Archiv nabídek volných míst pro studenty doktorského studia

27. dubna 2023

Zlepšení kognitivních funkcí pomocí personalizované transkraniální elektrické stimulace střídavým proudem v theta-gama provázání

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Arnoldův jazyk pro lepší stimulaci a lepší kognici

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Zlepšení pracovní paměti seniorů pomocí dvoufázové alfa transkraniální stimulace střídavým proudem

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Vliv synchronizace a desynchronizace theta-tACS na pracovní paměť

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Obnovení poznávacích schopností seniorů pomocí elektrické stimulace s personalizovanou "křížovou frekvenční vazbou"

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Zlepšení držení těla pomocí tDCS a tACS

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


27. dubna 2023

Personalizovaná beta - transkraniální stimulace střídavým proudem na třes a držení těla

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


6. dubna 2023

Funkční stav geriatrického pacienta jako opora prognózování, volby a načasování terapeutického postupu

Ústav/klinika: Interní klinika FNKV a 3.LF UK

Školitel: MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.


30. března 2023

Vliv akumulace železa na funkci kritických tkání

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Molekulární mechanismy rezistence nádorových buněk k chemoterapeutikům

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Pankreatická beta-buňka a polutanty: vliv polutantů na viabilitu a funkci pankreatických beta-buněk

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.


30. března 2023

Molekulární mechanismy regulace funkce a viability pankreatických beta buněk ve vztahu k patogenezi diabetu 2. typu

Ústav/klinika: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Školitel: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSs.10. března 2023

Adaptace doporučení advanced life support u kardiopulmonární resuscitace pro dvoučlenné skupiny zachránců.

Ústav/klinika: Klinika anesteziologie aresuscitace FNKV a 3LF UK

Školitel: MUDr. Roman Sýkora,Ph.D., MHA


20. února 2023

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. ledna 2023

Možnosti terapeutického využití neinvazivní neuromodulace po získaném poškození mozku

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 3LF UK

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.23. ledna 2023

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


27. dubna 2022

Přestup anti-VEGF preparátů do mateřského mléka a jejich vliv na růst a vývoj kojeného novorozence

Ústav/klinika: Oftalmologická klinika

Školitel: MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.


25. března 2022

Výzkum prevence a nových terapeutických postupů onemocnění pánevního dna

Ústav/klinika: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Školitel: MUDr. Lucie Hájková Hympánová PhD


23. března 2022

Optimalizace léčebných postupů klostridiové kolitidy

Ústav/klinika: Klinika infekčních nemocí

Školitel: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.


22. března 2022

Kognitivní charakteristiky modulované pomocí EEG „cross-frequency-coupling“

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.23. února 2022

Metabolismus ovariálních nádorů

Ústav/klinika: Interní klinika, Laboratoř adaptace metabolismu

Školitel: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.; Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.


23. února 2022

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


23. února 2022

Neurokardiologie: vztah onemocnění srdce a mozku

Ústav/klinika: Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


23. února 2022

Patofyziologie kalciových kanálů

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Dr. Norbert Weiss, PhD


25. března 2021

Celiakie a residuální porucha střevní bariéry

Ústav/klinika: Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.


17. února 2021

Nové rizikové faktory aterosklerózy

Ústav/klinika: Interní klinika 3.LFUK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.


5. února 2021

Neuromodulační facilitace motorického učení u pacientů se subakutním nebo chronickým funkčním deficitem po cévní mozkové příhodě

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


5. února 2021

Využití metod psychomotorické aktivace v neurorehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


5. února 2021

Využití audiovizuální zpětné vazby v rehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


1. února 2021

Podivuhodné lymfocyty v léčbě hematoonkologických onemocnění

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Jan Novák, PhD


1. února 2021

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


29. ledna 2021

Interakce mezi tukovou tkání a lymfatickým systémem

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D (vedoucí laboratoře Fyziologie a patofyziologie tukové tkáně


29. ledna 2021

Hodnocení potenciálu imunotoxicity vybraných chemických látek obsažených ve spotřebních výrobcích a možností časné diagnostiky rozvoje senzibilizace

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav, Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Školitel: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

Konzultant: Mgr. Markéta Dvořáková, Ph.D.


28. ledna 2021

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


25. ledna 2021

Modelování afazie: Řečové schopnosti ve vlastní a cizí řeči

Ústav/klinika: Neurologická klinika 3.LF

Školitel: Prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc, FEAN


25. ledna 2021

Cirkadiánní hodiny v mozku – jejich seřizování a funkce

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AVČR

Školitel: Doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.


25. ledna 2021

Souvislosti nemocí srdce a mozku (neurokardiologie)

Ústav/klinika: Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.


1. května 2020

Vstřebávání chemoterapeutik v zažívacím traktu

Ústav/klinika: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV

Školitel: prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.


1. dubna 2020

Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci rizika vzniku stimulací indukované kardiomyopatie

Ústav/klinika: III. Interní Kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


1. dubna 2020

Využití vysokofrekvenčního EKG k optimalizaci resynchronizační terapie

Ústav/klinika: III. Interní Kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


31. března 2020

Zlepšení pracovní paměti pomocí elektrické stimulace a „cross-frequency-coupling“

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


31. března 2020

Fosfény v souvislostech

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


31. března 2020

„Theta-Gama-Coupling“ jako prediktor výkonu pracovní paměti

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Školitel: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.


23. března 2020

Podivuhodné lymfocyty v léčbě hematoonkologických onemocnění

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Jan Novák, PhD


6. března 2020

Studium molekulárních drah a buněčných mechanismů zapojených do supersenzitivity k dopaminu vyvolané chronickými antipsychotickými terapiemi

Ústav/klinika: Experimentální neurobiologie, NIMH

Školitel: Prof. Saak V. Ovsepian


4. března 2020

Vývoj virtuálního prostředí pro zlepšení funkce horní končetiny u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK

Školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.


26. února 2020

Využití audiovizuální zpětné vazby v rehabilitaci

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


24. února 2020

Kardioneurologie

Ústav/klinika: III.interní – kardiologická klinika

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


24. února 2020

Psychoneurofarmakologický potenciál kanabinoidů a jejich využití v léčbě bolesti

Ústav/klinika: Ústav farmakologie

Školitel: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.


21. února 2020

Neuromodulační facilitace motorického učení u pacientů se subakutním nebo chronickým funkčním deficitem po cévní mozkové příhodě

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství

Školitel: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


18. února 2020

Modelování afazie: Řečové schopnosti ve vlastní a cizí řeči

Ústav/klinika: Neurologická klinika 3.LF

Školitel: Prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc, FEAN


17. února 2020

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


14. února 2020

Jak ovlivňuje narušení časového systému matky vývoj hodin potomků během prenatálního a postnatálního období

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AVČR

Školitel: Doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.11. února 2020

Vliv epigenetických faktorů na kognici a neurogenezi u laboratorního potkana exponovaného metamfetaminu během vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


24. ledna 2020

Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění, v reakci na ketogenní dietu a za stavu nádorové kachexie

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie 3. LF UK

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D, Ing. Michaela Šiklová, PhD


27. prosince 2019

Role atypických hexokináz ve zdraví a nemoci

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.


22. března 2019

Kardiogenní šok komplikující akutní infarkt myokardu

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.


21. března 2019

Mechanizmy a analogie inzulinové rezistence u diabetu a u nádoru

Ústav/klinika: Centrum pro výzkum výživy, metabolizmu a diabetu

Školitel: MUDr. Jan Goda, Ph.D., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Neváhejte se obrátit do 15. dubna.


21. března 2019

Imunitní a metabolické aspekty nádorového růstu

Ústav/klinika: Centrum pro výzkum výživy, metabolizmu a diabetu

Školitel: MUDr. Jan Goda, Ph.D., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Neváhejte se obrátit do 15. dubna.11. března 2019

Kardiostimulací vyvolaná porucha funkce levé komory srdeční a možnosti jejího ovlivnění

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Stimulace Hisova svazku u pacientů indikovaných ke kardiostimulaci a resynchronizační terapii

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Využití vysokofrekvenčního EKG při detekci dyssynchronie kontrakcí srdečních komor

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: MUDr. Karol Čurila, PhD.


11. března 2019

Katetrizační uzávěr ouška levé síně

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


11. března 2019

Katetrizační ablace vs. modifikace životního stylu jako léčba fibrilace síní

Ústav/klinika: III. interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


11. března 2019

Hybridní ablace fibrilace síní

Ústav/klinika: III. Interní - kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


7. března 2019

Cirkulující nádorová DNA (ctDNA) u pacinetů s Hodgkinovým lymfomem

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika FNKV

Školitel: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.


7. března 2019

Zpracování prostorové scény v dorzální a ventrální zrakové dráze lidského mozku

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Školitel: Mgr. Kamil Vlček, PhD.


31. ledna 2019

Charakterizace metabolických vlastností tukové tkáně při prostém hladovění a za stavu nádorové kachexie

Ústav/klinika: Ústav patofyziologie 3. LF UK

Školitel: Mgr.Lenka Rossmeislová, Ph.D


29. ledna 2019

Pohlavní rozdíly v mozku a chování po expozici metamfetaminu během kritické periody vývoje

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


28. prosince 2018

Srdce a mozek

Ústav/klinika: III.interní – kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


27. prosince 2018

Epigenetické faktory ovlivňující vznik drogové závislosti u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


27. prosince 2018

Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti?

Ústav/klinika: Ústav fyziologie 3.LF UK

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


18. prosince 2018

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


18. prosince 2018

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Radka Václavíková Ph.D.


25. června 2018

Mechanisms of action of glycolytic enzymes in cancer onset and progression

Department: Department of experimental diabetes, 2nd Clinics of Internal Medicine

Mentor (Advisor): RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.

Term: January 1, 2019 – December 31, 2020

Application deadline: July 20, 2018 (first contact), August 3, 2018 (application submission to the rectorate of the university)


3. dubna 2018

Analýza nových terapeutických cílů a protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Mgr. Radka Václavíková Ph.D.


3. dubna 2018

Efekt senzorického zatížení sítnice na funkci hematoretinální bariéry ve zdraví a nemoci

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.


28. března 2018

Výzkum neurobiologických závislostních mechanizmů a nové možnosti léčby závislostí

Ústav/klinika: Ústav farmakologie

Školitel: PharmDr Magdalena Šustková, PhD.


31. ledna 2018

Změny genové exprese a epigenetická regulace ve specifických oblastech mozku u krysího modelu drogové závislosti

Ústav/klinika: Ústav lékařské genetiky

Školitel: Prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.


19. ledna 2018

Katetrizační uzávěr ouška levé síně u pacientů s fibrilací síní

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


10. ledna 2018

Osobnost a postoje k jinakosti

Ústav/klinika: Národní ústav duševního zdraví

Školitel: Marek Preiss


10. ledna 2018

Vliv neurosteroidů na NMDA receptory

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení buněčné neurofyziologie

Školitel: Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, PhD, DrSc.


9. ledna 2018

Výskyt duševních nemocí v České republice

Ústav/klinika: Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK; Národní ústav duševního zdraví

Školitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.


30. března 2017

Vliv nervové aktivity sítnice na patogenezi experimentální autoimunitní uveoretinitidy

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.


29. března 2017

Behaviorální a neuroendokrinní důsledky perinatálního stresu u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: MUDr. Klára Bernášková, CSc.


29. března 2017

Léky a environmentální toxiny ovlivňující mitochondriální funkci

Ústav/klinika: Laboratoř metabolismu a bioenergetiky 3. LF UK

Školitel: MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MPhil.


28. února 2017

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Ústav/klinika: Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Školitel: Mgr. Radka Václavíková Ph.D.


28. února 2017

Nové fenomény v drogové problematice – nové syntetické drogy, nová rizika

Ústav/klinika: Ústav farmakologie 3. LFUK v Praze

Školitel: PharmDr Magdalena Šustková, CSc


28. února 2017

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


16. února 2017

Informace o Post-Doctoral pozici v Nice, Francie

Search for a candidate to apply at a Post-Doctoral Fellow grant of the FRM (“Fondation pour la Recherche Médicale”). The application deadline is 15 June, 2017


13. února 2017

Epigenetické faktory ovlivňující neurogenezi u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


5. února 2017

Genetická architektura hyperurikémie a dny

Ústav/klinika: Revmatologický ústav

Školitel: Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.


2. února 2017

Post-doctoral position with focus on neural plasticity and ischemic brain injury

The Regenerative Neuroimmunology Laboratory (Pekna Lab) at the Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden


31. ledna 2017

Glukokináza jako příčina vzniku diabetu, familiární hyperglykémie a nádorových onemocnění

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.30. ledna 2017

Intervence hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních příhod s využitím dietní intervence, nefarmakologické léčby a moderní farmakoterapie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Ústav/klinika: 3. LF UK Praha, 1. interní klinika FNKV + Nemocnice Na Homolce, Praha

Školitel: MUDr. Filip Málek, Ph.D.


30. ledna 2017

Akutní účinky 4 typů diet na AMPK/MAPK signalizaci v periferních mononukleárních buňkách – studie FORD

Ústav/klinika: II. interní klinika FNKV a 3. LFUK

Školitel: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.


30. ledna 2017

Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáně

Ústav/klinika: Ústav pro studium obezity a diabetu

Školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.


26. ledna 2017

Analýza modulačních účinků neurosteroidních látek na NMDA receptory

Ústav/klinika: Fyziologický ústav AV ČR

Školitel: Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, PhD, DrSc.


26. ledna 2017

Studium epigenetických modifikací

Ústav/klinika: Ústav lékařské genetiky

Školitel: Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.


8. dubna 2016

Neurobiologické mechanismy a léčba drogových závislostí - se zaměřením na vztahy mezi závislostním chováním a vnějšími vlivy (opioidy, metamfetamin)

Ústav/klinika: Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze

Školitel: PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.


8. dubna 2016

Fyzioterapie u pacientů v kritickém stavu – využití funkční elektrické asistované ergometrie

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK

Školitel: PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2016


8. dubna 2016

Fyzioterapeutické řešení vertiga u pacientů s akutní chirurgickou ztrátou rovnovážného ústrojí v důsledku nádoru rovnovážného nervu

Ústav/klinika: Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK

Školitel: PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2016


21. března 2016

Stadardizace časné identifikace rizik sebepoškození jako nástroj snížení rizik u pacientů hospitalizovaných na psychiatrických pracovištích.

Ústav/klinika: Kabinet veřejného zdravotnictví

Školitel: MUDr. David Marx, Ph.D.


14. března 2016

Psychický profil pacientů s chronickým tinnitem

Ústav/klinika: ORL klinika 3 LF UK

Školitel: Doc. MUDr. Dr.med. Aleš Hahn, CSc.


14. března 2016

Poškození rovnovážného ústrojí po opěrkovém traumatu

Ústav/klinika: ORL klinika 3 LF UK

Školitel: Doc. MUDr. Dr.med. Aleš Hahn, CSc.


3. března 2016

Epigenetické faktory ovlivňující neurogenezi u laboratorního potkana

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


26. února 2016

Role tukové tkáně v dědičnosti diabetu 2. typu

Ústav/klinika: Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK a FNKV

Školitel: Ing. Michaela Šiklová, PhD.


26. února 2016

Vliv pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů

Ústav/klinika: Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK a FNKV

Školitel: Ing. Michaela Šiklová, PhD.


18. února 2016

Epistatická kontrola vývoje infekční choroby

Ústav/klinika: Ústav imunologie / Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i

Školitel: Doc. Marie Lipoldová, CSc.


11. února 2016

Chemobrain u Hodgkinova lymfomu, toxicita léčby Hodgkinova lymfomu

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF a FNKV

Školitel: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.


11. února 2016

Biologie lymfomů a nové prognostické faktory lymfomů se zaměřením na miRNA

Ústav/klinika: Interní hematologická klinika 3. LF a FNKV

Školitel: MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.


10. února 2016

Anorexie a hyperaktivita v animálním modelu

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová Ph.D.

              doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.


9. února 2016

Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti?

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


9. února 2016

Léčba ADHD v dětství, dospívání a dospělosti

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


1. února 2016

Mechanismy vzniku, progrese a terapie monogenních typů diabetu

Ústav/klinika: II. interní klinika

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.


21. ledna 2016

Vztah mezi patologickou graviditou a postnatálními patologiemi u matek a jejich dětí

Ústav/klinika: Oddělení molekulární biologie a patologie buňky 3.LF UK a ÚPMD

Školitel: Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD.


21. ledna 2016

Měření povrchového napětí krve

Ústav/klinika: Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Školitel: doc. Ing. Jana Vránová, CSc


19. ledna 2016

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


19. ledna 2016

Paternitní expozice metamfetaminu – vliv na vývoj mláďat

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


18. ledna 2016

Srdce a mozek: kardiologické aspekty cévních mozkových příhod

Ústav/klinika: III. interní – kardiologická klinika

Školitel: Prof. Mudr. Petr Widimský, DrSc.


1. dubna 2015

Neurokardiologie

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


1. dubna 2015

Intervenční kardiologie

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.


1. dubna 2015

Infarkt myokardu s elevacemi ST

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Petr Toušek, PhD.


1. dubna 2015

Kardiomyopatie; Zobrazovací metody v kardiologii

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.


1. dubna 2015

Přednemocniční péče v kardiologii

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: MUDr. Viktor Kočka, PhD.


1. dubna 2015

Aortální vady

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: MUDr. Viktor Kočka, PhD.


1. dubna 2015

Patofyziologie srdeční vady

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Petr Toušek, PhD.


1. dubna 2015

Fibarilace síní

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


1. dubna 2015

Nefarmakologická léčba arytmií

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Osmančík, PhD.


1. dubna 2015

Akutní koronární syndromy

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.


1. dubna 2015

Trombóza

Ústav/klinika: III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Školitel: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.


16. března 2015

Mitochondriální funkce a dysfunkce ve zdraví a nemoci

Ústav/klinika: Laboratoř metabolismu a bioenergetiky

Školitel: MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


16. března 2015

Hodnocení efektivity celostátního celoplošného novorozeneckého screeningu vzácných onemocnění v České republice a hledání cest k jeho zlepšení

Ústav/klinika: Klinika dětí a dorostu UK Praha 3. lékařská fakulta

Školitel: Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.


13. března 2015

Mechanismy vzniku, progrese a terapie monogenních typů diabetu

Ústav/klinika: 2. interní klinika 3. LF UK

Školitel: RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.


13. března 2015

Vliv zvýšených endogenních zásob železa na endotel arteriální stěny

Ústav/klinika: 2. interní klinika 3. LF UK

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.


11. března 2015

Důsledky zásahů v časné ontogeneze pro další vývoj neuronální aktivity CNS

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK

Školitel: MUDr. Klára Bernášková, CSc.


10. března 2015

Bolest u experimentálních modelů: mechanismy a měření

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK

Školitel: Doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.


10. března 2015

Léčba chronické bolesti metodou tDCS (transkraniální stimulace stejnosměrným proudem)

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK

Školitel: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA; MUDr. Jitka Fricová, PhD.


10. března 2015

Podivuhodný život podivuhodných lymfocytů

Ústav/klinika: Ústav imunologie a Interní hematologická klinika 3. LF UK

Školitel: Doc. MUDr. Jan Novák, PhD.


10. března 2015

Studium epigenetické regulace genů HLA II. třídy

Ústav/klinika: Ústav obecné biologie a genetiky

Školitel: Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.


10. března 2015

Časná diagnostika Alzheimerovy nemoci

Ústav/klinika: Národní ústav duševního zdraví, Neurologická klinika

Školitel: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD.


3. března 2015

Úloha signální dráhy oxysterolů v rozvoji solidních nádorů

Ústav/klinika: Laboratoř toxikogenomiky, CTZB/Státní zdravotní ústav

Školitel: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.


3. března 2015

Model ADHD v dětství, dospívání a dospělosti

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


3. března 2015

Paternitní expozice metamfetaminu – vliv na vývoj mláďat

Ústav/klinika: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


3. března 2015

Fetální mikrochimérismus – studium role v patogenezi těhotenských komplikací

Ústav/klinika: Oddělení molekulární biologie a patologie buňky, 3. LF UK

Školitel: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

Poslední změna: 3. únor 2022 11:05 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor