Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK


Přednosta ústavu

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.


 


telefon: +420 26710 2440
Prezentace ústavu

Ústav se zabývá výukou základů imunologie a klinické imunologie v magisterském studiu všeobecné medicíny a bakalářských studijních oborů na 3. LF UK. Výzkumné zaměření pracoviště jsou je směrováno na zkoumání alergických onemocnění a jejich efektorových buněk – žírných buněk a bazofilních leukocytů, pracovivště úzce spolupracuje s klinickým pracovištěm alergologie a imunologie ve FNKV. Další oblast zájmu jsou ve spolupráci s Interní klinikou 3. LF UK a FNKV autoimunitní endokrinní choroby a detekce asociovaných autoprotilátek, ve spolupráci s Interní hematologickou klinikou hematologická maligní onemocnění


Pracoviště spolupracuje s Českou společností alergologie a kliické imunologie České lékařské společnosti JEP na pořádání řady odborných akcí, jedním z nich je sympozium Alergie 2015 až 2017
Poslední změna: 11. srpen 2020 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor