Ústav fyziologie 3. LF UK

Přednostka ústavu

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


 

Sekretariát

Miroslava Šplíchalová
telefon: +420 22490 2713

Profilové stránky na ResearchGate

Profilové stránky na LinkedIn

 

 


telefon: +420 22490 2721


Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.Zástupce přednosty pro vědeckou činnost

doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


telefon: +420 22490 2714

telefon: +420 22490 2714

 


Historie a současnost Ústavu fyziologie

Ústav fyziologie má své sídlo v budově Ke Karlovu 4, v Praze 2. Jedná se o budovu ve stylu eklektické romantické novogotiky. Tato budova byla založena v roce 1861 v prostoru, který byl územím gotické výstavby v době Karla IV. Budova našeho ústavu byla první ze staveb, které se staly základem lékařské fakulty, a to jak české, tak německé, nejprve Univerzity Karlo-Ferdinandovy a poté Univerzity Karlovy. Více o historii budovy.


Ústav fyziologie vznikl dne 1. července 2018 rozdělením Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie na Ústav fyziologie pod vedením prof. Romany Šlamberové a Ústav patofyziologie pod vedením doc. Jana Poláka. Více o historii ústavu a jeho přednostech.


V současné době je přednostkou Ústav fyziologie prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Na ÚF probíhá výuka 2. - 4. ročníku magisterského studia a 1. - 2. ročníku bakalářských studií. Náš ústav je rovněž velmi úspěšný ve školení studentů doktorského postgraduálního studia, a to především v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a Neurověd. Převážná část výzkumu prováděného na našem ústavu spadá do oboru Neurověd, který je jedním z 5 základních výzkumných cílů 3. LF UK.


Výzkum

Výzkum na Ústavu fyziologie probíhá v několika výzkumných laboratořích:


 

 1. Laboratoř bolesti

    a. 

  Výzkum nefarmakologické léčby bolesti

  (prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.)

    b. 

  Neurotrauma a neuropatie – modelování, regenerace a bolest

  (doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.)

    c. 

  Význam GABAB a glutamátergních metabolických receptorů v percepci bolesti (doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.)

    d. 

  Bolest ve vztahu k pohybové aktivitě a příjmu potravy

  (doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.)

 2. Laboratoř drogové závislosti (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)

 3. Laboratoř výzkumu mechanizmů neuroinflamačních onemocnění

  (PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.)

 4. Laboratoř komparativní a vývojové neuropsychologie

  (PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.)

 Poslední změna: 2. prosinec 2020 11:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor