Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV

Přednostka kliniky

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN


 

Sekretariát

Petra Neckářová


sekretariát pro školské záležitosti


tel.: +420 267 16 2380


telefon: +420 267 16 2814

Zástupce pro výuku

doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


Zástupce pro vědu a výzkum

prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.+420 267 16 2494

+ 420 26716 2928Adresa: Šrobárova 50, Pavilon F, 100 34 Praha 10, Česká republika

Fax: +420 267 163 563


Poslední změna: 30. září 2022 07:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor