Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

26. září 2018

Podpora internacionalizace UK

Vážení akademičtí pracovníci, vážení studenti,


rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o:


I) podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

• podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

• krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

• mezinárodní soutěže a mistrovství,

• studentské konference či

• jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


II) podporu mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí:

výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či

krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů.


III) podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK


IV) podporu strategických partnerství UK


V) podporu zabezpečení „zahraničních center“ a podporu „studentských ambasadorů“ – konzultační a informační činnost.


Bližší informace naleznou uchazeči v Opatření rektora 35/2018. V článku 4 jsou uvedeny instrukce pro podání žádostí – uchazeč nahraje žádost včetně požadovaných příloh (liší se dle typu aktivity – viz odstavec 4, 5, 6) na web https://veda.is.cuni.cz. Žádosti vč. příloh lze nahrávat v období 1. října 2018 až 31. října 2018.


Informační seminář pro studenty proběhne 1. října od 15:45 v IPSC UK, Celetná 20, Praha 1. Na akci je nutná registrace: https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=17726&lang=cz.


V případě dotazů se prosím obracejte na Referát pro zahraniční styky 3. LF.


Za Referát pro zahr. styky

M. Bendová


Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor