Zaměstnanecká mobilita


Zaměstnanci naší fakulty mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů: výukový pobyt či školení.


Výjezdy jsou možné do zemí EU (kromě ČR) a dále do následujících států: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko, Turecko, Švýcarsko, Velká Británie.


Minimální délka výjezdu jsou 2 dny, maximální délka pak 2 měsíce.Výběrová řízení se konají 1x za čtvrt roku a budou vyhlašována na této webové stránce dle následujícího schématu:Přihlašování na mobility realizované v červenci, srpnu a září probíhá od 1.5. do 31.5. 15:00. Přihlašování je možné pouze formou vyplnění přihlášky v https://is.cuni.cz/veda/portal/ - "projekty a soutěže".Po výběrovém řízení bude vybraný zaměstnanec fakultou vyzván k:

1. dodání vyplněného a zaměstnancem podepsaného Programu mobility

2. zadání cesty do programu EIS. Dále se s výjezdem nakládá jako s běžnou pracovní cestou (schvalovací proces, vyúčtování).


Následně bude zaměstnanec kontaktován Rektorátem UK kvůli Účastnické smlouvě.Více informací k tomuto typu výjezdů naleznete na webu RUK: https://cuni.cz/UK-232.html či získáte v kanceláři Erasmus 3. LF.Za kancelář Erasmus+

M. Bendová

Poslední změna: 22. květen 2024 10:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor