Ústav hygieny 3. LF UK


Přednosta ústavu

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

 

Sekretariát

Bc. Tereza Kašáková

telefon: +420 267 102 620

email:

telefon: +420 26710 2621


Členění ústavu

Ústav hygieny se člení na následující oddělení:


  • oddělení pro studium výživy

  • oddělení obecné hygieny

  • oddělení podpory zdraví dětí

  • oddělení analytických metod

  • sekretariát


Na ústavu zároveň sídlí vedení Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství a vedení Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu; pro tyto funkční jednotky fakulty zabezpečuje ústav nezbytné zázemí a administrativní podporu.


Události


Celostátní konference Výživa a zdraví 2019Poslední změna: 4. leden 2022 10:16 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor