Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

Onkologická klinika je součástí centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FNKV (KOC). Zaměřuje se na radiační a klinickou onkologii u celého spektra solidních nádorových onemocnění dospělých pacientů. Poskytuje moderní léčbu zářením (radioterapii) na tomoterapii a lineárním urychlovači s použitím technik konformní RT, IMRT, IGRT. Brachyterapie u řady diagnóz je prováděna s pomocí HDR afterloadingu. Na klinice se aplikuje protinádorová systémová léčba včetně cílené a biologické léčby. K dispozici je stacionář pro ambulantní pacienty a dvě lůžkové stanice v případě potřeby hospitalizace. Klinika se významně podílí na dispenzární, symptomatické a paliativní péči u onkologicky nemocných. Je zapojena do řady klinických studií a výzkumných projektů na poli protinádorové terapie.


Přednostka kliniky

Doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA


 

Sekretariát

Hana Fomenková


fax: +420 267163232

tel. sekretariát: +420 267162333
Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost:

MUDr. Marián Liberko
Genetické a molekulárně patologické minisympózium pro klinikyPoslední změna: 9. únor 2022 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor