Výukové katedry

Katedra biomedicinských oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

 • Ústav histologie a embryologie 3. LF UK

 • Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

 • Ústav lékařské genetiky 3. LF UK

Katedra gynekologie a porodnictví

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN

 • Ústav pro péči o matku a dítě

Katedra chirurgických oborů

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN

 • Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

 • Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV

 • Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV

 • Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Ortopedicko traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Urologická klinika 3. LF UK a FTN

Katedra interních oborů

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Interní klinika 3. LF UK a FNKV

 • Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB

 • Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB

 • Interní klinika 3. LF UK a FTN

 • Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN

 • Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-243.html

Vedoucí katedry: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph. D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK

 • Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK

 • Ústav hygieny 3. LF UK

Katedra laboratorní diagnostiky

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

 • Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK


Výuka klinické biochemie probíhá ve spolupráci s IKEM

Katedra patologie

Vedoucí katedry: prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.


 • Ústav patologie 3. LF UK a FNKV

 • Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTNPoslední změna: 22. srpen 2023 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor