Ústav jazyků


Přednosta ústavu

PhDr. Petr Honč, Ph.D.


 

Sekretariát

Ing. Miroslava Prokopičová

Zástupkyně přednosty

Mgr. Iveta Čermáková


tel: +420 26710 2950


tel: +420 26710 2905


tel: +420 26710 2954Aktuálně

Informace o placených kursech cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2019/2020


Pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím, Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 10. října 2019. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2700,- Kč/1 semestr.


Více informací...


Kontakt

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav jazyků

Ruská 91

100 00 Praha 10


ústav sídlí v budově SZŠ, vchod z FNKV pavilon XPoslední změna: 4. říjen 2019 10:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor