Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

3. prosince 2018

Fond pro podporu strategických partnerství UK – 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi, abych Vás informoval, že byla zveřejněna výzva pro podávání návrhu projektů financovaných z Fondu pro podporu strategických partnerství UK pro rok 2019. Tato výzva se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK (https://csp.cuni.cz/CSP-13.html) s výjimkou aktivit v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou v Curychu a společné výzvy uskupení CENTRAL, které budou mít svá vlastní výběrová řízení vyhlášená později.


Podrobné informace o podporovaných aktivitách, rozpočtu, formulář pro podání návrhu projektů a způsob hodnocení projektu najdete na webových stránkách https://csp.cuni.cz/CSP-19.html.


Návrhy na vyplněném formuláři (https://csp.cuni.cz/CSP-21-version1-fsp_navrh_2019.docx) vč. požadovaných příloh prosím předkládejte na Referát pro zahraniční styky Mgr. Marice Bendové - nejpozději do 18.1.2019.


Po kontrole a schválení panem děkanem budou nominované návrhy odeslány na rektorát UK k dalšímu hodnocení.


Doc. MUDr. Jan Polák, PhD


Sdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor