Referát pro zahraniční a vnější vztahy

Aktuálně

9. listopadu 2018

Výzva Erasmus+ pro předkládání návrhů projektů pro rok 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve středu 24. 10. byla zveřejněna Výzva Erasmus+ pro předkládání návrhů projektů pro rok 2019. Úplné znění výzvy naleznete zde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC, odpovídající příručku programu Erasmus+ pak na této adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en.


Uzávěrky pro předkládání žádostí (vždy do 12:00 bruselského času)


Mobility of individuals in the field of higher education (KA 103, KA 107): 5. února 2019


Erasmus Mundus Joint Master Degrees: 14. února 2019


Erasmus Mundus Joint Master Degrees – Joint call EU-Japan: 1. dubna 2019


Strategic partnerships in the field of education and training: 21. března 2019


Knowledge Alliances: 28. února 2019


Sector Skills Alliances: 28. února 2019


Capacity building in the field of higher education: 7. února 2019


Jean Monnet actions (Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects): 22. února 2019


Sport actions (Collaborative partnerships, Small collaborative partnerships, Not-for-profit European sport events): 4. dubna 2019


Žádosti prosím předkládejte na Referát pro zahraniční styky 3. LF alespoň 3 týdny před výše uvedenými celoevropskými uzávěrkami.


Za Referát pro zahr. styky


M. BendováSdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál
Poslední změna: 1. březen 2019 12:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor