Referát pro zahraniční a vnější vztahy - Aktuality

Aktuálně

27. března 2024

Podpora internacionalizace UKVážení kolegové, vážení studenti,od 1. 4. od 6:00 hodin do 30. 4. 2024 do 16:00 hodin je opět možné podávat žádosti o financování aktivit z rozpočtu Podpora internacionalizace UK.


Pro studenty umožňuje program POINT financovat výjezdy v maximální délce 3 týdnů:

  • účast či výjezd studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference s aktivní účastí,

  • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory za účelem:

  • organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)).


Žádosti vč. příloh* se podávají přes IS Věda UK nejpozději 30. 4. 2024 v 15:59. Uzávěrka nebude v žádném případě prodlužována.


Věnujte prosím pozornost také detailním informacím na webu RUK: https://cuni.cz/UK-9030.html.


*studenti:

Požadované přílohy ve formátu pdf:

1) Motivační dopis (1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)

2) Program akce (pokud možno stručný)


fakulty:

Povinné přílohy:

1) Žádost podepsaná děkanem/ředitelem

2) HarmonogramZa Referát pro zahraniční a vnější vztahy


M. Bendová


Sdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 20. červen 2023 13:29 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor