Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

Onkologická klinika je součástí centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FNKV (KOC). Zaměřuje se na radiační a klinickou onkologii u celého spektra solidních nádorových onemocnění dospělých pacientů. Poskytuje moderní léčbu zářením (radioterapii) na tomoterapii a lineárním urychlovači s použitím technik konformní RT, IMRT, IGRT. Brachyterapie u řady diagnóz je prováděna s pomocí HDR afterloadingu. Na klinice se aplikuje protinádorová systémová léčba včetně cílené a biologické léčby. K dispozici je stacionář pro ambulantní pacienty a dvě lůžkové stanice v případě potřeby hospitalizace. Klinika se významně podílí na dispenzární, symptomatické a paliativní péči u onkologicky nemocných. Je zapojena do řady klinických studií a výzkumných projektů na poli protinádorové terapie.


Přednostka kliniky

prof. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

 

Sekretariát

Hana Fomenková

 

  +420 267162333

  +420 267163232Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

MUDr. Marián Liberko

 
Poslední změna: 19. březen 2024 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor