dvorakova@lf3.cuni.cz

místnost 205, 2.patro

Úřední hodiny

  • Út: 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00

  • Čt: 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00


Poslední změna: 2. únor 2016 16:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor