Klinika rehabilitačního lékařství

Přednosta kliniky

Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


 

Sekretariát

Miluše Pavlíčkovátelefon: +420 267 162 480telefon: +420 267 162 300
Historie a současnost Kliniky rehabilitačního lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství byla otevřena v roce 1970 v jedné z nejstarších budov nemocnice - v pavilonu "A". Její vznik je spojen s ústřední osobností české rehabilitace prof. MUDr. Vladimírem Jandou, DrSc., který její založení prosadil. Prof. Janda vedl kliniku po dobu třiceti let, do začátku roku 2000, a pod jeho vedením se stala centrem československé rehabilitační medicíny a pojmem i v celosvětovém měřítku. Z tohoto pracoviště vzešlo několik celosvětově akceptovaných a vysoce ceněných postupů léčebně rehabilitační péče jako technika senzomotorické stimulace, principy svalové nerovnováhy (dysbalance), teorii o klinickém významu základních pohybových stereotypů atd.


V roce 1997 byla klinika přemístěna do současných prostor v pavilonu "O", kde získala větší prostorové zázemí pro vlastní fyzioterapii. Pacienti se dočkali důstojných, moderně koncipovaných pokojů. S využitím dotace Ministerstva zdravotnictvím došlo postupně k přestavbě sociálních zařízení lůžkové části na bezbariérová, umožňující plnou dostupnost i osobám s těžkými pohybovými poruchami.


Klinika slouží jako výukové pracoviště pro výuku studentů 3. LF UK, a to jak studentů bakalářského studia fyzioterapie, tak všeobecného lékařství. Jako výuková základna Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví zajišťuje a završuje již přes třicet let specializační přípravu lékařů v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace.


Vzhledem k postavení superkonziliárního pracoviště léčí nejsložitější případy z celé České republiky. Služby kliniky vyhledávají i pacienti ze zahraničí.Poslední změna: 27. březen 2019 16:14 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor