Ústav fyziologie


Přednostka ústavu

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


telefon: +420 22490 2713

Profilové stránky na ResearchGate

Profilové stránky na LinkedInSekretariát

Miroslava Šplíchalová


Radka Siblíková


telefon: +420 22490 2721


telefon: +420 22490 2722
Historie a současnost Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie má své sídlo v budově Ke Karlovu 4, v Praze 2. Jedná se o budovu ve stylu eklektické romantické novogotiky. Tato budova byla založena v roce 1861 v prostoru, který byl územím gotické výstavby v době Karla IV. Budova našeho ústavu byla první ze staveb, které se staly základem lékařské fakulty, a to jak české, tak německé, nejprve Univerzity Karlo-Ferdinandovy a poté Univerzity Karlovy. Více o historii budovy.


Ústav normální, patologické a klinické fyziologie vznikl na 3. LF UK v roce 1997 na základě administrativního sloučení Ústavu fyziologie a klinické fyziologie a Ústavu patologické fyziologie a až do roku 2009 jej vedl prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Fyziologický ústav Lékařské fakulty hygienické (LFH) byl založen 1. 10. 1970. Jeho přednostou se stal doc. MUDr. Stoilov, CSc. V roce 1982 se fyziologický ústav rozšířil a vznikl společný Ústav fyziologie a klinické fyziologie. Obor „klinická fyziologie“ byl založen Prof. Josefem Skládalem, který ještě jako student a později jako asistent pracoval ve Fyziologickém ústavu lékařské fakulty pod vedením prof. Františka Mareše. Profesor Skládal byl v souvislosti s plánováním a vznikem LFH pověřen přípravou výuky a samotnou výukou patologické fyziologie. Katedra Patologické fyziologie a farmakologie LFH byla zřízena 1. 2. 1958. Prof. Skládal ji vedl do roku 1971. Více o historii ústavu a jeho přednostech.


V současné době je přednostkou Ústav normální, patologické a klinické fyziologie prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Na ÚNPKF probíhá výuka 2. - 4. ročníku magisterského studia a 1. - 2. ročníku bakalářských studií. Náš ústav je rovněž velmi úspěšný ve školení studentů doktorského postgraduálního studia, a to především v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a Neurověd. Převážná část výzkumu prováděného na našem ústavu spadá do oboru Neurověd, který je jedním z 5 základních výzkumných cílů 3. LF UK.


Výzkum na Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie probíhá v několika výzkumných laboratořích:


 

 1. Laboratoř bolesti

    a. 

  Výzkum nefarmakologické léčby bolesti

  (prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.)

    b. 

  Neurotrauma a neuropatie – modelování, regenerace a bolest

  (doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.)

    c. 

  Význam GABAB a glutamátergních metabolických receptorů v percepci bolesti (doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.)

    d. 

  Bolest ve vztahu k pohybové aktivitě a příjmu potravy

  (doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.)

 2. Laboratoř drogové závislosti (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)

 3. Laboratoř hypoxie a ischemie CNS (doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.)

 4. Laboratoř výzkumu mechanizmů neuroinflamačních onemocnění

  (PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.)

 5. Laboratoř komparativní a vývojové neuropsychologie

  (PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.)

 Poslední změna: 2. červenec 2018 14:06 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor