Učitelská mobilita

Vědecko-pedagogičtí pracovníci naší fakulty mohou v rámci Erasmus+ absolvovat dva typy mobilit: výukový pobyt či školení.


Výjezdy lze realizovat pouze na univerzity, s nimiž je uzavřen Inter-institutional agreement týkající se učitelské mobility. Pedagog má možnost samostatně kontaktovat instituci, na niž by měl zájem vycestovat, a za pomoci kanceláře Erasmus+ uzavřít Inter-institutional agreement. V rámci jednoho akademického roku může pedagog uskutečnit až dva výjezdy v rámci Erasmus+.


Zamýšlenou cestu je potřeba prostřednictvím kanceláře Erasmus+ nejprve nahlásit proděkanovi pro zahraniční vztahy a mezinárodní mobilitu. V kanceláři Erasmus+ dále pedagog získá potřebné dokumenty pro realizaci výjezdu: 1. Účastnická smlouva o poskytnutí grantových prostředků

  pedagog odevzdává před odjezdem (s dostatečným předstihem) do kanceláře Erasmus+ 2 vyplněné výtisky (výši podpory vyplňuje kancelář Erasmus+)

 2. Teaching Mobility Agreement

  pedagog odevzdává před odjezdem (s dostatečným předstihem) do kanceláře Erasmus+ 1 vyplněný výtisk, kancelář Erasmus+ následně zajistí potvrzení zahraniční univerzitou

 3. Confirmation of Erasmus+ Teaching Mobility

  pedagog si nechává potvrdit na zahraniční univerzitě a po návratu odevzdává do kanceláře Erasmus+ (v případě, že se výukové aktivity konaly o víkendu, je potřeba tento fakt v dokumentu výslovně zmínit)

 4. Závěrečná zpráva

  pedagog vyplní po návratu a odevzdá do kanceláře Erasmus+Výše zmíněné dokumenty se týkají výukových pobytů. V případě výjezdu na školení obdrží pedagog obdobné dokumenty určené na tento typ mobility.


Plánovanou cestu pedagog s předstihem zadává do EIS (jako způsob financování uvede Erasmus+) a s výjezdem nakládá jako s klasickou služební cestou. Vyúčtování pedagog předává ekonomickému oddělení, které zajistí proplacení cesty. Dokumenty týkající se Erasmus+ (viz body 1-4, dále Inter-institutional agreement) zpracovává kancelář Erasmus+.


Podmínky výjezdu a bližší informace naleznete na stránkách Univerzity Karlovy: http://www.cuni.cz/UK-232.html V případě dotazů či zájmu o realizaci výjezdu se prosím obraťte na kancelář Erasmus+.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor