Výzkumná centra

Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3. LF UK

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1052.html

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • Hematologické kliniky 3. LF UK a FNKV

 • Interní kliniky 3. LF UK a FNKV

 • Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

 • Ústavu patofyziologie 3. LF UK

 • Ústavu hygieny 3. LF UK

 • Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

 • Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK

 • Ústavu histologie a embryologie 3. LF UK

Kardiocentrum 3. LF UK

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


Sdružuje pracovníky a pracovní skupiny z:

 • Kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV

 • Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Centrum onkologického výzkumu 3. LF UK

Vedoucí Centra: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.


Sdružuje tato pracoviště:

 • Ústav patologie 3. LF UK a FNKV

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

 • Ústav mikrobiologie 3.LF UK, FNKV a SZÚ

 • Hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV

 • Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

 • Interní klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ

 • Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK


Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UKCentrum pro traumatologický výzkum 3. LF UKGastroenterologické centrum 3. LF UK

Sdružuje tato pracoviště:

 • Interní klinika 3. LF UK a FNKV

 • Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

 • Klinika radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV

 • Ústav patologie 3. LF UK a FNKV

 • Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

 • Ústav patofyziologie 3. LF UK


Poslední změna: 22. srpen 2023 10:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor