Ústav ošetřovatelství 3. LF UK


Přednostka ústavu

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


 

Sekretariát

Zuzana Filipitelefon: +420 267 102 942telefon: +420 267 102 904
Aktuálně

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

3. LF UK je vzdělávací instituce s mnohaletou tradicí, s vědeckou a klinickou základnou. Svým studentům poskytuje kvalitní vzdělání v přátelském prostředí. V oboru ošetřovatelství je kladen velký důraz na osvojení praktických sesterských dovedností, na principy ošetřovatelské etiky, komunikaci a odbornou praxi. Tradici založenou doc. PhDr. Martou Staňkovou, CSc. rozvíjíme v duchu lidského přístupu ke všem nemocným a studenty připravujeme na respektování principů kvalitní a bezpečné péče. Na naší fakultě je možné studovat studijní program Všeobecné ošetřovatelství, který umožní posluchačům získat kvalifi kaci všeobecné sestry. Studium je uskutečňováno v prezenční formě studia a je určeno absolventům středních škol. Více zde...


Bc. K. Kutová Šerých a E. Selingerová oceněny Cenou ministra školství

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia za rok 2018 převzala 27. 11. z rukou ministra školství Roberta Plagy Bc. Klára Kutová Šerých z bakalářského programu a Eliška Selingerová z magisterského programu. Obě oceněné dámy jsou z 3. lékařské fakulty. Více zde...

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Ruská 87

100 00 Praha 10


ústav sídlí v budově SZŠ,

vchod z FNKV pavilon X


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor