Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTNPřednosta kliniky

Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.


 

Sekretariát

Mgr. Alena Poláková


telefon: +420 26108 3742


phone: +420 26108 3741


Poslední změna: 11. leden 2021 15:57 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor