Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV


Přednosta kliniky

Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

+420 26716 2480

Sekretariát

Leona Smičková

+420 26716 3117Historie a současnost Kliniky rehabilitačního lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství byla otevřena v roce 1970 v jedné z nejstarších budov nemocnice - v pavilonu "A". Její vznik je spojen s ústřední osobností české rehabilitace prof. MUDr. Vladimírem Jandou, DrSc., který její založení prosadil. Prof. Janda vedl kliniku po dobu třiceti let, do začátku roku 2000, a pod jeho vedením se stala centrem československé rehabilitační medicíny a pojmem i v celosvětovém měřítku. Z tohoto pracoviště vzešlo několik celosvětově akceptovaných a vysoce ceněných postupů léčebně rehabilitační péče jako technika senzomotorické stimulace, principy svalové nerovnováhy (dysbalance), teorii o klinickém významu základních pohybových stereotypů atd.


V roce 1997 byla klinika přemístěna do současných prostor v pavilonu "O", kde získala větší prostorové zázemí pro vlastní fyzioterapii. Pacienti se dočkali důstojných, moderně koncipovaných pokojů. S využitím dotace Ministerstva zdravotnictvím došlo postupně k přestavbě sociálních zařízení lůžkové části na bezbariérová, umožňující plnou dostupnost i osobám s těžkými pohybovými poruchami.


Klinika slouží jako výukové pracoviště pro výuku studentů 3. LF UK, a to jak studentů bakalářského studia fyzioterapie, tak i studentů magisterského studia všeobecného lékařství.


V roce 2007 klinika získala akreditaci v oboru „Rehabilitační a fyzikální medicína“ a reakreditaci obhájila v roce 2014. Dále má akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu „Aplikovaná fyzioterapie, odborný fyzioterapeut.“


Klinika realizuje výzkumné záměry, z nichž nejvýznamnější jsou studie zaměřené na výzkum v oblasti neurorehabilitace, zejména roztroušené sklerózy mozkomíšní, cévní mozkové příhody a neurotraumata.


Lékaři kliniky zastávají důležité funkce ve výborech odborných společností. Od roku 1973 jsme součástí i postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů.


Vzhledem k postavení superkonziliárního pracoviště léčí nejsložitější případy z celé České republiky. Služby kliniky vyhledávají i pacienti ze zahraničí.Poslední změna: 27. září 2023 17:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor