Ústav jazyků 3. LF UK


Přednosta ústavu

PhDr. Petr Honč, Ph.D.


 

Sekretariát

Ing. Miroslava Prokopičová

Zástupkyně přednosty

Mgr. Iveta Čermáková


tel: +420 26710 2950


tel: +420 26710 2905


tel: +420 26710 2954Aktuálně

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2021/2022

Pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 8. října 2021. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2400,- Kč/1 semestr.


Více informací...

Zkoušky z anglického jazyka pro studenty doktorského studia

Zkoušky z předmětu Angličtina pro doktorské studium budou probíhat průběžně během zimního a letního semestru. Zapsat na zkoušku se můžete po konzultaci s vaší koordinátorkou na děkanátu pí Hanu Vlčkovou (zkoušku musíte mít vypsanou v plánu studia na aktuální ročník). Následně si vytvoříte profil na našem registračním Moodle odkazu: https://dl3.cuni.cz/login/index.php - kde se dozvíte další podrobnosti ohledně termínů zkoušky. 


Mgr. Eva Šilhánová,


Nácvik komunikace s pacientem v Simulačním centru 3. LF

V letošním akademickém roce si studenti 4. ročníku anglického curricula v rámci výuky předmětu Advanced Czech Communication for Medical Purposes vyzkoušeli odebírání anamnézy od modelu pacienta v Simulačním centru naší fakulty. Prostřednictvím simulátoru se studenty komunikovali „pacienti“ (vyučující) z vedlejší místnosti.


Více zdeKontakt

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav jazyků

Ruská 91

100 00 Praha 10


ústav sídlí v budově SZŠ, vchod z FNKV pavilon XPoslední změna: 15. říjen 2021 14:16 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor