Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV


Klinika plastické chirurgie FNKV a 3. LF UK je nejstarším a největším pracovištěm plastické chirurgie v České republice. Klinika byla založena prof. Burianem, jedním ze zakladatelů oboru plastické chirurgie v Evropě, v první polovině minulého století. Od jejího založení si klinika udržuje přední postavení mezi pracovišti plastické chirurgie v naší zemi. Pracoviště poskytuje spektrum operací v celém rozsahu oboru plastické chirurgie - od léčby vrozených vývojových vad, akutních úrazů ruky a obličeje, složitých mikrochirurgických rekonstrukcí až po výkony estetické chirurgie. Ročně se u nás provede více jak 8.000 operačních zákroků.


Je jediným školícím pracovištěm dalších plastických chirurgů s akreditací nejvyššího stupně pro oblast Čech. O pacienty se s maximální péčí a radostí stará největší tým plastických chirurgů a sester v Čechách.


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Sukop Andrej, Ph.D.


 

Sekretariát

Kayalová Jiřina

Marie Volfová


tel: +420 26716 3030


telefon: +420 26716 3252
Poslední změna: 21. únor 2020 12:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor