Archiv tiskových zpráv 3. LF UK

17. května 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci mezi Asociací děkanů lékařských fakult a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je historickým krokem směřujícím ke sblížení obou pilířů specializačního vzdělávání: lékařských fakult jako garantů vysoké odborné kvality v konkrétních medicínských oborech a IPVZ jako centrální státní instituce, která má nad celým systémem administrativní dohled, což je u regulovaného povolání samozřejmě nezbytné. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů.


7. února 2023

České vysokofrekvenční EKG slaví další úspěch

Již druhý americký patent získal tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.


18. ledna 2023

Výsledky soutěže na výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.


6. prosince 2022

Právě vyšla učebnice češtiny pro ukrajinské zdravotníky

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky (Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників). Je výsledkem spolupráce odborníků z 3. LF UK a FF UK a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají zájem učit se česky, aby mohli pracovat v českém zdravotnictví.


5. října 2022

Memorandum o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

Cílem Memoranda o prohloubení spolupráce je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami. Tisková konference ke slavnostnímu podpisu Memoranda se uskutečnila dne 4.10.2022 od 10.00 hod v kapli FNKV


16. září 2022

Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.


6. září 2022

Kampaň „prevence opařenin u dětí“ oceněna prestižními cenami

Preventivní kampaň 70 stupňů vznikla proto, aby pomohla předcházet bolestivým popáleninovým úrazům batolat přímo v našich domácnostech. Vedle vynikajících umělců a kreativců se na jejím vzniku podílel spolek Bolíto (www.bolito.cz), který se stará o popálené dětské pacienty léčené na Klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK již od roku 2003.


21. června 2022

Jak zajistit kvalitní život v těžké nemoci? První mezinárodní konference neonkologické paliativní péče v ČR

V úterý 21. 6. proběhne na půdě 3. lékařské fakulty UK první konference neonkologické paliativní péče. Setkání se bude konat pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a finančně podpořeno Nadačním fondem ABAKUS.


15. června 2022

Vznik učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví

Příkladnou spoluprací dvou fakult Karlovy univerzity vznikla učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví. Podílel se na ní Ústav jazyků 3. LF UK, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK a FF UK. Spoluautorkami byly i dvě ukrajinské studentky, jedna z 3. LF UK a jedna z FF UK.


26. května 2022

Setkání se zástupci Sheba Medical Centre na půdě 3. LF

Na 3. lékařské fakultě UK proběhlo setkání se zástupci Sheba Medical Centre z Izraele. Setkání zahájil a přítomné přivítal proděkan pro studium a výuku MUDr. D. Marx. Počátkem tohoto roku uzavřela 3. lékařská fakulta a Sheba Medical Centra smlouvu o zajištění klinické praktické výuky pro israelské studenty v zařízeních nemocnice Sheba v Tel Avivu.


25. května 2022

Nové české diagnostické řešení pomáhá předvídat těhotenské komplikace na základě analýzy krve

Spin-off společnost GeneSpector Innovations zabývající se medicínským výzkumem a diagnostikou na začátku letošního roku koupila od Univerzity Karlovy novou inovativní technologii. Ta dokáže s vysokou úspěšností již v prvním trimestru předpovědět závažné těhotenské komplikace, jako je preeklampsie, fetální růstová restrikce nebo dokonce předčasný porod. Toto nové řešení má velký potenciál způsobit revoluci v prenatální péči.


4. března 2022

Stát se hrdinou se rozhodli studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 3. lékařské fakulty UK a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR

Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru ČR. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).


21. února 2022

Sestra intenzívní péče. Po pandemii už lze náročné studium na 3. LF UK skloubit i s prací u lůžka

Navazující magisterský obor Intenzívní péče je na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy otevřen od r. 2019. Studium si klade za cíl připravit absolventy a absolventky na povolání sestry intenzívní, perioperační a resuscitační péče. Studijní plán byl od počátku koncipován jako kompetenčně založený, tzn. zaměřený na získání konkrétních znalostí a dovedností potřebných u lůžka intenzívní péče. V programu jsme kombinovali teoretickou výuku, praktické workshopy simulace a samozřejmě spoustu praxe u lůžka, program na 5 dní v týdnu. Do toho ale přišla pandemie.


31. ledna 2022

Nový studijní program a výchova odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tři významné instituce spojují síly.

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spojilo nově , které si klade za cíl zajistit společnými silami výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Pandemie covid-19 jen zdůraznila a podtrhla dlouhodobý nedostatek těchto kvalifikovaných specialistů. Spoluprací tří institucí vznikne nový navazující magisterský studijní program s předběžným názvem „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.


13. prosince 2021

Vasil Kostin a Tomáš Trejdl zvítězili ve finále Red Bull Basement 2021

Začátkem listopadu proběhlo národní finále programu Red Bull Basement 2021 - studentský mezinárodní program, který podporuje mladé inovátory s nápadem a chutí pozitivně změnit svět. „Národním hrdinou“ reprezentujícím Českou republiku se stal tým WREST, jehož zakládajícími členy jsou Vasil Kostin a Tomáš Trejdl.


12. listopadu 2018

Setkání lékařských fakult ČR a SR

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky. Letos tuto výroční akci hostila Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Zúčastnili se jí zástupci vedení z devíti českých a čtyř slovenských lékařských fakult. Celkový počet účastníků byl 163. Děkani lékařských fakult sdružení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR vydali společné prohlášení.


6. listopadu 2018

Světový den mozkových cévních příhod připadá na 29. říjen

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady poskytuje nejmodernější léčbu mozkové mrtvice.
7. prosince 2017

Studenti z 3. lékařské fakulty UK vybrali téměř 63 tisíc Kč pro nemocnici v Keni

V průběhu 2. ročníku charitativního běhu Vinohradská Trojka pořádaného spolkem studentů 3. LF UK TRIMED vybrali studenti 62 491 Kč, které poputují do nemocnice Itibo v Keni. Ve středu 13. prosince 2017 od 17:30 se v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK v Praze 10, Ruská 87 uskuteční slavnostní předání samotného výtěžku, spojené se vzpomínkami lékařů a studentů na měsíční stáž v Itibu a promítáním dokumentu Daleko za sluncem o této nemocnici.

11. srpna 2017

Výuka fyzioterapie v Karlových Varech bude už v příštím roce

Uchazeči, kteří budou v únoru podávat své přihlášky na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy na bakalářský obor Fyzioterapie si mohou už vybrat za místo studia Karlovy Vary. Vedení města o tom informovalo na tiskové konferenci. Více v tiskové zprávě.


13. září 2016

Hodgkinův lymfom je jedním z nejlépe léčitelných nádorových onemocnění

Hodgkinův lymfom, kdysi též maligní lymfogranulom, patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Nejčastěji je diagnostikován mezi 20. a 30. rokem života, incidence (poměr nově vzniklých případů onemocnění v daném časovém období k celkovému počtu osob ve sledované populaci) znovu stoupá po 50. roce života. Nemoc propuká v lymfatické uzlině, odkud se šíří do uzlin sousedních.


21. dubna 2016

Cyklus Z první ruky aneb Jak svoji nemoc vnímá pacient

„Lékaři mají tendenci vidět diagnózu, nikoli trpícího člověka. To se může změnit, pokud zprostředkujeme medikům setkání s pacienty nejen v akutní fázi nemoci u lůžka, ale i v období bez příznaků nemoci, kdy žijí běžným životem,“ říká Lucie Bankovská Motlová, která vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii na 3. LF UK. Dodává, že příběh pacienta, neboli kazuistika, je výjimečně bohatým zdrojem informací a poučení.


6. dubna 2016

Újma na zdraví a její odčinění - diskuse u kulatého stolu 3. LF a PF UK

První ze série kulatých diskusních stolů zaměřených na dopady nového Občanského zákoníku na české zdravotnictví se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 na Právnické fakultě UK za účasti téměř dvou desítek odborníků, ale i specializovaných médií a studentů. Tématem úvodní debaty byla problematika Újmy na zdraví a jejího odčinění a zkušenosti z prvních dvou let fungování nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Kulatý stůl připravilo Centrum zdravotnického práva, společné pracoviště 3. lékařské fakulty a Právnické fakulty UK a diskutovali v něm akademici, soudci a soudní znalci, advokáti a zástupci státní správy; zazněl i hlas zástupce pacientů.
14. září 2015

25th Meeting of European Network of Teratology Information Services

Těhotné ženě byl předepsán lék. Je pro těhotnou ženu bezpečný? Neexistuje jiná, vhodnější alternativa? Anebo je lepší terapii během těhotenství vůbec vysadit? A co po porodu – bude nastávající matka moci kojit, přestože musí užívat léky?


23. června 2015

Přijímací řízení 201520. května 2015

Na 3. LF proběhla Studentská vědecká konference 2015

Každoroční Studenská vědecká konference (SVK), která se konala 19.května na 3. lékařské fakultě, potěšila všechny účastníky svou rozmanitostí a profesionálním přístupem studentů ke svým vybraným tématům. Soutěžilo se v několika sekcích a ve foyeru bylo prezentováno 52 posterů.


15. května 2015

Seminář Lidská práva, etika a duševní zdraví

Seminář se uskuteční 9. a 10. června 2015. První část se koná 9. června od 10 do 17 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze 1 na Kampě. Seminář se koná Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy


14. května 2015

Jarní konference FNKV a 3. LF

13. května se konala Jarní konference věnována prezentacím jednotlivých klinik a oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Cílem konference bylo představit nemocnici jak veřejnosti, tak lékařům a zdravotním sestrám. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na Vás opět na podzim.


14. května 2015

Studentská vědecká konference 2015

Každoročně se na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy koná Studentská vědecká konference (SVK). „Tato konference je veřejnou prezentací tudentských prací vzniklých v rámci jejich studentské vědecké aktivity (v případě pregraduálních studentů) a prezentací dílčích výsledků doktorandů v průběhu jejich postgraduálního studia,” říká koordinátorka akce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Konference se uskuteční 19. května v prostorách 3. LF a zahajujeme ji tradičně v Syllabově posluchárně hlavní budovy děkanátu.
Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor