Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK

Přednosta ústavu

PhDr. Petr Honč, Ph.D.

tel: +420 26710 2950

více...

PhDr. Petr Honč, Ph.D.

Telefon: 420 26710 2950 (Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK)  
Email: petr.honc@lf3.cuni.cz (Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK)  
Fakultní email: petr.honc@lf3.cuni.cz  
Místnost: Areál 3.LF, Pavilon X, 5NP, 510 (3. lékařská fakulta) 

Funkce

přednosta (Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK)

Pozice

Přednosta (Ústav jazyků a lékařské terminologie 3. LF UK) 

Zaměření odborné činnosti

 • latinská filologie/dějiny raného novověku
 • specializace na lékařskou řecko-latinskou terminologii a její historický vývoj a na latinu kanonického práva
 • specializace na české církevní a kulturní dějiny 17. a 18. století v evropském kontextu.

Členství v odborných společnostech

 • Společnost pro církevní právo
 • Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA)

Vzdělání

 • magisterské studium: 2010 – Filozofická fakulta UK, obor: historie – latina
 • státní rigorózní zkouška: 2011 – Filozofická fakulta UK, předměty: České a československé dějiny, metodologie historické vědy
 • doktorské studium: 2018 – Katolická teologická fakulta UK, obor: církevní a obecné dějiny

Vybrané publikace:

 • Honč, P.: Právněhistorické aspekty solní smlouvy. Revue církevního práva, 2 /2017, s. 63–77.
 • Honč, P.: Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630–1710. In: Folia Historica Bohemica, 31, 2/2016, s. 169–197.
 • Honč, P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem. In: Acta Universitatis Carolinae Theologica, 3, 1/2013, s. 153–173.
 • Honč, P.: Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové (Honč – Marek edd.), Jednota klasických filologů, Praha 2013.
 • Honč, P.: Senofonte: Ciropedia, Vivarium Novum 2010. ISBN 978-88-95611-17-4

Konzultační hodiny


Sekretariát

Ing. Miroslava Prokopičová

tel: +420 26710 2905

více...

Zástupkyně přednosty

Mgr. Iveta Čermáková

tel: +420 26710 2954

více...Kontakt

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav jazyků a lékařské terminologie

Ruská 91

100 00 Praha 10


ústav sídlí v budově SZŠ, vchod z FNKV pavilon XPoslední změna: 20. květen 2024 19:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor