Oddělení personální a mzdové

Kontakty

Děkanát - oddělení personální a mzdové

Úřední hodiny:
Út: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Čt: 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00

+ Popis oddělení

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:
- zajišťuje pracovněprávní vztahy a mzdové záležitosti zaměstnanců od vzniku až po skončení pracovního poměru, včetně prací konaných mimo pracovní poměr
- zajišťuje organizačně výběrové řízení na místa akademických pracovníků
- zajišťuje agendu daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění
- zajišťuje plnění dílčích úkolů v oblasti BOZP
- připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje
- zpracovává návrhy interních předpisů a kolektivní smlouvy v personální a mzdové oblasti

Telefon: 420 26710 2231 (Mzdová účetní), 420 26710 2232 (Personální oddělení)
Adresa: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha, PSČ: 10000

Vedoucí

Mgr. Jaromír Chlapec 420 26710 2260 jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Personalistka

Ing. Dana Kopecká 420 26710 2232 dana.kopecka@lf3.cuni.cz
Alena Vízková 420 26710 2184 alena.vizkova@lf3.cuni.cz

Odborný referent

Magdalena Procházková 420 26710 2228 magdalena.prochazkova1@lf3.cuni.cz

Mzdová účetní

Zdenka Šefcová 420 26710 2231 zdenka.sefcova@lf3.cuni.cz

Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor