Ústav anatomie 3. LF UK


Univerzita Karlova v Praze

3. lékařská fakulta

Ústav anatomie

Ruská 87

100 00 Praha 10

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ústav anatomie - pitevna

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

pavilon CH


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Petr Zach, CSc.

 

  +420 26710 2494

Sekretariát

Zlatica Hrudková

 

  +420 26710 2508

Zástupce pro výuku, bakalářské obory

RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D.

 

  +420 26710 2511

Organizace výuky

MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.

 

  +420 26710 2511
Ústav anatomie se podílí na výuce anatomie všech studentů 3. LF. Hlavní důraz je kladen na získání rutinních praktických dovedností a provázání poznatků s dalšími související obory (histologie, fyziologie). Pracovníci ústavu řeší řadu vědeckých projektů, které se orientují např. na teoretické otázky anatomie, biologickou antropologii, nové technologické inovace ve výuce anatomie, neurovědný výzkum (zobrazovací techniky CNS u Alzheimerovy nemoci, CLARITY systém pro neurohistologii, vliv stresu na strukturu CNS). Účastní se řady mezinárodních kongresů, úzce spolupracují s klinickými a výzkumnými pracovišti domácími, např. Ortopedicko-traumatologickou klinikou, Urologickou klinikou, Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech, oddělení Neurofyziologie paměti Akademie věd ČR. Ze zahraničních pracovišť pak je to Universita ve Florencii, Itálie (prof. Annamaria Morelli, prof. Daniele Nosi a dr. Daniele Lana), Universita v Sydney, Austrálie (prof. Damian Holsinger), Mind and Life Institut, Colorado, USA, Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior, Wisconsin, USA a Center for Healthy Mind, Madison, USA. Ústav nabízí řadu volitelných předmětů, vhodných jak pro studenty nižších i vyšších ročníků a to v anglickém jazyce (Working with stress I. a II., Functional Neuroanatomy and Clinical Anatomy). S Universitou ve Florencii byla uzavřena dohoda o vědecké spolupráci a výměně studentů (podepsána r.2022).https://www.lf3.cuni.cz/3LF-871.html


Ústav anatomie se může pochlubit unikátním výukovým pracovištěm - Edukačním centrem pro anatomii a endoskopii (ECAE), které formou vysoce efektivní virtuální výuky umožňuje poskytovat pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů v miniinvazivních metodách na kadaverech fixovaných metodou dle Thiela.Původní stránky anatomie se zatím stále nacházejí na adrese http://anatomie.lf3.cuni.cz

Poslední změna: 19. březen 2024 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor