Ústav patofyziologie 3. LF UK

Přednosta ústavu

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.


telefon: +420 26710 2210

Sekretariát

Radka Siblíková

telefon: +420 224 902 722

Aktuálně

Přijmeme PhD studentku/studenta

Pro obor molekulární biologie nebo Fyziologie člověka


 • Téma: Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění a za stavu nádorové kachexie

 • Školitelka: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D ( )

 • Laboratoř: Patofyziologie tukové tkáně

 • Anotace: Nadměrná akumulace tukové tkáně ale i její abnormální katabolismus vyvolaný nádorovým onemocněním je spojen s rozvojem řady metabolických onemocnění, resp. může být příčinou smrti. Oba stavy vyvolávají metabolickou dysfunkci tukové tkáně, v případě obezity zejména potlačení de novo lipogeneze, u nádorové kachexie pak deregulaci lipolýzy. Fyziologická i patofyziologická regulace těchto dvou základních metabolických procesů v tukové tkáni však zůstává u člověka jen částečně objasněna. PhD projekt je proto zaměřen na studium těchto procesů na modelu prostého hladovění a tumorové kachexie. Cíle PhD práce budou:

  1, charakterizace regulace de novo lipogeneze (DNL) v tukové tkáni s ohledem na metabolické dráhy asociované s inzulínovou senzitivitou.

  2, identifikace klíčových změn metabolismu hostitele indukované nádorem pankreatu a spojené s rozvojem nádorové kachexie jak na úrovni celého těla tak tukové tkáně.

  Pro dosažení cílů budou využívány pokročilé fyziologické a molekulárně analytické přístupy s rozsáhlou ex vivo analýzou podkožní i viscerální tukové tkáně.

 • Požadavky pro zájemce: Očekáván je entuziasmus, komunikativnost a aktivní přístup k řešení tématu. Pracoviště je schopno zajistit navýšení běžných stipendií z grantových prostředků. Znalost francouzského jazyka vítána z důvodu dlouhodobé spolupráce s Francouzskou laboratoří a možností vycestování v rámci řešení cílů studie.

 • Nabízíme: práci v mladém a přátelském kolektivu, vedení k schopnosti samostatně plánovat a provádět experimenty i adekvátně interpretovat výsledky, vylepšení PhD stipendia z grantových prostředků.Poslední změna: 24. únor 2022 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor