Oddělení specializačního vzdělávání

Kontakty

Děkanát - oddělení specializačního vzdělávání

Adresa pro osobní návštěvu:

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48/49, 100 42 Praha 10

Budova č. 1 - ředitelství, místnost č. 18 (suterén)


Úřední hodiny:

Po: 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00

St: 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00

V termínech konání kurzů mohou být úřední hodiny pozměněny.


Telefon: 420 26710 2437
Adresa: Ruská 87, Praha, PSČ: 10000

Vedoucí

PhDr. Markéta Škrabalová, MBA 420 26710 2197 marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz

Odborný referent

Ing. Tomáš Plíšek 420 26710 2437 tomas.plisek@lf3.cuni.cz
Jakub Svobodník 420 26710 2197 jakub.svobodnik@lf3.cuni.cz
Bc. Kateřina Volfová, DiS. 420 26710 2435 katerina.volfova@lf3.cuni.cz


Popis oddělení:


 • Administrativa spojená se zařazením do specializačních oborů, přeřazení z oboru do oboru, ukončení zařazení a změna registrace z pověřené organizace.

 • Posuzování žádostí o vydávání certifikátů o absolvování základního kmene.

 • Posuzování žádostí o zápočet praxe absolvované v jiném specializačním oboru nebo v jiném základním kmeni a vydávání správních rozhodnutí.

 • Posuzování žádostí o uznaní doby mateřské nebo rodičovské dovolené do povinné praxe a vydávání správních rozhodnutí.

 • Administrativní a organizační zajištění zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni (posuzování přihlášek, administrativní zajištění zkoušky, organizační zajištění zkoušky, vydávání certifikátů).

 • Administrativní a organizační zajištění atestačních zkoušek (posuzování přihlášek, administrativní zajištění zkoušky, organizační zajištění zkoušky, vydávání diplomů).

 • Administrativní a organizační zajištění povinných a nepovinných kurzů.

 • Poradenská a konzultační činnost lékařům zařazeným do specializačních oborů.

 • Tvorba metodických opatření.

 • Vedení spisové dokumentace zařazených lékařů.

 • Poskytování statistických údajů MZČR a KOR.

 • Analytická činnost.

 • Archivace dokumentace o atestačních zkouškách ve spolupráci s IPVZ.

 • Příprava podkladů pro akreditační řízení.

 • Spolupráce s MZČR, KOR, zdravotnickými zařízeními a dalšími subjekty.
Poslední změna: 9. červen 2021 11:27 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor