II. interní klinika

Přednosta kliniky

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.


 

Sekretariát

Pavla Ježkovátelefon: +420 26716 2710

Curriculum vitaetelefon: +420 26716 2710Zástupce pro výuku:

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

+420 267 16 3683

Zástupce pro vědu a výzkum:

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.Aktuálně

27. září 2019

Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2019/2020

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


Archiv aktualit


Zaměření 2. interní kliniky


2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy patří mezi tradiční kliniky naší fakultní nemocnice. 2. interní oddělení vzniklo v roce 1945, klinikou se stalo v roce 1953. Oddělení a posléze kliniku založil internista a diabetolog prof. MUDr. Jiří Syllaba, který byl jejím přednostou až do roku 1970. Od roku 1970 do roku 1990 byl přednostou kliniky kardiolog prof. MUDr. Vlastimil Víšek, od roku 1990 do roku 2016 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Michal Anděl, internista, diabetolog a odborník v oblasti metabolismu a výživy a od roku 2016 je přednostou prof. MUDr. Michal Kršek, internista a endokrinolog. Od roku 1945 se v čele kliniky vystřídali jen čtyři přednostové.


Klinika tak má nejstabilnější strukturu vedení nejen z celé vinohradské nemocnice, ale i v českých poměrech. Právě důraz na personální práci a na šance pro její pracovníky vytváří z kliniky místo, ve kterém se dobře pracuje, vyučuje i bádá. To se odráží především v kvalitní lékařské a ošetřovatelské péči. 2. Interní klinika je pracovištěm, ze kterého se na celé 3. lékařské fakultě UK habilitovalo a stalo se profesory vůbec nejvíce akademických pracovníků. Podobně patří klinika mezi pracoviště s největším množstvím úspěšně ukončených doktorských studií vedoucích k obhajobě a udělení titulu PhD.


Postupná reprofilizace interních lůžek ve FNKV vedla k zaměření kliniky na následující obory: endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie a hepatologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče a všeobecná interní medicína. Klinika je sídlem Diabetologického a nutričního centra FNKV, Centra pro zánětlivá střevní onemocnění FNKV a Endokrinologického centra, které se stalo prvním členem sítě evropských referenčních center pro vzácná onemocnění v endokrinologii organizované Evropskou komisí v české republice (tzv. Endo-ERN-European Reference Network on Rare Endocrine Conditions). Klinika také tradičně provozuje konziliární pneumologickou službu. Ve svých hlavních oborech je klinika školícím pracovištěm ve specializačním vzdělávání lékařů.


Poslední změna: 4. říjen 2019 13:42 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor