Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Přednostka kliniky

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN


 

Sekretariát

Ing. Magdalena Dohnalová


sekretariát pro školské záležitostitelefon: +420 267 16 2814tel.: +420 267 16 3480


Zástupce pro výuku

doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


Zástupce pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.+420 267 16 2494

+ 420 266 003 152Adresa: Šrobárova 50, Pavilon F, 100 34 Praha 10, Česká republika

Fax: +420 267 163 563


Poslední změna: 22. únor 2019 15:31 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor