Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Přednosta kliniky

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

+420 26716 2412

Sekretariát

Barbora Hamouzová

+420 26716 2410

+420 26716 3185


Zástupce pro výuku:

MUDr. Jan Drozd

 +420 26716 2476

 

Aktuality

V. interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

15.-16. 4. 2024, PrahaSekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP pořádá ve spolupráci se spol. Aura sonografický kurz, který je zaměřen na osvojení si základů ultrazvukového vyšetření a invazí pod ultrazvukovou kontrolou v běžné chirurgické praxi. Kurz bude probíhat formou odborných prezentací, ale jeho základem je praktický tréning na živém modelu, účast na operačním sále a také „hands-on“ tréning invazí na simulátoru.


Více zde


Polákův večer, 13.5.2024, 17:00

Téma: Miniinvazivní přístup v léčbě maligních onemocnění zažívacího traktu

Předsednictvo: zástupce ČLS, prof. Oliverius, doc. Šubrt


 • Prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.: Úvod - význam v miniinvazivního přístupu v léčbě maligních onemocnění zažívacího traktu.

  5-10 min.

 • MUDr. Martin Lukáš, FASGE: Endoskopická léčba časných malignit GIT.

  15 min.

 • MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.: Robotická chirurgie u kolo rektálního karcinomu.

  15 min.

 • MUDr. Andrej Nikov: Miniinvazivní pankreatické resekce z pohledu EBM.

  15 min.

 • Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.: Miniinvazivní přístup v léčbě maligních onemocnění jater.

  15 min.


Uskutečněné akce

IV. interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

6.-7.11.2023, PrahaSekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP pořádá ve spolupráci s firmou Aura sonografický kurz, který je zaměřen na osvojení si základů ultrazvukového vyšetření a invazí pod ultrazvukovou kontrolou v běžné chirurgické praxi. Kurz bude probíhat formou odborných prezentací, ale jeho základem je praktický tréning na živém modelu, účast na operačním sále a také „hands-on“ tréning invazí na simulátoru.


Více zdeProf. MUDr. Martin Oliverius, PhD, FEBS z chirurgické kliniky 3.LF UK a FNKV v rámci sekce HPB České chirurgické společnosti ČLS JEP letos pořádal již 3. interaktivní kurz sonografie pro chirurgy


Ve dnech 5.- 6. dubna 2023 se pod záštitou sekce HPB ve spolupráci s fi. Aura a 3.LF UK konal již III. interaktivní kurz sonografie pro chirurgy s praktickým tréningem.


Kromě kvalitních prezentací si všichni účastníci vyzkoušeli abdominální vyšetření, naučili se v krátkém čase provést FAST u traumatizovaného nemocného, účastnili se peroperační sonografie a na závěr si každý osvojil základní intervence (punkce, drenáž) pod ultrazvukovou kontrolou.


Kurz byl velmi kladně hodnocen všemi účastníky.


Více zdePOLÁKŮV VEČER: Péče o polytraumatizované pacienty v TC FNKV

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Dne 20. března 2023 od 17.00 do 19:00 hodin

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Pořadatel: Spolek českých lékařů v Praze


Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CS.c.

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška. DrSc.


Průběh večera:

 • prof. Gürlich, R.: Úvod

 • MUDr. Valášek, J.: Přednemocniční péče o traumata ZZS

 • MUDr. Fric, M.: Vyšetření pacienta s polytraumatem při příjmu do ZZ

 • prof. Krbec, M.: Poranění pohybového ústrojí

 • MUDr. Očadlík, M: Dutinová traumata

 • doc. Zajíček, R.: Popáleninové trauma

 • Diskuze 30 min
II. interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

8.-9.11.2022, PrahaSekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP pořádá ve spolupráci s firmou Aura sonografický kurz, který je zaměřen na osvojení si základů ultrazvukového vyšetření a invazí pod ultrazvukovou kontrolou v běžné chirurgické praxi. Kurz bude probíhat formou odborných prezentací, ale jeho základem je praktický tréning na živém modelu, účast na operačním sále a také hand s on“ tréning invazí na simulátoru.


Více zde
Zveme Vás na přednášky našeho zvláštního hosta Mr. Stephnea O'Neilla


Témata přednášek jsou:Přednáší Mr. Stephen O'Neill, MD, PhD, FRCS

Belfast Health and Social Care Trust, Queen's University Belfast

Consultant Transplant & Dialysis Access Surgeon

Honorary Senior Lecturer

Co-chair British Transplant Society DCD Transplantation Guideline

PhD supervisor VAVASC Study

Associate Editor Transplantation Reviews
POLÁKŮV VEČER


Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní přednáškový večer k 120. výročí založení Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV, který se koná 16. května 2022. Prof. Emerich Polák byl přední osobností československé chirurgie a při jeho památce se sejdeme při tématu: Možnosti zlepšení přežití u karcinomu pankreatu.


Událost zaštiťuje přednosta kliniky - prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.


 • Gürlich, R.: Úvod (5 min.)

 • Nikov, A.: Diagnostika u PDAC (10 min.)

 • Oliverius, M.: Resekabilní nádory slinivky břišní (10 min)

 • Gürlich, R.: Chirurgická péče o mPDAC? (10 min)

 • Soumarová, R.: Onkologická péče (10 min)

 • Hajer, J.: Interdisciplinární přístup ve FNKV (10 min)


Těšíme se na Vás.Interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

17. - 18. 5. 2022, Praha


Ve dnech 17.- 18. května 2022 pořádá sekce HPB chirurgie ČLS JEP na Chirurgické klinice 3.LF UK a FNKV Praha SONOgrafický kurz pro chirurgy. Akce je plánována pro 8 lidí (jde převážně praktický výukový kurz v rámci postgraduálního zdělávání s kredity ČLK). Hned v prvních 48 hodinách po zveřejnění se přihlásilo 58 účastníků. Další termíny k uskokojení zájemců se plánuji.


Doc. MUDr. Martin Oliverius PhD, FEBS- předseda sekce HPB ČChS.


Podrobnosti o programu a organizaci kurzuVzdělávací semináře z Cévní chirurgie 2021


Jsou určené pro lékaře, studenty, širší lékařskou veřejnost a všechny které si chtějí rozšířit vědomosti v tomto chirurgickém oboru.

Moderátor a odborný garant: Doc. Baláž

Místo a čas: seminární místnost chirurgické kliniky, pavilon H, 1.patro (vedle sekretariátu)

Datum (úterý) : 27.4, 11.5, 25.5, 8.6, 22.6, 14.9, 21.9, 5.10, 26.10, 9.11, 30.11, 14.12, 21.12

Čas: 14:30, trvání: 30 minut

Změna vyhrazena, prosím o kontrolu na intranetu FNKV den před seminářem!


Podrobnosti o programu seminářů


XIV. Traumatologický den

11. 4. 2019, Praha


XIV. traumatologický den Chirurgické kliniky


20th Congress of the European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES ),

Praha, 5.-7. května 2019


Spoluorganizátor: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., Traumatologické centrum FNKV Praha a Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Web: www.estesonline.org


Polákův večer, přednáškový večer Chirurgické kliniky 3: LF UK a FNKV

Praha, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31.

27.5.2019 v 17:00


Specifika chirurgické péče o seniory.

Koordinátor : prof.MUDr. Robert Gürlich, CSc

1. Robert Gürlich : Úvod

2. Prof. Vladimír Teplan: Předoperační příprava seniorů

3. Eva Krpenská: Perioperační péče o seniory

3. Martin Oliverius : Onkochirurgie seniorů

4. Martin Očadlík, František Vyhnánek : Traumatologická péče o seniory

5. Vladimír Teplan: Miniinvazivní techniky operování a jednodenní péče
Poslední změna: 11. duben 2024 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor