Zaměstnanecká mobilita


Zaměstnanci naší fakulty mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů: výukový pobyt či školení.


Výběrová řízení se konají 1x za čtvrt roku a budou vyhlašována na této webové stránce dle následujícího schématu:Přihlašování na mobility realizované v říjnu, listopadu a prosinci 2023 se bude konat v srpnu 2023. Přihlašování bude možné pouze formou vyplnění přihlášky v https://is.cuni.cz/veda/portal/ - "projekty a soutěže".


Po výběrovém řízení bude vybraný zaměstnanec fakultou vyzván k:

1. dodání vyplněného a zaměstnancem podepsaného Programu mobility

2. zadání cesty do programu EIS. Dále se s výjezdem nakládá jako s běžnou pracovní cestou (schvalovací proces, vyúčtování).


Následně bude zaměstnanec kontaktován Rektorátem UK kvůli Účastnické smlouvě.


Více informací k tomuto typu výjezdů naleznete na webu RUK: https://cuni.cz/UK-232.html či získáte v kanceláři Erasmus 3. LF.Za kancelář Erasmus+

M. Bendová

Poslední změna: 1. červen 2023 10:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor