Výzkumná centra

Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1052.html

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • Hematologické kliniky 3. LF UK a FNKV

 • Interní kliniky 3. LF UK a FNKV

 • Kliniky dětí a dorostu

 • Ústavu patofyziologie

 • Ústavu hygieny

 • Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie

 • Ústavu lékařské genetiky

 • Ústavu histologie a embryologie

Kardiocentrum

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • Kardiologické kliniky

 • Kardiochirurgické kliniky

Centrum onkologického výzkumu

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav patologie

 • Oddělení buněčné a molekulární biologie

 • Laboratoře experimentální onkologie

 • Ústav laboratorní diagnostiky

 • Hematologická klinika

 • Radioterapeutická klinika

 • Dermatovenerologická klinika

 • Chirurgická klinika

 • Urologická klinika

 • Klinika otorinolaryngologická

 • Ústav imunologie

 • Divize gastroenterologie Interní kliniky

 • Oddělení lékařské psychologie

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky


Centrum pro zdravotnické právoCentrum pro traumatologický výzkum


Poslední změna: 4. září 2020 14:12 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor