Výukové katedry

Katedra biomedicinských oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

 • Ústav histologie a embryologie

 • Ústav imunologie

 • Ústav lékařské genetiky

Katedra gynekologie a porodnictví

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc


Sdružuje tato pracoviště:

 • Gynekologicko-porodnická klinika

 • Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN

Katedra chirurgických oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Chirurgická klinika

 • Kardiochirurgická klinika

 • Klinika anesteziologie a resuscitace

 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie

 • Klinika plastické chirurgie

 • Klinika popáleninové medicíny

 • Neurochirurgická klinika

 • Ortopedicko traumatologická klinika

 • Urologická klinika

Katedra interních oborů

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • I. interní klinika

 • II. interní klinika

 • III. interní - kardiologická klinika

 • Klinika infekčních nemocí

 • Klinika pneumologie

Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-243.html

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph. D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Kabinet veřejného zdravotnictví

 • Klinika pracovního a cestovního lékařství

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky

 • Ústav hygieny

 • Ústav pro studium obezity a diabetu

Katedra laboratorní diagnostiky

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav laboratorní diagnostiky

Katedra patologie


Poslední změna: 2. listopad 2018 18:14 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor