Ekonomické oddělení

Kontakty

Děkanát - ekonomické oddělení

Úřední hodiny ekonomického oddělení:
Po, Út, Čt, Pá:   8.00 - 11.30, 12.00 - 14.30

Úřední hodiny pokladny:
Út a Čt: 8.00 - 11.00

Bankovní spojení
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-168.html

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 26710 2179
Fax: +420 272743765

Vedoucí

Marta Koudelková 420 26710 2179 marta.koudelkova@lf3.cuni.cz

Finanční účetní

Jana Houdková  
Daniela Jírů 420 26710 2238 daniela.jiru@lf3.cuni.cz
Libuše Krejcárková 420 26710 2236 libuse.krejcarkova@lf3.cuni.cz
Alena Mašková 420 26710 2164 alena.maskova@lf3.cuni.czAktuálně

Provedení inventarizace 2018

Inventarizaci v roce 2018 řeší příkaz děkana číslo 2018/29. Příkaz děkana včetně všech příloh je k dispozici na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html#1


Dodržování zákonného postupu při objednávání služeb a zboží

Veřejná vysoká škola je institucí hospodařící s veřejnými zdroji a proto se na ni vztahuje Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Ve smyslu tohoto zákona i ve smyslu vnitřních předpisů (Příkaz děkana č. 23/2011 k vystavování objednávek v programu EIS – JASU; Směrnice děkana č. 6/2010 Oběh účetních dokladů), které tento zákon aplikují na fakultní podmínky, jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat stanovený závazný postup při pořizování zboží a služeb, jehož časový sled bude doložitelný v ekonomickém programu. Více zde...


Aktualizovaná směrnice děkana č. 1/2007 o cestovních náhradách

Ve směrnici je zapracován dodatek č. 4, v rámci kterého došlo ke změně částky náhrady výdajů za ubytování.

Směrnice naleznete zde...


Nový modul Jízdy v Ekonomickém informačním systému EIS

V EIS je pro všechny uživatele zpřístupněn modul Jízdy, který slouží k zadávání žádostí o tuzemské i zahraniční cesty a následně i pro vyúčtování cest. Postup zadávání je obdobný jako u zadávání objednávek. Schvalování tuzemských cest: pracovník, přednosta ústavu, kliniky, oddělení administrativy vědy a výzkumu, je-li cesta hrazena z prostředků projektu, tajemnice fakulty. Schvalování zahraničních cest cest: pracovník , přednosta ústavu, kliniky, oddělení administrativy vědy a výzkumu , je-li cesta hrazena z prostředků projektu, kolegium děkana.


Daňové doklady v roce 2013

Novela zákona o Dani z přidané hodnoty zakazuje jakékoliv změny na daňových dokladech (fakturách, paragonech) . Jedná se o opatřování dokladů razítky příjemce, podpisy zdroji financování a dalšími dodatečnými úpravami. Všechny tyto údaje jsou přípustné pouze na zvláštní příloze k daňovému dokladu. Tato změna bude obsažena v dodatku směrnice o oběhu účetních dokladů. Zvláštní přílohou budou vybaveny všechny faktury a ostatní daňové doklady v podatelně. Pokud bude na dokladu cokoliv připsáno zaměstnancem fakulty, nemůže být takovýto doklad ekonomickým oddělením akceptován, tedy proplacen.


Oznámení Ekonomického oddělení

S účinností Příkazu děkana č. 23/2011 k vystavování objednávek v programu EIS – JASU je zpřístupněna I. etapa Ekonomického informačního systému EIS-JASU zaměřená na vytváření a schvalování objednávek v elektronické podobě. EIS je dostupný pomocí webového prohlížeče na adrese https://eis.ruk.cuni.cz/3lf. Odkaz na tento systém je umístěný také jak na úvodní stránce fakulty, tak na stránkách Ekonomického oddělení. Informace o přihlášení do EIS vám dá buď ekonomické oddělení, nebo jsou dostupné po přihlášení v detailu aktuality. Více zde...Poslední změna: 1. listopad 2018 12:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor