Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV


Přednostka kliniky

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA


 

Sekretariát

Pavla Chromečková


+420 26716 2682


tel.: +420 267 162 810, +420 267 162 690Zástupce přednosty pro výuku

doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.

telefon: +420 267 162 679

Poslední změna: 1. září 2021 14:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor