Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Přednostka kliniky

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

 

  +420 267 16 2814

Sekretariát

Petra Neckářová

sekretariát pro školské záležitosti


 

 

  +420 267 16 2380

Zástupce pro výuku

doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

  +420 267 16 2494

 

Zástupce pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.

  +420 26716 2928

 


  Šrobárova 50, Pavilon F, 100 34 Praha 10, Česká republika

  +420 267 163 563

Poslední změna: 8. březen 2024 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor