Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK


Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky vyučuje ve všech studijních programech jak bakalářských, tak i magisterských. Vědecko-výzkumná práce zahrnuje oblast interakce elektromagnetického vlnění s organizmem, oblast nanotechnologií, experimentálních neurověd se zaměřením na sluchovou dráhu a analýzu modelování neuronové aktivity, oblast statistického vyhodnocení experimentálních dat a klinických studií, tvorbu elektronických studijních opor.


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD. MBA

+420 26710 2305

Sekretariát

Květoslava Lorencová

+420 26710 2304
Poslední změna: 7. listopad 2023 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor