Výukové katedry

Katedra biomedicinských oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

 • Ústav histologie a embryologie

 • Ústav imunologie a klinické biochemie

 • Ústav lékařské genetiky

Katedra gynekologie a porodnictví

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc


Sdružuje tato pracoviště:

 • Gynekologicko-porodnická klinika

 • Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN

 • Ústav pro péči o matku a dítě

Katedra chirurgických oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Chirurgická klinika

 • Kardiochirurgická klinika

 • Klinika anesteziologie a resuscitace

 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie

 • Klinika plastické chirurgie

 • Klinika popáleninové medicíny

 • Neurochirurgická klinika

 • Ortopedicko traumatologická klinika

 • Urologická klinika

 • Klinika urologie 3. LF UK a TN

Katedra interních oborů

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Interní klinika 3. LF UK a FNKV

 • Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika infekčních nemocí

 • Klinika pneumologie

 • Interní klinika 3. LF UK a TN

 • Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a TN

Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-243.html

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph. D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Kabinet veřejného zdravotnictví

 • Klinika pracovního a cestovního lékařství

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky

 • Ústav hygieny

Katedra laboratorní diagnostiky

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

 • Ústav imunologie a klinické biochemie


Část výuky klinické biochemie probíhá též v IKEM

Katedra patologie

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.


 • Ústav patologie

 • Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TNPoslední změna: 1. září 2020 11:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor