Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

1. listopadu 2021

Podpora internacionalizace UK


Vážení akademičtí pracovníci, vážení studenti,rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o:


Podporu aktivit studentů, tj.:

• podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

• krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

• mezinárodní soutěže a mistrovství,

• studentské konference,

• jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity,

• výjezdu studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.).

Studenty upozorňujeme, že se od nich očekává aktivní účast a přidaná hodnota výjezdu - dobře popsaný dopad na internacionalizaci 3. LF/UK.


Podporu aktivit klinik a ústavů, tj.:

• výjezdu akademických pracovníků na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

• krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

• podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


Bližší informace naleznou uchazeči na webu https://www.cuni.cz/UK-9030.html či v Opatření rektora č. 10/2020: https://cuni.cz/UK-10356.html


Letos je možné výjimečně žádat o podporu virtuální mobility studentů a pedagogů. Více informací naleznete zde.


Žádosti vč. příloh lze nahrávat do aplikace https://veda.is.cuni.cz do 30.11.2021 23:59. Požadované dokumenty jsou:

-Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty: 1) Motivační dopis, 2) Program akce

-Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce: 1) Program akce, 2) Doporučující dopis odborného garanta

-Podpora organizace mezinárodních letních škol: 1) Žádost podepsaná děkanem, 2) Prohlášení (nehospodářská povaha), 3) Harmonogram


Rektorátní uzávěrka nebude v žádném případě prodlužována. Doporučujeme žádost nahrát s předstihem - technická podpora je poskytována ve všední dny do 15:30 hod.


V případě dotazů se prosím obracejte na Referát pro zahraniční styky 3. LF.Za Referát pro zahr. styky


M. BendováSdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor