Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 

Sekretariát

Barbora Hamouzová


phone: +420 26716 2499

fax: +420 26716 3185



Zástupce pro výuku:

doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.





Pořádané akce

II. interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

8.-9.11.2022, Praha



Sekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP pořádá ve spolupráci s firmou Aura sonografický kurz, který je zaměřen na osvojení si základů ultrazvukového vyšetření a invazí pod ultrazvukovou kontrolou v běžné chirurgické praxi. Kurz bude probíhat formou odborných prezentací, ale jeho základem je praktický tréning na živém modelu, účast na operačním sále a také hand s on“ tréning invazí na simulátoru.


Více zde




Zveme Vás na přednášky našeho zvláštního hosta Mr. Stephnea O'Neilla


Témata přednášek jsou:



Přednáší Mr. Stephen O'Neill, MD, PhD, FRCS

Belfast Health and Social Care Trust, Queen's University Belfast

Consultant Transplant & Dialysis Access Surgeon

Honorary Senior Lecturer

Co-chair British Transplant Society DCD Transplantation Guideline

PhD supervisor VAVASC Study

Associate Editor Transplantation Reviews



Uskutečněné akce

POLÁKŮV VEČER


Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní přednáškový večer k 120. výročí založení Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV, který se koná 16. května 2022. Prof. Emerich Polák byl přední osobností československé chirurgie a při jeho památce se sejdeme při tématu: Možnosti zlepšení přežití u karcinomu pankreatu.


Událost zaštiťuje přednosta kliniky - prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.


  • Gürlich, R.: Úvod (5 min.)

  • Nikov, A.: Diagnostika u PDAC (10 min.)

  • Oliverius, M.: Resekabilní nádory slinivky břišní (10 min)

  • Gürlich, R.: Chirurgická péče o mPDAC? (10 min)

  • Soumarová, R.: Onkologická péče (10 min)

  • Hajer, J.: Interdisciplinární přístup ve FNKV (10 min)


Těšíme se na Vás.



Interaktivní sonografický kurz pro chirurgy & praktický tréning

17. - 18. 5. 2022, Praha


Ve dnech 17.- 18. května 2022 pořádá sekce HPB chirurgie ČLS JEP na Chirurgické klinice 3.LF UK a FNKV Praha SONOgrafický kurz pro chirurgy. Akce je plánována pro 8 lidí (jde převážně praktický výukový kurz v rámci postgraduálního zdělávání s kredity ČLK). Hned v prvních 48 hodinách po zveřejnění se přihlásilo 58 účastníků. Další termíny k uskokojení zájemců se plánuji.


Doc. MUDr. Martin Oliverius PhD, FEBS- předseda sekce HPB ČChS.


Podrobnosti o programu a organizaci kurzu



Vzdělávací semináře z Cévní chirurgie 2021


Jsou určené pro lékaře, studenty, širší lékařskou veřejnost a všechny které si chtějí rozšířit vědomosti v tomto chirurgickém oboru.

Moderátor a odborný garant: Doc. Baláž

Místo a čas: seminární místnost chirurgické kliniky, pavilon H, 1.patro (vedle sekretariátu)

Datum (úterý) : 27.4, 11.5, 25.5, 8.6, 22.6, 14.9, 21.9, 5.10, 26.10, 9.11, 30.11, 14.12, 21.12

Čas: 14:30, trvání: 30 minut

Změna vyhrazena, prosím o kontrolu na intranetu FNKV den před seminářem!


Podrobnosti o programu seminářů


XIV. Traumatologický den

11. 4. 2019, Praha


XIV. traumatologický den Chirurgické kliniky


20th Congress of the European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES ),

Praha, 5.-7. května 2019


Spoluorganizátor: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc., Traumatologické centrum FNKV Praha a Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Web: www.estesonline.org


Polákův večer, přednáškový večer Chirurgické kliniky 3: LF UK a FNKV

Praha, Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31.

27.5.2019 v 17:00


Specifika chirurgické péče o seniory.

Koordinátor : prof.MUDr. Robert Gürlich, CSc

1. Robert Gürlich : Úvod

2. Prof. Vladimír Teplan: Předoperační příprava seniorů

3. Eva Krpenská: Perioperační péče o seniory

3. Martin Oliverius : Onkochirurgie seniorů

4. Martin Očadlík, František Vyhnánek : Traumatologická péče o seniory

5. Vladimír Teplan: Miniinvazivní techniky operování a jednodenní péče



Poslední změna: 19. říjen 2022 10:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor